Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.7) Půjčeno:96x 
BK
Vyd. 1.
Olomouc : Univerzita Palackého, 1994
153 s. ; 29 cm

objednat
ISBN 80-7067-353-2 (brož.)
Nad názvem: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta
000112386
Obsah // Úvodní metodická poznámka... // Kapitola první: // Mezi patristikou a scholastikou. // Trojice velkých myslitelů na počátku středověké filosofie... // I. Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius ... // 1. Učitelská mise Boethiova... // 2. Boethiovo členění filosofie... // 3. Boethiův náčrt syntézy antické filosofie a křesťanské zvěsti . // 4. Stručné zhodnocení Boethiova významu... // II. Jan Filoponos Grammatikos... // 1. Komparace dvou současníků: Boethius a Jan Filoponos . . . // 2. Jan Filoponos a Simplikios... // 3. Filoponova kritika Aristotelovy fyziky... // 4. Filoponovo dílo a konflikt křesťanství a pohanství... // 5. Zájem o dílo Jana Filopona Grammatika v současnosti . . . // III. Pseudodionýsius Areopagita...:... // 1. Cesty ? poznání Boha... // 2. Idea participace... // 3. Co je zlo? ... // 4. Areopagitovo postavení v dějinách filosofie... // Kapitola druhá: // Karolínská renesance. Jan Scotus Eriugena... // I. Povaha vědění v období karolínské renesance... // II. Jan Scotus Eriugena... // 1. Předmět díla De divisione naturae... // 2. Eriugenovo pojetí Boha... // 3. Svět, člověk a návrat všeho ? Bohu... // 4. Eriugenovo místo v dějinách evropské filosofie... // Kapitola třetí: // Rozvoj scholastiky. Anselm z Canterbury... // I. Anselmova koncepce vztahu rozumu a víry... // II. Anselm a tzv. ontologický důkaz existence Boží... // III. Hlavní protagonisté dějinného dialogu o
Anselmově nahlédnutí // nepQchybnosti existence Boží (Tomáš Akvinský, R. Descartes, // ?. Spinoza, I. Kant, G. W. F. Hegel, K. Barth, Ch. Hartshorne, K. Jaspers, H. Rombach)... // .7 // .9 // .9 // .9 // 10 // 11 // 12 // 14 // 15 // 15 // 16 // 17 // 20 // 20 // 21 // 23 // 24 // 25 // 27 // 27 // 28 // 28 // 28 // 31 // 33 // 36 // 36 // 39 // 43 // Kapitola čtvrtá: // Středověká renesance ve 12. století...54 // I. Sociální a duchovní charakteristika doby...54 // II. Petr Abaelard...- 55 // 1. Konfrontace na prahu 12. století: Anselm kontra Roscellin...56 // 2. Abaelardova koncepce univerzálií ...57 // 3. Povaha Abaelardovy etiky...60 // 4. Oponenti „nové logiky“ a Abaelardova konceptu filosofie...61 // A. Bernard z Clairvaux...62 // B. Jan ze Salisbury ...64 // 5. Petr Abaelard a jeho působení ...65 // III. Poznámky ? některým významným tématům filosofie 12. století...66 // 1. Metamorfózy struktury sedmi svobodných umění...67 // 2. Středověký atomismus...67 // 3. Středověký panteista David z Dinantu...69 // Kapitola pátá: // Vrcholný středověk. Tomáš Akvinský ...71 // I. Historický kontext Tomášova díla...72 // 1. Vilém z Auvergne...73 // 2. Albert Veliký ...73 // II. Základní rysy Tomášova díla... 76 // 1. Základy Tomášovy antropologie a její význam pro celek jeho díla...76 // 2. „Objektivita“ Tomášovy filosofie...79 // 3. Základní rysy a pojmy Tomášovy metafyziky ...82 // A. Nauka o substanci
a akcidentech...83 // B. Nauka o látce a formě...84 // C. Pojmová dvojice: možnost a uskutečnění...85 // D. Nejvýznamnější dvojice pojmu Tomášovy metafyziky: bytnost a bytí ... 86 // E. Víceznačnost pojmu bytí...87 // III. Cesty vedoucí ? poznání existence Boží...89 // IV. Poznámky ? Tomášovým kosmologickým názorům ...94 // V. Tomášovy názory noetické ...96 // VI. Poznámky ? Tomášovým názorům psychologickým, // etickým a sociálně-politickým...100 // VII. Tomáš a dějiny evropského myšlení...103 // 1. Latinský averroismus...104 // 2. Siger Brabantský ...105 // 3. Františkáni, augustinismus a Bonaventura...106 // 4. Oxfordské centrum a Roger Bacon...?? // Vili. Dějinné osudy Tomášovy filosofie...115 // - 5 - // Kapitola šestá: // Pozdní scholastika ...118 // I. Úvodní poznámky ? filosofii pozdní scholastiky...118 // II. ¦ Jan Duns Scotus ...121 // 1. Scotovo pojetí teologie a její vztah ? filosofii...122 // 2. Scotova nová metafyzika...124 // 3. Scotův důkaz existence Boží...125 // 4. Závěrečná poznámka ke Scotovým filosofickým názorům...126 // III. Vilém Ockham...128 // 1. Ockhamova koncepce Boha...129 // 2. Kritika metafyziky a povaha světa...130 // 3. Ockhamova koncepce poznání a universálií...131 // 4. Stručné zhodnocení Ockhamova významu...134 // IV. Mikuláš z Autrecourtu...135 // 1. Zpochybnění klíčových pojmů scholastické filosofie...135 // A. Kritika pojmu substance ...136
// B. Zpochybnění kauzálního pojetí skutečnosti ...137 // C. Zpochybnění principu participace a analogie...138 // D. Kritika transcendentálií...139 // E. Otřesení středověkého řádu jsoucího...139 // 2. Náčrt Mikulášova filosofického systému...139 // A. Hledání prvního principu...140 // B. Obraz reálného světa...141 // C. Paralelnost světa reálného a světa intencionálního ...142 // 3. Mikuláš z Autrecourtu jako anticipátor pozdějšího filosofického vývoje . . . 144 // Kapitola sedmá: // Na prahu mezi středověkem a renesancí. Mikuláš Kusánský ...145 // I. Úvodní poznámka...145 // II. Metafyzika Mistra Eckharta...145 // III. Mikuláš Kusánský: Pokračovatel, bořitel nebo zakladatel?...147 // Exkurz: Poznámky ? dějinné aktuálnosti Ockhamova myšlení // 151
(OCoLC)39591190
cnb000084202

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC