Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.06.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Bratislava : Archa, 1993
512 s.

objednat
ISBN 80-7115-049-5
angličtina
000112422
Rekat.
Pozvanie k demokracii IX // Úvod pre slovenského vydavateľa XI // I. SÚČASNÝ DISKURZ // 1. Môže byť demokraciou akýkoľvek systém? 5 // 1.1. Vek konfúzie v chápaní demokracie 5 // 1.2. Opis a norma 9 // 1.3. Politická demokracia a iné demokracie 11 // 1.4. Náčrt 14 // 1.5. Na záver o teórii 18 // 2. Demokracia v etymologickom zmysle 23 // 2.1. Význam ľudu 23 // 2.2. Ľud v masovej spoločnosti 28 // 2.3. Moc ľudu a moc nad ľudom 31 // 2.4. Obmedzená vláda väčšiny 33 // 2.5. Lincoln o demokracii 36 // 3. Hranice politického realizmu 41 // 3.2. Aká je čistá politika? 41 // 3.2. Konfrontačná politika verzus mierová politika 43 // 3.3. Fakty a hodnoty u Benedetta Croceho 46 // 3.4. Mosca, Pareto a Michels 49 // 3.5. Realizmus verzus racionalizmus 51 // 3.6. Racionalistická demokracia a empirická demokracia 54 // 4. Perfekcionizmus a utópia 60 // 4.2. Nesprávne chápanie deontológie 60 // 4.2. Ešte raz o mýte a utópii 62 // VI TEÓRIA DEMOKRACIE // 4.3. Samospráva a politicky neuskutočniteľné 67 // 4.4. Úloha ideálov 69 // 4.5. Maxitnalizácia, opačné nebezpečenstvo a obrátené výsledky // 4.6. Revolúcia ako mýtus 75 // 4.7. Ideály a fakty 80 // 5. Riadená demokracia a riadiaca demokracia // 5.2. Verejná mienka a vláda na základe konsensu 88 // 5.2. Problém konsensu 91 // 5.3. Formovanie názorov 95 // 5.4. Autonómia kontra heteronómia verejnej mienky 98 // 5.5. Volebná demokracia 105 // 5.6. Participačná
demokracia 113 // 5.7. Referendová demokracia a poznanie 118 // 5.8. Vláda a neovládateľnosf 123 // 6. Vertikálna demokracia // 6.1. Väčšinový princíp a vláda menšiny 132 // 6.2. Tyrania väčšiny 134 // 6.3. Vo/by, uýber a zlý výber 138 // 6.4. Menšiny a elity 143 // 6.5. Menšinová vláda: od Moscu po Dahla 146 // 6.6. Železný zákon oligarchie 150 // 6.7. Konkurenčná teória demokracie 154 // 6.8. Ešfe raz o antielitizme 158 // 6.9. Normatívne definovaná polyarchia 165 // 7. Čo nie je demokracia // 7.2. Protiklady, protirečenia a miery 183 // 7.2. Autoritarianizmus, autorita a moc 186 // 7.3. Totalitný štát, demokracia a absolutizmus 192 // 7.4. Totalitarizmus 194 // 7.5. Diktatúra a autokracia 205 // 8. Rozhodovacia teória demokracie // 8.1. Podstata politických rozhodnutí 215 // 8.2. Vonkajšie riziká a náklady na rozhodovanie 218 // 8.3. Výsledky a súvislosti rozhodovania 225 // 8.4. Intenzita preferencie a pravidlo väčšiny 227 // 8.5. Výbory a jednomyseľnosť 229 // 8.6. Výbory, účasť a demo-dislribúcia 235 // 8.7. Konsociačná demokracia 241 // 8.8. Na záver o cene idealizmu 244 // II. KLASICKÉ OTÁZKY // v // 9. Co je demokracia? Definícia, dôkaz a výhody 259 // 9.1. Sú definície ľubovoľné? 259 // 9.2. Kritika konvencionalizmu 263 // 9.3. Slová ako nosiče skúseností 267 // 9.4. Hľadanie dôkazu 270 // 9.5. Porovnávacie hodnotenie 273 // 10. Grécka demokracia
a moderná demokracia 280 // 10.1. Homonymia, nie homológia 280 // 10.2. Priama demokracia alebo demokracia poliš 282 // 10.3. Individualizmus afiloboda: stará a nová 286 // 10.4. Moderná idea a moderný ideál 290 // 10.5. Obrat stanovísk 293 // 11. Sloboda a zákon 300 // 11.1. Sloboda a slobody 300 // 11.2. Politická sloboda 303 // 11.3. Liberálna sloboda 308 // 11.4. Zvrchovanosť zákona u Rousseaua 312 // 11.5. Kritika autonómie 317 // 11.6. Princíp oslabených dôsledkov 322 // 11.7. Od vlády zákona k vláde zákonodarcov 324 // 12. Rovnosť 339 // 12.1. Ideál protestu 339 // 12.2. Spravodlivosť a rovnakosť 340 // 12.3. Preddemokratické a demokratické rovnosti 343 // 12.4. Rovnaké príležitosti a rovnaké okolnosti 346 // 12.5. Egalitárske kritériá, prístupy a výsledky 350 // 12.6. Maximalizácia rovnosti 355 // 22.7. Sloboda a rovnosť 359 // VIII TEÓRIA DEMOKRACIE // 13. Liberizmus, liberalizmus a demokracia 369 // 13.1. Prekrývania 369 // 13.2. Nešťastné načasovanie 372 // 13.3. Majetkový a vlastnícky individualizmus 378 // 13.4. Definícia liberalizmu 381 // 13.5. Liberálna demokracia 385 // 13.6. Demokracia v liberalizme 389 // 13.7. Demokracia bez liberalizmu 392 // 14. Trh, kapitalizmus, plánovanie a technokracia 400 // 14.1. Čo je plánovanie? 400 // 14.2. Čo je trh? 406 // 24.3. Kapitalizmus, individualizmus, kolektivizmus 411 // 14.4. Trhový socializmus 417 // 24.5. Demokratické plánovanie 426 // 24.6. Demokracia, moc
a nekompetentnost // 14.7. Úloha odborníka 432 // 14.8. Vláda vedy 435 // 15. Iná demokracia? // 25.2. Dobrá spoločnosť Rousseaua a Marxa // 25.2. Demokracia a štát u Marxa a Lenina // 15.3. Ľudová demokracia 466 // 25.4. Teória demokratickej diktatúry 469 // 25.5. Demokracia a demofília 473 // 25.6. Vojna slov 477 // 16. Bieda ideológie 488 // 26.2. Vyčerpanie sa ideálov 488 // 26.2. Čomu sa dá a nedá vyhnúť 494 // 26.3. Prenasledovanie ideí 495 // 26.4. Novitizmus a beyondizmus 500 // 26.5. Záver 503 // Menný register 508 Vecný register 510

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC