Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Institut pro neuro-lingvistické programování, 1998
225 s.

ISBN 80-238-2604-2 (brož.)
Originál: Introducing neuro-linguistic programming.
Obsahuje slovníček pojmů.
Úvodní slovo Roberta Diltse a předmluva Johna Grindera.
Programování neurolingvistické - příručky
000112468
Úvod do neurolingvistického programování iii // Obsah // Úvodní slovo Roberta Diltse...vii // Předmluva Johna Grindera...ix // Úvod...x // Úvod k druhému vydání...xiii // KAPITOLA 1 // Stanovuje kontext a mapuje hlavní myšlenky NLP: jak se dostáváme ze současné reality tam, kam chceme dojít, cíle, komunikace, jak získat raport a jak vybudovat naši jedinečnou cestu chápání světa. // Co je neurolingvistické programování...1 // Santa Cruz, Kalifornie, 1972...2 // Santa Cruz, 1976...3 // Mapy a filtry...4 // Naučit se, odnaučit se a znovu se naučit...6 // Tříminutový seminář...8 // Cíle...10 // Současný stav a požadovaný stav...14 // Komunikace...15 // Raport...19 // Pacing a leading...21 // KAPITOLA 2 // Pojednává o tom, jak využíváme naše smysly interně v procesu myšlení, jaký je vztah jazyka a myšlení, jak poznat, jakým způsobem myslí jiní lidé. // Brána vnímání...25 // Reprezentační systémy...26 // Preferované reprezentační systémy...29 // Jazyk a reprezentační systémy...30 // iv Úvod do neurolingvistického programování // Predikáty...31 // Vedoucí systém...32 // Synesteze, překrývání a překlad...33 // Nápověda očními pohyby...35 // Jiné nápovědy...39 // Submodality...41 // KAPITOLA 3 // Tato kapitola se zabývá stavy mysli, jak jsou evokovány, jak můžeme využívat tyto podněty, abychom se dobrovolně dostali do tvůrčího stavu mysli. // Fyziologické stavy a emocionální svoboda...49
// Vyvolám stavu...51 // Kalibrace...52 // Kotvy...53 // Kotvení zdrojů...55 // Řetězem kotev...59 // Bourám kotev...60 // Změna osobní historie...62 // Future pacing...64 // Generátor nového chování...65 // KAPITOLA 4 // Pojednání o myšlení jako systémovém procesu, ne pouze o myšlení jako jednoduchém kauzálním vztahu. Obsahuje některé poslední práce Roberta Diltse, jak do sebe zapadají prostředí, chování, schopnosti, přesvědčení a identita. // Smyčky a systémy...67 // Smyčka učení...71 // Od selhání ke zpětné vazbě...72 // Fáze učení...73 // Popisy reality...75 // Trojí popis...76 // Jednotné pole Roberta Diltse...77 // Přesvědčení...82 // Úvod do neurolingvistického programování v // KAPITOLA 5 // Popisuje, jak jazyk stanovuje limity naší zkušenosti a jak se dostat za tyto hranice. Vzorce metamodelu jsou cestou, jak se ptát, abychom jasně věděli, co lidé sdělují. // Slova a jejich významy...87 // Myšlení nahlas...89 // Vnímání slov — metamodel...90 // Jak říct vše — hluboká struktura...91 // Neurčitá podstatná jména...93 // Neurčitá slovesa...94 // Srovnání...94 // Úsudky...95 // Nominalizace...96 // Modálni operátory možnosti...97 // Modálni operátory nutnosti...98 // Všeobecné kvantifikátory...99 // Složená ekvivalence...101 // Předpoklady...102 // Příčina a následek...103 // Čtení myšlenek...104 // KAPITOLA 6 // Jak využívat jazyk uměle neurčitými způsoby, které
souzní se zkušenostmi ostatních a umožňují přístup k jejich nevědomým zdrojům — to je tzv. Miltonův model, nazvaný podle světově proslulého hypnote-rapeuta Miltona Ericksona. V kapitole je část o metaforách, změně významu zkušenosti, a také o tom, jak subjektivně vnímáme čas. // Uptime a downtime...Ill // Miltonův model...113 // Pacing a leading...114 // Hledání významu...115 // Rozptýlení a využití vědomé mysli...116 // Levá a pravá mozková hemisféra...118 // Přístup do podvědomí a ke zdrojům...119 // Metafora...121 // Princ a kouzelník...124 // vi Úvod do neurolingvistického programování // Přerámcování a transformace významu...126 // Přerámcování kontextu...128 // Přerámcování obsahu...129 // Úmysl a chování...130 // Šest kroků přerámcování...131 // Časové linie...134 // V čase a s časem...137 // Hovořit s časem...139 // KAPITOLA 7 // Poskytne podrobnější informace o vzorcích NLP, včetně konfliktu, spojenectví, hodnotách a pružnosti v prostředí byznysu. Co dělat, aby byla pracovní jednání efektivnější a jak dosáhnout dohody v obtížných situacích. // Konflikt a kongruence...141 // Identifikace signálu vaší kongruence...142 // Identifikace signálu vaší inkongruence...142 // Hodnoty a kritéria...143 // Hierarchie kritérií...145 // Hadi a žebříky — kroky nahoru a dolů...146 // Metaprogramy...149 // Prodej ...157 // Rámce...158 // Jednání ve skupině...160
// Vyjednávání...163 // KAPITOLA 8 // Se soustřeďuje na NLP v terapii a při osobní změně a popisuje tři klasické techniky NLP: swish, léčení fóbií, řešení vnitřního konfliktu. // Psychoterapie...169 // Změna prvního řádu...170 // Léčení fóbie...171 // Vzorec swish...174 // Změna druhého řádu...176 // Vnitřní konflikt...176 // Úvod do neurolingvistického programování vii // KAPITOLA 9 // Tato kapitola pojednává o myšlenkových strategiích. Uvádí některé praktické příklady, včetně slavné hláskovací strategie NLP. Najdete zde také strategii pro hudební paměť a tvůrčí strategii vytvořenou Waltem Disneyem. // Učení jako modelování...179 // Jak začalo modelování NLP...179 // Modelování...181 // Přesvědčení...182 // Fyziologie...184 // Strategie...184 // Recept na úspěch...185 // Hudební strategie...187 // Strategie paměti...189 // Strategie pravopisu...191 // Strategie tvořivosti...193 // Zpět k modelování...197 // NLP, modelování a zrychlené učení...201 // Uživatelská příručka...202 // EPILOG...205 // To je stručné spekulativní zkoumání, jak NLP odráží změny v naší kultuře, jak proces změny ve vnitřním světě našich myšlenek odráží rostoucí míru změn vnějšího světa. // ODKAZY // Zdroj praktických informací a rad, jak postupovat při studiu NLP. // Investice do sebe...209 // Slovník NLP...213 // O autorech a konzultačních službách pro podnikání // 223

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC