Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 2., přeprac. a dopl.
Praha : Prospektrum, 1996
319 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7175-041-7 (brož.)
Přehled právních norem
000112511
Rekat.
OBSAH // ÚVODEM ...7 // KAPITOLA I. ÚSTAVNÍ VÝVOJ // § 1. K etapizaci ústavního vývoje ...9 // § 2. Ústavní vývoj habsburské monarchie (1848 — 1918) ...10 // § 3. Vznik Československé republiky, ústava z roku 1920 ...14 // § 4. Tzv. „druhá Československá republika“ a prozatímní státní zřízení ČSR, obnova právního pořádku (1938 - 1948) ...26 // § 5. Ústavní vývoj v období komunistického režimu (1948-1989) ...42 // § 6. Ústavní vývoj po listopadu 1989 ...52 // § 7. Ústava Slovenské republiky ...62 // KAPITOLA II. PŘEHLED ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU ČESKÉ REPUBLIKY // § 1. Celková charakteristika ústavního pořádku ...64 // § 2. Historie vzniku Ústavy České republiky ...66 // § 3. Struktura Ústavy České republiky ...70 // § 4. Realizace Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod v právním řádu ...74 // KAPITOLA III. LEGITIMITA STATNÍ MOCI A JEJÍ SUVERENITA // § 1. Charakteristika státu v ústavě ...78 // § 2. Státní občanství; cizinecký režim ... 86 // § 3. Volební soustava ... 92 // § 4. Státní symboly a hlavní město České republiky ...102 // § 5. Státní hranice České republiky ...107 // KAPITOLA IV. MOC ZÁKONODÁRNÁ // § 1. Základy českého parlamentarismu ...113 // § 2. Jednací řád poslanecké sněmovny ...120 // § 3. Orgány poslanecké sněmovny ...125 // § 4. Mandát člena poslanecké sněmovny ...127 // § 5. Legislativní proces ... 132 // § 6. Rozpuštění Poslanecké sněmovny ...136 // KAPITOLA V. MOC VÝKONNÁ // § 1. Konstrukce exekutivy v hlavě třetí Ústavy ...137 // § 2. Prezident republiky ...138 // 3 // § 3. Moc exekutivní v užším smyslu: vláda a ministerstva ...145 // § 4. Státní zastupitelství (čl. 80 a čl. 109 Ústavy) ...153 // KAPITOLA VI. MOC SOUDNÍ // § 1. Ústavní principy soudnictví ...158 // § 2. Ústavní soud ...159 //
§ 3. Právní úprava soudnictví ...171 // KAPITOLA VII. NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD A ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA // § 1. Nejvyšší kontrolní úřad ...176 // § 2. Česká národní banka ...179 // KAPITOLA VIII. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA // § 1. Vymezení pojmu ...182 // § 2. Historické kořeny územní samosprávy ...182 // § 3. Územní členění České republiky ...186 // § 4. Základy právního postavení obcí ...188 // § 5. Komunální volby a místní referendum ...194 // § 6. Orgány obce ...197 // § 7. Závěrečné poznámky ke kapitole o územní samosprávě ... 198 // KAPITOLA IX. REALIZACE PRINCIPU DĚLBY MOCI V ÚSTAVĚ ČESKÉ REPUBLIKY // § 1. Forma parlamentní republiky ...201 // § 2. Parlament, prezident, vláda. Ústavní soud ...202 // KAPITOLA X. ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY § 1. Základní lidská práva a svobody: právní i mimoprávní // fenomén ...206 // § 2. Základní práva a svobody v Ústavě České republiky ...215 // § 3. Listina základních práv a svobod jako součást ústavního // pořádku České republiky ...217 // KAPITOLA XI. LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD // § 1. Struktura Listiny základních práv a svobod ...219 // § 2. Preambule, obecná a společná ustanovení Listiny // základních práv a svobod ...220 // § 3. Základní lidská práva a svobody (oddíl první Hlavy druhé Listiny) ...226 // § 4. Politická práva (oddíl druhý Hlavy druhé Listiny) ...246 // § 5. Práva národnostních a etnických menšin ...251 // § 6. Hospodářská, sociální, kulturní a ekologická práva ...253 // § 7. Právo na soudní a jinou právní ochranu ...261 // PROVÁDĚCÍ ZÁKONY ...264 // SEZNAM LITERATURY ...268 // PŘÍLOHY // Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 ...274 //
Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky ...298 // VĚCNÝ REJSTŘÍK ...313
(OCoLC)37733858
cnb000183797

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC