Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:80x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2000
156 s. : il. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-7178-462-1 (brož.)
Obsahuje ilustrace, úvod, základní ekologické pojmy
Bibliografie: s. 147-156
Ekologie - pojednání
000112559
Seznam boxů // Úvod 9 // 1 Jedinec a prostředí ? // 1.1 Organismus a jeho místo v prostředí // - ekologická nika 11 // 1.2 Geografické rozšíření organismů 14 // 1.3 Přizpůsobení prostředí a přirozený výběr 16 // 1.4 Trade-ofF- princip jeden nemůže dělat // všechno dobře“ 19 // 1.5 Životní strategie 21 // 2 Život a smrt populací a druhů 27 // 2.1 Vznik a zánik druhů a populací 27 // 2.2 Populace v čase 33 // 2.3 Proč jsou různé druhy různě početné 39 // 2.4 Populace v prostoru 41 // 3 Ostrovy, kolonizace a invaze 45 // 3.1 Rovnovážná teorie ostrovní biogeografie 45 // 3.2 Ostrovní efekty v reálném prostředí 48 // 3.3 Obecné problémy izolace plochy // a management rezervací 52 // 3.4 Ekologická invaze 53 // 4 Pravidla soužití i boje 57 // 4.1 Vznik a vývoj společenstev - ekologická sukcese 59 // 4.2 Mezidruhová konkurence 61 // 4.3 Disturbance a predace 67 // 4.4 Stavební kameny společenstev 70 // 4.5 Potravní sítě a jejich dynamika 73 // 4.6 Koevoluce - soužití v evolučním čase 76 // 4.7 Evoluce společenstev 78 // 5 // ; // 83 // 5 Rozmanitost živého světa // 5.1 Lokální diverzita: proč jsou různá prostředí // různě bohatá 83 // 5.2 Diverzita krajiny a původ mozaikovitosti prostředí.87 // 5.3 Regionální diverzita a vznik druhového bohatství 91 // 5.4 Globální diverzita a její změny 96 // 5.5 Význam biologické rozmanitosti 101 //
6 Ekologická variabilita a stabilita 103 // 6.1 Proměnlivost prostředí 103 // 6.2 Reakce na proměnlivé prostředí 105 // 6.3 Ekologická stabilita 107 // 6.4 Složitost přírody a její dynamika 109 // 7 Ekologie globálního ekosystému 113 // 7.1 Struktura globálního ekosystému - typy prostředí 115 // 7.2 Vývoj globálního ekosystému 121 // 7.3 Člověk jako klíčový druh 127 // 7.4 Současné změny globálního ekosystému 130 // 7.5 Co víme o biosféře: bude ekologická katastrofa? 136 // 8 Ekologická metodologie 139 // Základní ekologické pojmy 143 // Doporučená literatura 147 // Citovaná literatura 149
cnb000971798

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC