Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Plzeň : Aleš Čeněk, 2005
447 s. : il.

objednat
ISBN 80-86898-60-1 (brož.)
Sborník
Část. anglický, ruský a slovenský text
Vydavatel: Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, bibliografické odkazy
Didaktika - školy vysoké - sborníky referátů
Filozofie výchovy - sborníky referátů
Univerzity - sborníky referátů
000112654
OBSAH // Místo úvodu...7 // Nikolaj Demjančuk // Netradiční tázání je základ filosofie...11 // AnnaHogenová // Dějinné vědomí a hermeneutické pojetí tradice...25 // Naděžda Pelcová // Universita tradiční a netradiční...34 // Jaroslava Pešková // Kontinuita změn ve filosofickém pohledu na výchovu ve 20. století ... 42 Stanislav Stark // Interdisciplinární přístup ? univerzitní výuce - příklad práva a ekonomie 51 // Dana Bárková // Pře-dávání jako neformální smysl univerzit...58 // Kryštof Boháček // Netradičná edukácia prostredníctvom tradičnej didaktickej hry .65 // Vlasta Cabanová // Kooperativní vyučování a připrava studentů učitelství...73 // Dagmar Cábalová // Výchova v súčasnom rozdelenom i globálnom svete...92 // Ján Danek // Plato’s Theory of Love and Eros in the Symposium (Part I)...100 // Robert DeGray // Kontinuita a diskontinuita ve vědeckém poznání...114 // Nikolaj Demjančuk // O povaze humanitního poznání...121 // Nikolaj Demjančuk, Dagmar Demjančuková // ? pramenům evropské vzdělanosti...128 // Dagmar Demjančuková // Religionistika v multikulturní výchově...132 // Dagmar Demjančuková // Formování středověkého modelu výchovy...138 // Dagmar Demjančuková // Současný stav terminologických prací s akcentem na stavebnice // pro elektrotechniku...152 // Jiří Dostál // Logika není matematika...162 // Ludmila Dostálová // Několik ? poznámek ? výchově studentů
- ? jejich schopnosti // kriticky číst rasisticky laděnou literaturu...171 // Lucia Drotárová // Vzdelávacia politika v krajinách V4 // (so zameraním na Slovenskú republiku)...180 // Elena Dřízová, CSc. // Edukácia ? alterite...189 // Milan Fula // ? výsledkům mezinárodního srovnávacího výzkumu // ekonomických znalostí maturantů...198 // Radomir Havlík, Milena Tichá // Oskar Baum, plzeňský rodák a německo židovský spisovatel // první poloviny 20. století...204 // Jana Hesová // Videoprojekce ve výuce cizích jazyků s přihlédnutím ? možnosti // využití aktuálních německých filmů ve výuce jazyka německého...213 // Zlata Hokrová // Transmisivní versus konstruktivistický přístup při utváření pojmů.219 // Václav Holeček, Miloslava Hříchová // Transformácia vyučovacieho procesu základných škôl // prostredníctvom inovačných metód...231 // Blanka Holubová // Tvořivost v edukančním procesu...235 // Jarmila Honzíková // Význam sociálně psychologických technik ve výuce psychologie na VS.. 249 Božena Jiřincová, Michal Svoboda // Morálna osobnosť a jej výchova...259 // Petra Lajčiaková // Prezentace nově otevřené formy studia na PF ZČU v Plzni...270 // Vladimíra Lovasová, Alena Szachtová // Vybrané aspekty vlivu mediované komunikace internetu // na identitu dospívající mládeže...275 // Jan Mašek // ??? ??? ? ??? ??? // (??? ???)...281 // ?. ?. ??? // Biografická metoda jako jedna z
možnosti na cestě popularizace // dějin vědy a techniky...290 // Naděžda Morávková // Interpretace krátkých textů jako cvičení přesného čtení, // myšlení a formulování...298 // Jaromír Murgaš // ??? ??? ??? ??? // (? ??? ??? ???)...312 // ?. ?. ??? // ??? ??? ? ??? ??? // ???...318 // ?. ?. ??? // Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání a jeho implementace v podmínkách Centra celoživotního vzdělávání // PF UJEP...332 // Karel Opočenský // Vysoká škola ekonomicko-manažerského zaměření a požadavky praxe. 339 // Rudolf Pomazal // Koncept společnosti vědění a vysokoškolské manažersko-ekonomické vzdělávání / vysokoškolské vzdělávání // ve světle požadavků konceptu společnosti vědění...346 // Nataša Pomazalová // Etická dimenze výchovného cíle...353 // Jiří Pospíšil // Netradičné vyučovacie metody ako nastroj transformácie tradičného // vyučovacieho procesu na vysokých školách...359 // Mariana Sirotová // Masarykova koncepce výchovy jako inspirace pro současnost...372 // Stanislav Stark // Situace člověka v současnosti (s přihlédnutím ? pojetí // Karla Kosíka, Milana Machovce)...377 // Stanislav Stark // Disputace a kvodlibet na středověké univerzitě...384 // Jiří Stočes // Projektová výuka na vysokých školách technických...396 // Jana Šafránková // Univerzita - priestor pre vzdelanie alebo kvalifikáciu?...404 // Dušan Špiner // Na okraj tázání po
autentické existenci...410 // Jaroslav Špirk // Tradiční i netradiční výuka profesionální etiky na univerzitě...430 // František Tománek // Proměny funkcí plzenského korza...433 // Marta Ulrychová // Adresář...443

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC