Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Plzeň : Aleš Čeněk, 2004
367 s. : il.

ISBN 80-86473-62-7 (brož.)
Obsahuje tabulky, ilustrace, bibliografické odkazy, poznámky pod čarou, seznam autorů
Konference se konala ve dnech 23.-24. října 2003
Filozofie výchovy - sborníky referátů
Univerzity - sborníky referátů
000112658
OBSAH // Úvodní slovo ...7 // Nikolaj Demjančuk // I. Hlavní referáty // KK je vysoká škola...13 // Radim Palouš // Univerzity na prahu třetího tisíciletí... 17 // Jiří Holenda // Role univerzity a modernizace české společnosti ...26 // Ivo Budil // Terciární vzdělávání na prahu 3. tisíciletí...31 // Josef Průša // Universita v novém miléniu...41 // Jaroslava Pešková // O krizi pojmu humanismus (Několik úvah nad povahou // a osudem humanitních věd dnes) ...49 // Naděžda Pelcová // Úkol filosofie dnes...60 // Anna Hogenová // Dělání vzdělání (Dovednosti, znalosti a vzdělání)...67 // Jiří Fiala // Projev ministra školství České republiky v České národní radě // při předkládání zákona o zřízení nových českých univerzit...75 // Petr Vopěnka // II. Jednání v sekcích // Výuka ekonomických disciplín na právnické fakultě ...85 // Dana Bárková // Umění v dějinách - dějiny v umění...97 // Věra Beranová // Německá Karlova univerzita 1938-45 ... 104 // Jaromír Beringer // Filosofie mezi universitou a univerzalitou ...109 // Kryštof Boháček // Barokní teorie afektu jako prostředek ovlivnění hudebního vnímání . 122 Gabriela Coufalová // Handicapovaní na univerzitě (očekávání, čísla a realita)...129 // Dagmar Čábalová, Marie Kocurová // Sokratovské principy výchovy a univerzitní vzdělání ...144 // Dagmar Demjančuková, Nikolaj Demjančuk // Logika na českých univerzitách...159
// Ludmila Dostálová // Formovanie osobnosti v súčasných společenských dimenziách 170 // Vladislav Dudinský // Multimédia jako didakticko-technologický fenomén ...178 // Pavel Fryštacký, laromír Skoulodík // Implementácia a udržateľnosť spotřebitelského občianstva // v pan-európskej oblasti...184 // Alojzia Gažiová // Gertrud Fussenegger, německá spisovatelka narozená v Plzni 192 // lana Hesova // Cesta k Západočeské univerzitě a její založení...198 // Alfred Hyna // Filozofia - jej výuka a význam pre právnické vzdelanie...212 // Jarmila Chovancová // Separace odpadů na městských a vesnických základních školách ... 217 Martina Chupíková, Luděk Kvapil // Historicko-srovnávací pohled na vybrané aspekty přípravy // pedagogických pracovníků: role pedagogických dovedností // a psychologických studijních textů v rámci ideje univerzity...221 // Kateřina Juklová, Daniela Králová // K problému filozofie výchovy v novom deceniu ...234 // Anna Klimeková // Filozofické problémy a úskalia ľudskej autenticity ...241 // Anna Klimeková // Vzdělávání Romů ...249 // Petr Kokaisl // Co může nabídnout učitel etiky neboli pravda a láska ve výuce ...254 // Josef Královec // O ekologickej filozofii v univerzitnom vzdelávaní a výchove...259 // Peter Krchňák // Genéza paradigmy výchovy a jej premeny v dejinách európskeho // myslenia...266 // Blanka Kudláčová // Evaluace učebnic: analýza obrazového
materiálu a jeho vliv // na kvalitu učebnice...282 // Vendula Kůtová // Virtuální univerzity a změna paradigmatu vzdělání...290 // Jan Mašek // Zavádění výuky počítačem podporovaného konstruování...296 // Jiří Nevima // Kategorizace elektronických stavebnic ve všeobecném // technickém vzdělávání ... 302 // Lenka Partiková, Čestmír Serafín // Idea univerzitních svobod a dnešek ...313 // Kare! Rýdl // Reforma vysokoškolského vzdelávania...321 // Silvester Sawicki // Výchova ke smyslu ...330 // Danica Slouková // Péče o duši a otevřená duše jako východisko filosofie výchovy // Jana Patočky...340 // Stanislav Stark // Univerzita v uplynulém miléniu. Pesimistická skica začínajícího // medievisty ... 347 // Jiří Stočes // Dětský svět Internetu ...359 // Jana Záhumenská // Adresář přispěvatelů...363

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC