Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.2) Půjčeno:2x 
BK
Dotisk 1. vyd.
Praha : Karolinum, 2003
187 s. : il.

ISBN 80-246-0429-9 (brož.)
"Učební texty pro vysokoškolský studijní program ošetřovatelství" -- Titulní list
Obsahuje tabulky, ilustrace, předmluvu, přílohy
Bibliografie: s. 151-153
Ošetřovatelství - učebnice vysokošk.
000112694
OBSAH // PŘEDMLUVA...-... 11 // 1. EVROPSKÁ STRATEGIE PÉCE O ZDRAVÍ A NOVÁ KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ... 15 // 1.1 Východiska Evropské strategie péče o zdraví populace ... 15 // 1.2 Socioekologický model zdraví --- 16 // 1.3 Program „Zdraví pro všechny“ a mezinárodní aktivity --- -...- 18 // 1.4 Evropská strategie péče o zdraví (38 cílů)... 20 // 1.5 Základní (primární) zdravotní péče a prevence...-... 21 // 1.6 Funkce sester a porodních asistentek ve společnosti ... 23 // 1.7 Cíle nové koncepce ošetřovatelství ... 26 // 1.8 Globální přístup k rozvoji ošetřovatelské praxe v zemi... 27 // 1.9 Společenské souvislosti ošetřovatelské praxe ... 27 // 2. PROFESNÍ VZDĚLÁNÍ A KOMPETENCE SESTER V PRAXI ... 31 // 2.1 Základní principy evropské strategie SZO pro vzdělání sester a porodních asistentek... 31 // 2.2 Nové kurikulum podle evropské strategie SZO... 33 // 2.2.1 Hlavní témata nového kurikula ...-...-... 35 // 2.2.2 Výchovně vzdělávací cíle - obecně... 39 // 2.2.3 Taxonomie výchovně vzdělávacích cílů podle B.S.Blooma a kol... 40 // 2.2.4 Vyhodnocování výsledků výchovně vzdělávacích cílů nového kurikula--- 40 // 2.3 Výchovně vzdělávací cíle nového kurikula jako kompetence sester (I.úrovně)... 43 // 2.3.1 Kompetence sester (I.úrovně), které odpovídají za všeobecnou ošetřovatelskou péči... 43 // 2.4 Profesionální ošetřovatelství---...-... 46 // 2.4.1 Představy o sestře
jako profesionálním odborníkovi v ošetřovatelství... 48 // 2.4.2 Současná situace a budoucnost - -... 48 // 2.4.3 Vztah profilu vzděláni v ošetřovatelství a konkrétního funkčního profilu v praxi...--- 49 // 2.5 Role a kompetence sester (I.úrovně) v multidisciplinámím týmu --- 49 // 2.5.1 Rozšířené role sester--- 51 // 2.5.2 Rozšířené kompetence sester - --- 52 // 2.5.3 Ošetřovatelská diagnostika--- 53 // 2.5.4 Profesionální přístup... 55 // 2.5.5 Náročnost a složitost ošetřovatelské situace...-... 56 // 2.6 Ükoly sester (I.úrovně) ... 58 // 2.7 Znalosti a dovednosti sester (I.úrovně)...-... 60 // 2.8 Regulační systém ošetřovatelské praxe -... 61 // 2.8.1 Druhy regulace...-...-... 62 // 2.8.2 Regulace a personální plánování -...-... 65 // 3. OŠETŘOVATELSTVÍ JAKO SAMOSTATNÝ OBOR... 69 // 3.1 Vymezení obora - systémový přístup... 69 // 3.2 Filozofie a světový názor v ošetřovatelství... 69 // 3.3 Metaparadigma - přemět zkoumání... 70 // 3.4 Paradigma - teorie obora ošetřovatelství (koncepční modely a teorie)... 71 // 3.5 Proč vznikly ošetřovatelské modely... 72 // 3.6 Ujasnění pojmů: koncepce, koncepční model, teorie...-... 73 // 3.7 Součástí ošetřovatelských modelů ... 76 // 3.8 Kategorie ošetřovatelských modelů ... 81 // 3.9 Potřeba standardního ošetřovatelského modelu... 83 // 9 // 4. „FUNKČNÍ TYP ZDRAVÍ“ - MODEL GORDONOVÉ... 85 // 4.1 Položky (pomocné charakteristiky)
jednotlivých oblastí modelu M. Gordonové ... 88 // 4.2 Základní soubor otázek k rozhovoru s dospělým klientem (podle modelu M. Gordonové)... 90 // 4.3 Fyzikální vyšetření a objektivní pozorování (podle modelu M. Gordonové)... 93 // 4.4 Základní obsah formuláře pro ošetřovatelskou anamnézu (podle modelu M. Gordonové) ... 96 // 4.5 Základní soubor otázek k rozhovoru s matkou kojence nebo malého dítěte (podle modelu M. Gordonové)... 96 // 4.6 Ošetřovatelské diagnózy (NANDA z roku 1994 - 1998 seřazené podle oblastí modelu M. Gordonové... 100 // 4.7 Příklad hodnocení klienta (záznam rozhovoru) podle modelu M. Gordonové ... 102 // 4.8 Stanovení možných ošetřovatelských diagnóz (NANDA k uvedené kazuistice)... 104 // 4.9 NANDA Taxonomie I... 106 // 4.10 Přehled názvů: - Oblastí Modelu M.Gordonové a - NANDA Taxonomie I... 112 // 4.11 NANDA Taxonomie II... 113 // 5. METODOLOGIE OŠETŘOVATELSTVÍ - OŠETŘOVATELSKÝ PROCES ... 117 // 5.1 Hlavní trendy rozvoje ošetřovatelství... 117 // 5.2 Ošetřovatelský proces jako systémová metoda řešení problémů... 118 // 5.3 Zhodnocení zdravotního stavu klienta/pacienta... 121 // 5.4 Ošetřovatelská diagnostika... 124 // 5.5 Plánování ošetřovatelské péče...-...-...-... 127 // 5.6 Realizace péěe podle plánu... 132 // 5.7 Vyhodnocení výsledků péče... 133 // 5.8 Dokumentace ošetřovatelské péče... 134 // 6. VÝZKUM V OŠETŘOVATELSTVÍ ... 137 // 6.1 Ošetřovatelství
a úloha výzkumu... 137 // 6.1.1 Priority výzkumu v ošetřovatelství pro 21. století... 138 // 6.2 Standardizace terminologie v ošetřovatelství a ošetřovatelská informatika... 140 // 6.2.1 Stručně o mezinárodní klasifikaci ošetřovatelské praxe - ICNP ... 143 // 6.3 Hlavní kroky ve výzkumném procesu... 147 // 6.4 Psaní výzkumné zprávy... 150 // SEZNAM POUŽITÉ A DOPORUČENÉ LITERATURY... 151 // PŘÍLOHY I... 155 // 1. STANDARDY VÝCHOVY A VZDĚLÁNI SESTER... 157 // 2. STANDARDY OŠETŘOVATELSKÉ PRAXE ... 161 // 3. KAZUISTIKA (zápočtová práce studentky)... 163 // 4. INDIVIDUÁLNÍ OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE Z FN HRADEC KRÁLOVÉ... 169 // 5. STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ PLÁN POST-ANESTEZIOLOGICKÉ PÉCE... 184 // 10

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC