Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2004
509 s. : il.

ISBN 80-251-0225-4 (brož.)
angličtina
Obsahuje rejstřík, glosář, údaje o autorovi
Přeloženo z angličtiny
Bibliografie: s. [479]-485
UNIX (software) - programování - příručky
000112732
Obsah // Předmluva ...17 // I. Kontext...25 // 1. Filozofické otázky ...27 // Kultura? Jaká kultura? ...27 // Životnost systému Unix...28 // Fakta hovořící proti studiu unixové kultury...29 // Co je na Unixu špatného ...30 // Co je na Unixu dobrého ...31 // Software s otevřeným aplikačním prostředím ...31 // Přenositelnost aplikací nezávisle na platformě a otevřené standardy...32 // Internet a síť WWW ...32 // Komunita otevřeného aplikačního prostředí ...33 // Nic než flexibilita...33 // Improvizace je v Unixu veselou zábavou...34 // To, co si odnesete z hodin Unixu, můžete použít kdekoli...35 // Základy unixové filozofie...35 // Pravidlo modularity: Pište jednoduché součásti, které lze propojit // přes bezchybná rozhraní...37 // Pravidlo srozumitelnosti: Srozumitelnost je lepší než chytrost...38 // Pravidlo kompozice: Navrhujte programy tak, aby je bylo možné // připojit k dalším programům...38 // Pravidlo rozdělení: Oddělujte zásadu od mechanismu, rozhraní // pak od toho, co je za ním...39 // Pravidlo jednoduchosti: Navrhujte jednoduché programy, // složitější pište pouze, není-li jiného východiska... 40 // Pravidlo šetrnosti: Velký program pište pouze // v případě, když odzkoušíte, že jiná možnost není...41 // Pravidlo transparentnosti: Navrhujte programy tak, // aby bylo co nejsnazší jejich ladění a kontrola...41 // Pravidlo robustnosti: Robustnost je dítětem transparentnosti a jednoduchosti...42
// Pravidlo reprezentace: Zahalte znalosti do dat tak, aby // logika programu mohla být hloupá, stejně jako robustní...43 // Pravidlo nejmenšího překvapení: Při návrhu rozhraní // se snažte, aby obsahovalo co nejméně překvapení...43 // Pravidlo ticha: Nemá-li program na srdci něco důležitého, nemá raději říkat nic...44 // Pravidlo opravy: Máte-li selhat, selžete hlasitě a co nejdříve...44 // Obsah // Pravidlo hospodárnosti: Programátorův čas je drahý. // Raději tedy šetřete jeho čas než čas počítače...45 // Pravidlo generování: Vyhýbejte se ručním improvizacím. Můžete-li, // pište programy, které budou psát další programy...46 // Pravidlo optimalizace: Nejprve vytvořte prototyp, zprovozněte jej // a pak se teprve pusťte do jeho optimalizace...46 // Pravidlo rozmanitosti: Nedůvěřujte všem tvrzením typu „jediný správný způsob“...47 // Pravidlo rozšiřitelnosti: Navrhujte pro budoucnost, protože ta nastane dříve, než se nadějete...48 // Unixová filozofie v jedné lekci...48 // Uplatňujeme unixovou filozofii...48 // Počítá se rovněž postoj ...49 // 2. Příběh dvou kultur ...51 // Původ a historie Unixu, 1969-1995 ... 51 // Genesis: 1969-1971 ... 52 // Exodus: 1971-1980 ... 54 // TCP/IP a unixové války 1980-1990 ... 56 // Povstání proti nadvládě: 1991-1995 ... 62 // Původ a historie hackerů, 1961-1995 ... 64 // Při hře ve studentských lesících: 1961-1980 ... 65 // Internetová fúze
a hnutí svobodného softwaru: 1981-1991 ... 66 // Linux a reakce pragmatika: 1991-1998 ... 68 // Hnutí otevřeného zdroje: od roku 1998 dodnes...70 // Poučení z unixových dějin...72 // 3. Kontrasty: Porovnání unixové filozofie s ostatními ...73 // Charakteristické prvky stylu operačního systému...73 // Co je jednotícím záměrem operačního systému? ...74 // Souběžné zpracování více úloh - multitasking ... 74 // Spolupracující procesy...75 // Vnitřní hranice ...76 // Atributy souborů a struktury záznamů...77 // Binární souborové formáty ...78 // Upřednostňovaný styl uživatelského rozhraní...78 // Budoucí uživatelé...79 // Bariéry přechodu na úroveň vývojáře...79 // Porovnání operačních systémů...80 // VMS...82 // MacOS...83 // OS/2 ...85 // Windows NT...87 // BeOS...90 // MVS...91 // VM/CMS ...94 // Linux ...96 // Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne ...97 // II. Návrh...101 // 4. Modularita: Ať je to bez chyb, afje to jednoduché ...103 // Zapouzdření a optimální velikost modulu...105 // Kompaktnost a ortogonalita ...107 // Kompaktnost ...107 // Ortogonalita...109 // Pravidlo jediné pravdy...111 // Kompaktnost a silné jednotné ústředí...112 // Hodnota nestrannosti...114 // Software je mnohovrstvá záležitost...114 // Shora dolů nebo zdola nahoru ...115 // Spojovací vrstvy...117 // Případová studie: Jazyk K jako tenká spojovací vrstva ...117 // Knihovny ...119 // Případová
studie: Zásuvné moduly editoru GIMP ...120 // Unix a objektově orientované jazyky...121 // Kódování směrem k modularitě...123 // 5. Textualita: Dobré protokoly základem optimálních metod 125 // Jak je důležité používat textový formát ...127 // Případová studie: Formát unixových souborů hesel...129 // Případová studie: Formát .newsrc...130 // Případová studie: Grafický souborový formát PNG ...131 // Metaformáty datových souborů...132 // Styl DSV ...132 // Formát RFC 822 ... 133 // Formát typu cookie...134 // Záznamový formát...135 // XML...136 // Formát Windows INI...138 // Konvence unixových formátů pro textové soubory...139 // Komprese souborů: pro a proti...141 // Návrh aplikačního protokolu...142 // Případová studie: SMTP, Simple Mail Transfer Protocol...143 // 8 // Obsah // Případová studie: POP3, Post Office Protocol...143 // Případová studie: IMAP, Internet Message Access Protocol ...145 // Metaformáty aplikačních protokolů ...146 // Klasický internetový aplikační protokol ...146 // HTTP jako univerzální aplikační protokol...147 // BEEP: Blocks Extensible Exchange Protocol ...149 // XML-RPC, SOAP a Jabber...149 // 6. Transparentnost: Budiž světlo ...151 // Případové studie,:t...153 // Případová studie: audacity ...153 // Případová studie: přepínač -v programu fetchmail ...154 // Případová studie: GCC...157 // Případová studie: kmail...157 // Případová studie: SNG...159 // Případová
studie: Databáze terminfo...161 // Případová studie: Datové soubory hry Freeciv ...164 // Jak tvořit návrhy transparentních a přístupných programů...166 // Zen transparentnosti ...166 // Jak tvořit transparentní a přístupný kód...167 // Transparentnost a jak se vyhnout přepjatému ochranářství...168 // Transparentnost a podoby vhodné k úpravám...169 // Transparentnost, diagnostika poruch a zotavení po chybě...170 // Jak navrhovat programy s ohledem na jejich údržbu...171 // 7. Multiprogramování ...173 // Jak oddělit řízení složitosti od ladění výkonu...175 // Taxonomie metod pro meziprocesovou komunikaci v systému Unix ...176 // Přenesení úlohy na specializované programy ...176 // Roury, přesměrování a filtry ...177 // Zapouzdření...182 // Bezpečnostní zapouzdření a Bernsteinovo řetězení ...182 // Podřízené procesy (slave processes) ...184 // Rovnocenná meziprocesová komunikace...185 // Problémy a metody, jimž byste se měli vyhýbat...191 // Stárnoucí metody unixové meziprocesové komunikace...192 // Vzdálená volání procedur (RPC, Remote Procedure Calls)...193 // Vlákna - hrozba, nebo nebezpečí?...195 // Segmentace procesu na úrovni návrhu...197 // Obsah // 9 // 8. Minijazyky: To prostě musí zpívat samo...199 // Jak na taxonomii jazyků ...201 // Uplatnění minijazyků...203 // Případová studie: Příkaz sng...203 // Případová studie: Regulární výrazy...203 // Případová studie: Program
Glade...207 // Případová studie: Minijazyk m4...209 // Případová studie: XSLT ...209 // Případová studie: Nástroje tvůrce dokumentů...211 // Případová studie: Syntaxe řízení běhu programu fetchmail ...215 // Případová studie: Minijazyk awk ...216 // Případová studie: PostScript...218 // Případová studie: Jazyky bc a dc ...219 // Případová studie: Emacs Lisp...220 // Případová studie: JavaScript...221 // Jak navrhovat minijazyky ...222 // Volba vhodného nastavení složitosti ...222 // Rozšiřování a vkládání jazyků...224 // Tvorba vlastní mluvnice ...225 // Makra - Pozor!...226 // Jazyk nebo aplikační protokol?...227 // 9. Generování kódu: Jak posunout specifikaci zase // o stupínek výše ...229 // Datové programování...230 // Případová studie: Program ascii ...231 // Případová studie: Statistické filtrováni nevyžádané pošty...232 // Případová studie: Hacking metatřídy v programu fetchmailconf...233 // Generování jednoúčelového kódu...238 // Případová studie: Generování kódu pro výstup v programu ascii...238 // Případová studie: Generování kódu HTML pro tabulkové seznamy...241 // 10. Konfigurace: Z postele je třeba vstávat pravo ubohou . .243 // Co všechno by mělo být konfigurovatelné...243 // Kde hledat konfigurační soubory...245 // Řídicí soubory...246 // Případová studie: Soubor .netrč ...248 // Přenositelnost na další operační systémy...249 // Proměnné prostředí...249
// Uživatelské proměnné prostředí...251 // Kdy použít proměnné prostředí...251 // 10 (J osa h // Přenositelnost na jiné operační systémy...253 // Prepínače příkazového řádku...253 // Přepínače příkazového řádku od -a po -z ...254 // Přenositelnost na jiné operační systémy...258 // Jak si mezi tolika metodami vybrat...259 // Případová studie: Program fetchmail...259 // Případová studie: Server XFree86 ... 261 // Při porušení těchto pravidel...’...262 // 11. Rozhraní: Natrrhové vzory uživatelského rozhraní // v prostředí systému Unix ...263 // Jak uplatnit Pravidlo nejmenšího překvapení...264 // Dějiny návrhu rozhraní v systému Unix...266 // Vyhodnocení návrhů rozhraní...267 // Výhody a nevýhody rozhraní příkazového řádku a vizuálních rozhraní...269 // Případová studie: Dva způsoby tvorby programu Kalkulačka...272 // Transparentnost, výmluvnost a schopnost konfigurace ...274 // Návrhové vzory unixového rozhraní ...276 // Filtry...276 // Vzor kouzlo ...278 // Vzor zdroj...278 // Vzor cíl...279 // Vzor překladač...279 // Vzor typu ed...280 // Vzor typu rogue ...280 // Vzor „automat oddělený od rozhraní" ...283 // Vzor serveru s rozhraním příkazového řádku ...288 // Vzory rozhraní založených na jazyce ...289 // Jak uplatnit unixové návrhové vzory rozhraní ...290 // Vzor polyvalentního programu ...290 // Webový prohlížeč a univerzální uživatelské rozhraní...291 i
Mlčeti zlato 294 I // 12. Optimalizace 297 I // Nepředstírejte činnost, raději si lehněte 297 I // Dvakrát měř, jednou řež 298 I // Co není místní, je škodlivé 300 I // Průchodnost versus zpoždění 301 I // Dávkování operací 302 I // Obsah // II // Prokládání operací 303 // Ukládání výsledků operací do mezipaměti 303 // 13 složitost: Tak jednoduše, jak jen to jde. // Nikoli však jednodušeji . . . .305 // Hovoříme-li o složitosti 306 // Tři zdroje složitosti 306 // Kompromisy mezi složitostí rozhraní a implementace 307 // Nevyhnutelná, volitelná a náhodná složitost 309 // Mapování složitosti 310 // Když jednoduchost nestačí 311 // Příběh pěti editorů 312 // Editor ed 313 // Editor vi 314 // Editor Sam 315 // Editor Emacs 316 // Editor Wily 317 // Správná velikost editoru 318 // Jak rozpoznat problémy spojené se složitostí 318 // Když kompromis nefunguje 321 // Je Emacs argumentem proti unixové tradici? 322 // Správná velikost softwaru 324 // I. Implementace . . 327 // 14. Jazyky: Programovat, nebo neprogramovat v jazyce C? 329 // Unixová hojnost jazyků 329 // Proč ne jazyk C? 330 // Interpretované jazyky a smíšené strategie 332 // Hodnocení jazyků . 333 // K .. // ■KK-K- «с // Příkazové prostředí . 337 // Perl . // Tel // Python , // Java .. // Emacs Lisp // Jak se to vše vyvine // Vo|ba platformy pro systém X // 15. Nástroje: Taktika vývoje ...355 // Operační systém, jenž je k
vývojářům přátelský ...355 // Volba editoru ...356 // Co byste měli vědět o editoru vi ...357 // Co byste měli vědět o editoru Emacs ...357 // Antináboženská volba: Používat oba...358 // Speciální generátory kódu...358 // Generátory yacc a lex...359 // Případová studie: Program Glade...362 // Program make: Automatizace návodů...363 // Teoretické základy ...363 // Využití nástroje make pro vývoj v jiných jazycích než K a C++ ...365 // Pomocné oddíly ...365 // Jak tvořit soubory makefile...367 // Systémy správy verzí ...370 // Proč sledování verzí?...370 // Ruční správa verzí ...371 // Automatizovaná správa verzí ...371 // Unixové nástroje’ pro správu verzí...372 // Ladění při běhu programu...375 // Profilování ...375 // Jak kombinovat nástroje s editorem Emacs ...376 // Editor Emacs a program make...376 // Editor Emacs a ladění při běhu programu...377 // Editor Emacs a správa verzí...377 // Editor Emacs a profilování ...378 // Jako integrované vývojové prostředí, jenže lepší...378 // 16. Opětné použití: Nesnažte se znovu vynalézat kolo . . . .379 // O hloupém Honzovi ...380 // Transparentnost jako klíč k opětovnému použití...383 // K // Od opětovného využití k otevřenému zdroji...384 // V životě jsou nejlepší věci přístupné všem ...385 // Kam se dívat? ...387 // Sporné otázky týkající se softwaru s otevřeným kódem...389 // Problematika licencí...389 // Co lze
kvalifikovat jako otevřený zdroj...390 // Standardní licence otevřeného kódu...391 // Kdy budete potřebovat právníka...393 // Obsah // 1 // IV. Komunita...395 // 17. přenosnost: Přenosný software a návod, jak držet krok // se standardy ...397 // Vývoj jazyka K...398 // Počátky jazyka K ...399 // Standardy jazyka K ...400 // Unixové standardy...402 // Standardy a unixové války ...402 // Přízrak na hostině vítězů...405 // Unixové standardy ve světě otevřeného softwaru...405 // IETF a proces tvorby standardů RFC ...406 // Specifikace jako DNA, kód jako RNA ...409 // Programování přenosných aplikací...412 // Přenosnost a volba jazyka ...412 // Jak předcházet závislostem na systému ...416 // Nástroje pro usnadnění přenosnosti ...416 // Zavádění mezinárodní podpory...417 // Přenosnost, otevřené standardy a otevřené zdroje...417 // 18. Dokumentace: Vysvětlete svůj kód celému světu prostřednictvím webu ...419 // Různá pojetí dokumentace...420 // Unixový styl ...422 // Důraz na dlouhé dokumenty...422 // Kulturní styl ...423 // Džungle unixových dokumentačních formátů...424 // Program troff a stolní nástroje tvůrce dokumentů ...424 // Program KKK...426 // Texinfo ...427 // POD...427 // HTML...427 // DocBook ...427 // Dnešní chaos a možná řešení ...428 // DocBook ...428 // Definice typů dokumentů ...429 // Další DTD ...430 // Řetězec nástrojů pro práci s dokumenty DocBook ...430 // Migrační
nástroje ...433 // Editační nástroje...434 // Související standardy a postupy ...434 // SGML ...434 // Další odkazy na prameny týkající se formátu XML-DocBook...434 // Nejlepší dostupné techniky při psaní unixové dokumentace ...435 // 19. Otevřený zdroj: Programování v nové unixové komunitě 437 // Unix a otevřený zdroj...438 // Nejlepší dostupné techniky spolupráce s vývojáři otevřeného softwaru ... 440 // Nejlepší aktualizační techniky...440 // Užitečné techniky pojmenování projektů a archivů ...443 // Užitečné vývojové techniky...446 // Užitečné techniky tvorby distribucí...449 // Užitečné komunikační techniky...452 // Logika udělování licencí: Pro jakou licenci se rozhodnout? ...454 // Proč byste měli používat standardní licenci...454 // Rozmanitost udělování licencí na otevřené zdroje...455 // MIT nebo Licence konsorcia X (X Consortium License)...455 // Klasická licence BSD (BSD Classic License)...455 // Umělecká licence (Artistic License)...456 // Licence GPL (General Public License) ...456 // Licence MPL (Mozilla Public Licence) ...456 // 20. Budoucnost: Možná nebezpečí a možné příležitosti . . . .457 // Podstata a náhoda v unixové tradici ...457 // Pian 9: A taková byla budoucnost...460 // Sporná místa v návrhu systému Unix ...462 // Unixový soubor je jen velký ranec plný bajtů...462 // Unixová podpora grafických uživatelských rozhraní je slabá ...464 // Mazání souborů
je tu navěky ...4®4 // Unix předpokládá exisjenci statického souborového systému ...465 // Návrh řízení úloh nejjýl zdařilý ...46® // Rozhraní API systému Unix nepoužívá výjimky...466 // Mechanismy ioctl(2) a fcntl(2) jsou ostudou...467 // Model zabezpečení systému Unix může být příliš primitivní...467 // Unix má mnoho různých druhů názvů...468 // Souborové systémy mohou být označeny za škodlivé...4® // Směrem ke globálnímu adresovému prostoru sítě Internet ... // Obsah // 15 // Problémy v unixovém prostředí...469 // Problémy v unixové kultuře...471 // Několik důvodů, proč věřit ...473 // A. Glosář zkratek ...475 // B. Reference ...479 // Bibliografie ...479 // C. Přispěvatelé ...487 // D. Kořen bez kořenů: Unixová paradoxní témata úvah // Mistra Foo ...491 // Úvod redaktora...491 // Mistr Foo a deset tisíc řádků...492 // Mistr Foo a dítě skriptů...493 // Mistr Foo a metodolog ...495 // Mistr Foo přednáší o grafickém uživatelském rozhraní...495 // Mistr Foo a unixový fanatik...496 // Mistr Foo přednáší o povaze systému Unix...496 // Mistr Foo a koncový uživatel...497 // Tiráž...498 // Rejstřík ...499

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC