Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2002
150 s.

objednat
ISBN 80-246-0414-0 (brož.)
Bibliografie na s. 116-117
Lékařství - propedeutika - učebnice vysokošk.
000112842
PŘEDMLUVA ...7 // 1. MEDICÍNA A ZDRAVOTNICTVÍ ...10 // 1.1. Základní termíny ...10 // 1.2. Historie medicíny - od minulosti k současnosti ...10 // 1.2.1. Společnost, kultura, medicína ...11 // 1.2.2. Medicína se staví na pevné základy ...14 // 1.2.3. Mezníky ve vývoji moderní medicíny ...15 // 1.2.3.1. Vztah mikrobů k nemocem ...15 // 1.2.3.2. Objasnění „chemie života“ ...16 // 1.2.3.3. Genetika...17 // 1.2.3.4. Imunologie ...18 // 1.2.3.5. Lékové revoluce ...18 // 1.2.3.6. Potlačeni bolesti ...19 // 1.2.4. Technické přelomy v medicíně. Postupná technizace medicíny ...19 // 2. POJETÍ SOUČASNÉ MEDICÍNY...22 // 2.1. Orientace klinické medicíny. Hlavní oblasti jejího zájmu...22 // 2.2. Charakteristické znaky klinické medicíny ...23 // 2.3. Klinická věda ...24 // 2.3.1. Problémy klinické vědy ...25 // 2.3.2. Teorie a praxe...26 // 3. ETIKA A MEDICÍNA ...29 // 3.1. Úvodní poznámky ...29 // 3.2. Základní pojmy ...30 // 3.3. Etické kodexy...30 // 3.4. Etické komise ...32 // 3.5. Vybrané etické problémy současné medicíny ...32 // 3.5.1. Povinná mlčenlivost. Lékařské tajemství ...32 // 3.5.2. Právo na zdravotní péči ...33 // 3.5.3. Umírání a smrt ...33 // 3.5.4. Sdělování pravdy ...35 // [3] // 3.5.5. Veřejný názor ...35 // 3.5.6. Etické problémy reprodukční medicíny ...36 // 3.5.7. Etické problémy genetiky ...36 // 4. ZDRAVÍ A NEMOC ...37 // 4.1. Zdraví ...37 // 4.1.1. Pojetí zdraví ...37 // 4.1.2. Zdraví a klinická praxe ...37 // 4.2. Nemoc ...38 // 4.2.1. Definice nemoci ...38 // 4.2.2. Příčiny nemocí ...39 // 4.2.3. Projevy nemocí. Klinická Symptomatologie ...40 // 4.2.4. Průběh nemoci ...42 //
5. DIAGNOSTIKA V KLINICKÉ MEDICÍNĚ ...45 // 5.1. Základní pojmy ...45 // 5.2. Anamnéza ...46 // 5.2.1. Nynější onemocnění ...47 // 5.2.2. Osobní anamnéza a základní tělesné funkce ...47 // 5.2.3. Alergická anamnéza ...49 // 5.2.4. Informace o poslední medikaci ...49 // 5.2.5. Návykové látky (usus, lépe abúzus) a rizikové chování ...50 // 5.2.6. Epidemiologická anamnéza ...50 // 5.2.7. Pracovní a sociální anamnéza ...50 // 5.2.8. Rodinná anamnéza ...51 // 5.3. Základní klinické (somatické) vyšetření ...51 // 5.3.1. Stav vědomí a spolupráce (reakce) nemocného ...53 // 5.3.2. Poloha nemocného ...53 // 5.3.3. Pohyblivost a stabilita ...54 // 5.3.4. Hlas a řeč ...54 // 5.3.5. Kůže a sliznice ...54 // 5.3.6. Kožní adnexa ...56 // 5.3.7. Telesná teplota ...56 // 5.3.8. Měření krevního tlaku ...57 // 5.4. Pomocná vyšetření ...58 // 5.4.1. Zaměření pomocných vyšetření ...58 // 5.4.2. Vyšetřování biologických vzorků ...58 // 5.4.2.1. Hematologické vyšetřování...58 // 5.4.2.2. Biochemické vyšetření krve a moče ...59 // 5.4.2.3. Histologická a cytologická diagnostika ...61 // 5.4.2.4. Mikrobiologické, mykologické a parazitologické vyšetření ...61 // 5.4.2.5. Cytogenetické vyšetření ...62 // 5.5. Zobrazovací metody ...63 // [4] // 5.5.1. Diagnostika rentgenovým zářením ...63 // 5.5.2. CT - výpočetní (počítačová) tomografie ...63 // 5.5.3. Magnetická rezonance (MR) ...64 // 5.5.4. Osteodcnzitometrie ...64 // 5.5.5. Vyšetřování ultrazvukem ...64 // 5.5.6. Endoskopické metody ...66 // 5.5.7. Scintigrafická vyšetření (diagnostické metody nukleární medicíny) ...66 // 5.6. Elektrofyziologická vyšetření ...67 // 5.7. Monitorování ...67 // 5.8. Funkční diagnostika ...68 // 5.8.1. Charakteristika ...68 // 5.8.2. Typy funkčních změn ...68 // 5.8.3. Funkční testování ...70 //
5.9. Vyjadřování a hodnocení výsledků vyšetření. Normy ...71 // 5.9.1. Rozlišení normální a patologického ...71 // 5.9.2. Kvantifikační metody ...74 // 5.9.2.1. Skórování a škálování ...74 // 6. INTERVENCE V KLINICKÉ MEDICÍNĚ ...77 // 6.1. Definice a charakteristika intervencí v medicíně a jejich základní formy 77 // 6.2. Prevence...77 // 6.2.1. Současné pojetí prevence ...77 // 6.2.2. Zdravý člověk ve zdravotnických zařízeních ...79 // 6.3. Terapie ...79 // 6.3.1. Cíle terapie...79 // 6.3.2. Možnosti a formy terapie ...79 // 6.3.3. Přehled léčebných možností ...80 // 6.4, Péče ve smyslu pečování ...82 // 6.4.1. Charakteristika "péče" ...82 // 6.4.2. Rozdíly terapie a péče ...82 // 6.4.3. Možnosti a metody zdravotního a sociálního pečování ...83 // 7. STRUKTURA A FORMY ZDRAVOTNICKÉ POMOCI, ZDRAVOTNICKÝ TÝM, MEZIPROFESNÍ A MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE ...85 // 7.1. Primární péče ...85 // 7.2. Specializovaná zdravotní péče ...86 // 7.3. Struktura zdravotnických zařízení ...87 // 7.3.1. Ambulantní zařízení ...87 // 7.3.2. Lůžková zařízení ...89 // 7.4. Zdravotnický tým. Meziprofesní spolupráce ...89 // 7.5. Mezioborová spolupráce ...90 // [5] // 8. ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE A INFORMAČNÍ SYSTÉMY // V MEDICÍNĚ ...91 // 8.1. Dokumentace zdravotní péče...91 // 8.1.1. Dokumentace ambulantní péče ...93 // 8.1.2. Dokumentace diagnostických a léčebných postupů ...94 // 8.1.3. Dokumentace ústavní péče ...95 // 8.1.4. Ošetřovatelská dokumentace...97 // 8.2. Informační systémy v medicíně ...98 // 8.3. Klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů...99 // 8.4. Zdravotnické informace v české republice ...101 // 8.4.1. Povinná hláSení ...103 // 8.4.2. Údaje a informace dostupné z NZIS ...103 //
8.5. Internet ve službě medicíně ...104 // 8.5.1. Primární zdroje medicínských informací...104 // 8.5.2. Sekundární zdroje medicínských informací...105 // 8.5.3. Stránky pro laickou a odbornou zdravotnickou veřejnost ...105 // 9. POSUZOVÁNÍ KVALITY ZDRAVOTNICKÉ PÉČE...107 // 9.1. Hodnotící hlediska ...107 // 9.2. Kvalita zdravotnické péče ...108 // 9.2.1. Metody posuzování kvality ...108 // 9.2.2. Standardy ...109 // 10. EKONOMIKA A MEDICÍNA ...111 // 10.1. Financování zdravotní péče ...111 // 10.2. Zdravotnický management ...114 // 11. POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA ...116 // Příloha 1. Některé odborné medicínské termíny ...118 // Příloha 2. Poznámky k lékařské terminologii; příklady klinické praxe ...121 // Příloha 3. Přehled lékařských oborů ...127 // Příloha 4. Práva pacientů ...136 // Příloha 5. Novela zákona č. 20/1966 Sb. (zákon 260/2001 Sb.) ...139 // Příloha 6. Zkratky v klinické praxi ...143 // [6]

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC