Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:39x 
BK
1. vyd.
Praha : Panorama, 1989
427 s. ; 19 cm

objednat
ISBN 80-7038-051-9 (brož.)
Pyramida
Obsahuje bibliografii na s. 405-412, bibliografické odkazy a rejstříky
000112849
Předmluva 5 // I. PŘEDMĚT ESTETIKY 9 // A. Vymezení předmětu estetiky 9 // 1. Pojem a povaha estetiky 9 // 2. Krásno jako tradiční předmět estetiky 18 // 3. Předběžná obsahová charakteristika estetična pro vymezení předmětu estetiky 20 // 4. Estetické osvojování světa a sociální praxe 23 // B. Estetika a obecná uměnověda 27 // 1. Vztah estetiky a obecné uměnovědy 27 // 2. Současné problémy mimouměleckého estetična 31 // 3. Současné okruhy problematiky obecné uměnovědy 32 // 4. Vztah obecné estetiky a estetik jednotlivých druhů umění 34 // C. Vztah estetiky к některým jiným vědám a oborům 38 // 1. Estetika a filozofie 38 // 2. Estetika a axiologie 42 // 2.1. Vztah pravdy, dobra a krásy 46 // 3. Estetika a kritika 50 // 4. Estetika, estetická výchova a kulturní politika 52 // II. METODY ESTETIKY 58 // 1. Metodologické problémy estetiky 58 // 2. К metodám empirické a experimentální estetiky 65 // III. STRUČNÉ DĚJINY ESTETIKY 74 Antika 75 // Středověk 87 Renesance 89 // Francouzský klasicismus 90 Anglický klasicismus a „vkusová škola“ 94 Francouzské a německé osvícenství 18. století 95 Německá klasická idealistická estetika 99 Hegel a marxismus 106 // Herbartovský formalismus a experimentální estetika 19. století 110 // Výklad estetických a uměleckých jevů ze života společnosti 113 // Přírodovědně orientovaná linie estetiky 120 Psychologicky orientovaná linie estetiky 124
Duchovědně orientovaná linie estetiky 130 Vliv intuitivní filozofie na estetiku 133 Vliv filozofického pragmatismu na estetiku 136 Racionální trend v uměnovědě a uměnovědné metodologii 139 // Fenomenologická estetika 147 Existencialistická estetika 149 Význam lingvistiky pro estetiku 153 Ruská formální škola 154 Anglo-americká „nová kritika“ 156 Sémantická a sémiotická linie v estetice 160 Estetický Strukturalismus 165 // Teoretickoinformativní a sociokomunikativní estetika 171 // Sociologická a sociokultumí linie estetiky po П. světové válce 174 // Marxistická estetika 178 // a) Od Marxe к Leninovi 178 // b) Situace v období mezi dvěma světovými válkami a po H. světové válce 190 // IV. SYSTÉM ESTETICKÝCH KATEGORII A POJMŮ 198 // A. Estetično, estetický objekt a estetický subjekt 205 // 1. O kategorii estetična 205 // 2. Teorie estetického objektu a estetických vlastností 219 // 3. Estetický subjekt a jeho dispozice 254 // 4. Primární dispozice estetického subjektu 267 // a) Estetický smysl 272 // b) Estetická potřeba a estetický zájem 281 // B. Estetický proces subjektu 286 // C. Estetická zkušenost 325 // 1. Formy a vrstvy estetické zkušenosti 325 // 2. Formy estetické zkušenosti 329 // a) Estetické názory 329 // b) Estetické normy 333 // c) Estetické záliby a vkus 351 // D. Estetická funkce a hodnota 359 // 1. Estetická funkce 360 // 2. Estetická hodnota 370 // E. Estetické osvojení světa (Závěrečné shrnutí) 393 Výběrová bibliografie 405 // Rejstřík jmenný 413 Rejstřík věcný 418
(OCoLC)24913464
cnb000050438

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC