Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
2 (hodnocen1 x )
(24.8) Půjčeno:123x 
BK
Praha : Pedagogická fakulta, 2001
281 s. : il.

objednat
ISBN 80-7290-066-8 (brož.)
Bibliografie: s. 273-281
Artefiletika - učebnice vysokošk.
000112879
Úvod // - Umění, věda, výchova ...9 // - Výchova uměním ...10 //- Jak rozumět? ...11 // Hledání // - Co je „artefiletika"? ...12 // - Zážitek a vůle k rozumění ...13 // - Mezi teorií a praxi ...14 // - Krystalizace smyslu ...14 // - Poznámky k textu ...15 // 1 Mezi životem a uměním // 1.1 Cestou nesmrtelných? ...20 // 1.1.1 Kde začíná hodnota? ...20 // 1.1.2 Pohledy za horizont - nechat se unést ...24 // 1.2 Smrt umění? ...26 // 1.3 Potkávání a průniky ...30 // 1.4 Průměrná každodennost ...34 // 1.4.1 Co si počít s průměrnou každodenností? ...34 // 1.4.1.1 Tam a zase zpátky ...35 // 1.4.2 Ozvláštnění aneb jak otevřít oči ...37 // 1.4.3 Moudrost - vidět dál ...39 // 1.5 Návrat k zážitku ...40 // 1.5.1 Zastavit se a ohlédnout ...40 // 1.6 Situace je kousek života ...42 // 1.6.1 Co je situace? ...42 // 1.6.1.1 Jak projít situací? ...43 // 1.6.1.2 Jak uchopit situaci? ...43 // 1.6.1.2.1 Struktura a řád ...44 // 1.6.1.2.2 Uchopení, záznam a vyjádření ...45 // 1.6.1.2.3 Aktéři, objekty, nástroje ...45 // 1.6.1.3 Jsme středem svých událostí ...46 // 1.6.1.4 Jak vědět o situaci? ...47 // 1.6.1.5 Jak rozpoznat situaci? ...47 // 1.6.1.6 Příběh situace ...48 // 1.6.2 Tajemná situace ...50 // 1.6.2.1 Kam dohlédneme a kam dosáhneme? ...51 // 1.6.2.2 Situační typ aneb o příbuzenství situací ...53 // 1.6.2.3 Zrození námětu - existenciálni situace ...54 // 1.6.2.4 Umělecká situace - přesahování života? ...57 // 2 Zážitek světa a svět zážitku // 2.1 Tady a teď ...63 // 2.2 Kouzelné štípnutí ...63 // 2.3 Čím je zážitek? ...64 // 2.4 Zážitek světa ...66 // 2.4.1 Skutečný svět ...66 // 2.4.1.1 Kudy ke světu? ...66 // 2.4.1.2 Prostor světa ...67 // 2.4.1.3 Řád světa ...67 // 2.4.1.4 Stav a proměny světa ...68 // 2.4.1.5 Doplnit si svět ...68 // 2.4.1.6 Skutečnost světa - život, nebo smrt ...69 // 2.4.1.7 Skutečnost a svět ...69 //
2.5 Možný svět ...70 // 2.5.1 Rozpolcený zážitek? ...70 // 2.5.2 Možná ano, možná ne ...71 // 2.5.3 Starosti s verinkaci ...73 // 2.5.4 Návraty k možnému světu ...73 // 2.5.5 Světa-tvorba ...74 // 2.5.6 Jazyky pro světa-tvorbu ...75 // 3 Fiktivní svět // 3.1 Neskutečná skutečnost? ...79 // 3.2 Upálil jsem Ježibabu? ...80 // 3.3 Jak poznat, kdo je kdo: od individua přes abstrakci k roli ...81 // 3.3.1 O čem vypovídá jméno? ...82 // 3.3.1.1 Individuum nebo osobnost ...83 // 3.3.1.2 Kdo je to? ...85 // 3.3.2 Jsou lidé posedlí „škatulkováním“? ...86 // 3.3.2.1 Abstraktní objekt nebo ideace ...86 // 3.3.2.1.1 Abstraktní objekt - objevování společného ...87 // 3.3.2.1.2 Ideace a ...fantazie ...88 // 3.3.2.1.3 Vidět a vědět - svoboda, která zavazuje ...90 // 3.3.3 Od abstrakce k výrazu ...91 // 3.3.3.1 Neučiníš obrazu ...? ...91 // 3.3.3.2 Výraz ...94 // 3.3.3.2.1 Mezi vyjádřením a interpretací: výrazová situace ...95 // 3.3.3.2.2 k čemu slouží výrazy? ...95 // 3.3.3.2.3 Tři výhody pojmu „výraz“ ...96 // 3.3.3.2.4 Výrazy - jak „mít“ svět aneb o kompetenci ...96 // 3.3.3.3 Jazyk ...98 // 3.3.4 k čemu slouží vlastnosti ...100 // 3.3.5 Život v rolích ...101 // 3.3.5.1 Jak se tvoří role? // 3.3.5.2 Hromadné a individuální role ...102 // 3.3.5.3 Řeč o roli ..., nebo o jejím nositeli? // 3.3.6 Rohatá Zlatovláska aneb role jako proměnná // 3.4 Co je výrazem role? // 3.4.1 Jak rozpoznat roli? // 3.4.2 Co to je type aneb o „rýžování“ // 3.4.2.1 Odhlížet od nepodstatného a zasadit do světa ...109 // 3.4.2.2 Rýžovat = škatulkovat ...111 // 3.4.2.3 Type ...111 // 3.4.3 Může být výraz individuem? // 3.4.3.1 Token ...113 // 3.4.3.2 Služebník jazyka // 3.4.3.3 Nástroj k rozumění ...114 //
3.4.4 Jak oživit roli? // 3.4.4.1 k čemu je seznam vlastností? ...1115 // 3.4.4.2 Jde jenom o rozlišení? // 3.4.5 Kouzelné „oživování" ...117 // 3.4.5.1 Kdo to je ...doopravdy? // 3.4.5.2 Co si počít s pidijazykem? ...119 // 3.4.5.3 Od obrazu k oživení ...120 // 3.5 Jak vzniká fiktivní svět ...122 // 3.5.1 „Zlobivý výraz“ // 3.5.2 Od „zlobivého výrazu“ k fiktivnímu světu ...123 // 3.5.3 Prop - pozvánka do fiktivního světa ...125 // 3-5.3.1 Pwp je vzorek-odkud? ...127 // 3.5.3.1.1 Vzorek z fiktivního světa ...128 // 3.5.3.1.2 Tři roviny poznání za pomoci prapií ...129 // 3.5.4 Víra aneb jak zapomenout na obyčejný svět ...130 // 3.6 Jak se hádat o Ježibabu? ...132 // 3.6.1 Spor o pravidla hry? // 3.6.2 Mezi hrou a jazykem // 3.6.2.1 Co znamená DÁMA, a co KŮŇ? ...134 // 3.6.2.2 O poli hry a pravidlech // 3.6.2.3 O citu pro hru // 3.6.2.4 Hra, nebo jazyk? // 3.6.2.5 Prvek jazyka // 3.6.2.6 Figura hry // 3.6.2.6.1 Figura hry je funkční // 3.6.2.6.2 Figura hry je ikonická ...140 // 3.6.2.6.3 Figura hry bývá neostře vymezená ...143 // 3.6.2.6.4 Prazákladní rozuměni ...144 // 3.6.2.6.5 Jak bojovat se silingou? ...146 // 3.6.2.7 Vystoupit ze hry ...147 // 3.6.3 Jazyk hry, o hře a jazyk nad hrou ...149 // 3.6.3.1 Jazyk hry ...150 // 3.6.3.2 Jazyk o hře ...153 // 3.6.3.3 Jazyk nad hrou ...156 // 4 Fikce a umění // 4.1 Symboly - rozevřeni skrytého smyslu ...164 // 4.1.1 Existenciálni obsah symbolu a jeho interpretováni ...165 // 4.1.1.1 Víceznačnost symbolu ...166 // 4.1.1.2 Citlivost na osloveni ...168 // 4.1.1.3 Symboly ve hře ...170 // 4.1.1.4 Mytopoetické myšlení ...171 // 4.1.2 Tiché zprostředkováni ...171 // 4.2 Mimetické, fantazijní a oceánické pojetí fikce ...173 //
4.3 Kdy je umění? ...177 // 4.3.1 Hledání dobrého tvaru - alterace ...178 // 4.3.2 Jak soudit o zážitku? ...181 // 4.3.2.1 Společenský statut jako podmínka? ...183 // 4.3.2.2 Privátnost zážitku a prožitku ...184 // 4.3.2.3 Soud o krychli ...185 // 4.3.2.4 Soud o ...umění? ...187 // 4.3.2.5 Prostor hry, nebo jazyk výkladů? ...188 // 4.3.2.5.1 Uspořádat, ale ...zapůsobit ...188 // 4.3.2.5.2 V sevření jazyka? ...190 // 4.3.2.5.3 Můj svět - Tvůj svět - Náš svět ...192 // 4.3.2.6 Mezi rituálem a výkladem ...193 // 4.3.3 Hermeneutická identita uměleckého díla ...195 // 4.3.3.1 Od jedinečnosti k dialogu ...195 // 4.3.3.2 Hermeneutická identita - návraty k dílu ...196 // 4.3.3.3 „Velká hra“ ...198 // 4.3.4 Být při věci aneb o potřebnosti rámce ...199 // 4.3.5 Poselství, štafeta, inspirace ...201 // 4.3.5.1 Umění - hodnota vlivu ...201 // 4.3.5.2 Efektivní a přesvědčivá formulace ...202 // 4.3.5.3 Estetické kvality ...205 // 4.4 Uměleckost v artefiletice ...206 // 4.4.1 Cestami uměni ...206 // 4.4.2 Začátečník, nebo pokročilý? ...207 // 4.4.3 „Řekni, jak se ti hrálo?“ ...208 // 5 Světy výtvarného výrazu // 5.1 Co je, a co není výtvarné? ...214 // 5.1.1 k čemu slouží výtvarný zážitek? ...214 // 5.1.2 Změna výtvarné hodnoty ...215 // 5.1.2.1 Funkce a hodnota ...216 // 5.1.2.2 Struktura hodnoty ...216’ // 5.1.2.3 Otázka po změně hodnoty ...216 // 5.1.2.4 Jde jenom o rozlišení? ...217 // 5.1.3 Nevidět židli ...218 // 5.1.4 Mezi kulturou a přírodou? ...219 // 5.1.5 Jablko a JaBLko ...221 // 5.1.5.1 Námět, nebo způsob jeho vyjádření? ...222 // 5.1.6 Ještě jednou o změně výtvarné hodnoty ...224 // 5.2 Mimeze ...225 // 5.2.1 Vidět něco v něčem ...225 // 5.2.2 Učit se vidět ...226 // 5.2.3 Mimeze, jazyk a třídění ...228 //
5.3 Za hranicí mimeze ...230 // 5.3.1. „Zvnějšku“ a „zevnitř“ ...230 // 5.3.1.1 Ve smyslové říši jevů ...232 // 5.3.1.2 Univerzální řeč ...232 // 5.3.1.3 Mezi smyslovostí a niternosti? ...233 // 5.4 Výtvarný výraz mezi lidmi ...234 // 5.4.1 Styl ...235 // 5.4.1.1 Shody a rozdíly ...235 // 5.4.1.2 Stylizace ...238 // 5.4.1.3 Nelze nestylizovat ...239 // 5.5 Výtvarný zážitek ...240 // 5.5.1 Empatická bublina ...241 // 5.5.2 Od výrazu k dialogu ...242 // 5.5.3 Mezi ztotožněním a odstupem ...243 // 5.5.3.1 Psychická distance ...243 // 5.5.3.2 Estetická distance ...a trochu o lásce ...244 // 5.6 Jak si rozumět? ...246 // 5.6.1 Interpretace výtvarného výrazu ...v ...247 // 5.6.2 Správnost interpretace ...248 // 5.6.3 Názorný výraz, analogický výraz, symbol ...249 // 5.7 Stylové složky výtvarného zážitku ...252 // 5.7.1 Od výtvarného zážitku k výchovné koncepci ...252 // 5.7.1.1 Jak rozumět výchovnému pojetí? ...253 // 5.7.1.2 Čtyři složky výtvarného zážitku ...255 // 5.7.2 Nejprve o celistvosti ...255 // 5.7.3 Významová složka výtvarného zážitku ...256 // 5.7.3.1 Významová složka v praxi výchovy ...258 // 5.7.4 Konstruktivní složka výtvarného zážitku ...258 // 5.7.4.1 Konstruktivní složka v praxi výchovy ...259 // 5.7.5 Mezi významy a konstrukty ...260 // 5.7.6 Empatická složka výtvarného zážitku ...260 // 5.7.6.1 Empatická složka v praxi výchovy ...262 // 5.7.7 Prožitková složka výtvarného zážitku ...263 // 5.7.7.1 Prožitková složka v praxi výchovy ...264

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC