Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Plzeň : Aleš Čeněk, 2005
223 s.

ISBN 80-86898-11-3 (brož.)
Právnické učebnice
Na titulní straně chyba tisku - ... chrany životního ...
Obsahuje bibliografické citace
Prostředí životní - právo - učebnice vysokošk.
000113061
Obsah // Úvod ... // 1 část - Životní prostředí v soukromém právu 1 Právo, životní prostředí a životní prostředí v soukromém právu 1 i // 1.1. Vymezení pojmu v zákoně o životním prostředí ...11 // 1.2. Právo veřejné a právo soukromé...16 // 1.3. Publicizace práva ...40 // 1.4. Životní prostředí v soukromém právu ...42 // 2. Věci (v právním smyslu) ...47 // 2.1. Co jsou věci (v právním smyslu)...47 // 2.2.1. Hmotné předměty, jež nejsou věcmi ...56 // 2.2.2. Zvířata a chov nebezpečných druhů zvířat // (příklad zvláštního režimu vlastnictví zvířat)...60 // 2.2.3. Res extra commercium (poprvé) ...70 // 2.2.4. Exkurs o energiích, resp. ovladatelných // přírodních silách vůbec ...72 // 2.3. Účel výkladu o různých kategoriích věcí...75 // 2.4. Rozdělení věcí ...77 // 2.5. Věci movité a věci nemovité ...86 // 2.5.1. Úvod, vymezení, význam dělení věcí na movité // a nemovité ...:...86 // 2.5.2. Věci nemovité ...88 // 2.6. Součást věci ...96 // 2.7. Stavby jako součásti pozemků...104 // 2.8. Převisy a podrosty (obsahuje i shrnutí problematiky // stromů a keřů jako součástí pozemků)...108 // 2.9. Příslušenství ...115 // 72; 10. Znovu res extra commercium...118 // 3. Soukromoprávní nástroje ochrany životního prostředí ...124 // 4. Dva exkursy (holubí a mývali) ... 125 // 4.1. Úvod ... 125 // 4.2. Holubí exkurs (holubi a právo)...126 // 4.3. Mývali exkurs (smí
se střílet mývalové?)...131 // 4.4. Dodatek k holubímu exkursu ...135 // 2. část - Nástroje soukromoprávní ochrany životního prostředí // 5. (Opět) nástroje ochrany životního prostředí // v soukromém právu ...141 // 5.1. Obecně ...141 // 5.2. K důvodům potřeby soukromoprávní ochrany // životního prostředí ...144 // 6. Vlastnictví a jeho ochrana ...153 // 6.1. Vlastnictví ...153 // 6.2. Sousedské vztahy...156 // 6.2.1. Úvodní úvahy...156 // 6.2.2. Zákaz imisí...158 // 6.2.3. Soused, sousední (či sousedící) pozemek a obtěžování . . 163 // 6.2.4. Žaloba...166 // 6.2.5. Povinnost oplotit svůj pozemek...172 // 6.2.6. Občanskoprávní námitky ve stavebním řízení...173 // 6.3. Přece jen reinvindikace ...175 // 7. Náhrada škody ...177 // 7.1. Předcházení škodám...177 // 7.2. Náhrada škody (resp. povinnost k její náhradě)...182 // 7.2.1. Obecný úvod ...182 // 7.2.2. Obecná odpovědnost za škodu...191 // 7.2.3. Odpovědnost podle § 420a (odpovědnost objektivní) ... 200 // 7.2.4. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem // zvlášť nebezpečným...204 // 7.2.5. Velmi malá poznámka k odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků...212 // 7.3. Rozsah a způsob náhrady škody; vybraná společná ustanovení o náhradě škody, náhrada škody v případech společné odpovědnosti...215 // 7.4. Tzv. okolnosti vylučující protiprávnost...218 // o

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC