Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:28x 
BK
2., aktualizované vyd.
Praha : Grada, 2003
262 s.

ISBN 80-247-0253-3 (brož.)
Psyché
Obsahuje úvod, rejstřík věcný a jmenný, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 251-253
Psychoterapie - učebnice
000113062
OBSAH // ÚVODNÍ POZNÁMKA... 7 // 1. VYMEZENÍ OBORU, HISTORIE A SOUČASNOST PSYCHOTERAPIE . . 11 // 1.1 Vymezení oboru psychoterapie... 11 // 1.2 Psychoterapeutické myšlení v dejinách člověka... 21 // 1.3 Vznik, vývoj a současný stav psychoterapie... 29 // 2. ČTYŘI DŮLEŽITÉ PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY... 42 // 2.1 Rogersovská psychoterapie... 42 // 2.2 Kognitivně-behaviorální psychoterapie... 49 // 2.3 Psychoanalytička psychoterapie... 54 // 2.4 Systemická psychoterapie... 61 // 3. TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ STRÁNKY PSYCHOTERAPIE... 67 // 3.1 Formy (uspořádání) psychoterapie... 67 // 3.1.1 Psychoterapie individuálni... 67 // 3.1.2 Psychoterapie skupinová (včetně rodinné)... 69 // 3.1.3 Léčebné společenství... 71 // 3.2 Prostředky (metody, způsoby, postupy) // psychoterapie... 73 // 3.2.1 Psychoterapeutický rozhovor... 73 // 3.2.2 Psychodrama... 76 // 3.2.3 Psychogymnastika... 77 // 3.2.4 Relaxační metody... 78 // 3.2.5 Zaostřování-tělesně zakotvené prožívání (focusing)... 80 // 3.2.6 Katatymní prožívání obrazů... 81 // 3.2.7 Práce se sny... 83 // 3.3 Psychoterapeutický vztah a psychoterapeutický proces... 87 // 3.3.1 Psychoterapeutický vztah... 87 // 3.3.2 Psychoterapeutický proces...100 // 3.4 Problematika změny a cílů léčby...106 // 3.4.1 Změna osobnosti a projevů člověka...106 // 3.4.2 Cíle a výsledky psychoterapie...112 // 3.5 Účinné faktory psychoterapie...115 // 3.5.1 Obecné (nespecifické) účinné
faktory psychoterapie...118 // 3.5.2 Specifické účinné faktory psychoterapie...119 // 4. OSOBNOST PSYCHOTERAPEUTA...125 // 4.1 Žádoucí charakteristiky osobnosti terapeuta...126 // 4.2 Optimální vztahová nabídka...128 // 5. APLIKAČNÍ OBLASTI PSYCHOTERAPIE...131 // 5.1 Psychoterapie jako prevence...131 // 5.1.1 Jednorázový psychoterapeutický rozhovor...132 // 5.1.2 Duševní krize, psychoterapeutická první pomoc a krizová intervence . . 135 // 5.1.3 Psychoterapeutické vedení znásilněných adolescentních dívek...144 // 5.1.4 Psychologický postoj a přístup...146 // 5.1.5 Psychologické vedení závažně nemocných a jej ich rodin...151 // 5.1.6 Sdělování nepříznivé zprávy pacientům a jejich rodinám...152 // 5.1.7 Agresivita a psychologický přístup...156 // 5.2 Psychoterapie jako léčba...160 // 5.2.1 Psychoterapie dětí...162 // 5.2.2 Psychoterapie v období dospívání...166 // 5.2.3 Psychoterapie dospělých...174 // 5.2.4 Psychoterapie u starších osob...194 // 5.3 Psychoterapie jako rehabilitace...196 // 5.3.1 Kvalita života...198 // 5.3.2 Psychoterapeutické vedení nemocných po cévní mozkové příhodě . . . 201 // 5.3.3 Psychoterapeutické vedení nemocných s nádorovým onemocněním . . 208 // 6. VZDĚLÁVÁNÍ V PSYCHOTERAPII ...215 // 6.1 Náplň psychoterapeutického vzdělávání...216 // 6.2 Požadavky na vzdělávací programy...218 // 7. ETIKA A PSYCHOTERAPIE...221 // 7.1 Etické zásady České psychoterapeutické
společnosti ČLSJEP...224 // 7.2 Etické zásady pro evropské psychoterapeuty - návrh evropské asociace // pro psychoterapii (EAP)...227 // 8. PSYCHOTERAPIE, SOCIOTERAPIE A FARMAKOTERAPIE...238 // 8.1 Socioterapie...239 // 8.1.1 Vztah psychoterapie a socioterapie...240 // 8.2 Farmakoterapie...241 // 8.2.1 Vztah psychoterapie a farmakoterapie při léčbě poruch zdraví nezařazovaných mezi duševní a behaviorální poruchy...244 // 8.2.2 Vztah psychoterapie a psychofarmakoterapie při léčbě // psychiatricky nemocných...247 // LITERATURA...251 // SEZNAM VYOBRAZENÍ...254 // REJSTŘÍK VĚCNÝ...255 // REJSTŘÍK JMENNÝ ...261

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC