Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:45x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2003
226 s. : il.

ISBN 80-247-0183-9 (brož.)
Psyché
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, tabulky, úvod, údaje o autorce
Bibliografie: s. 224-226
Demence - příručky
000113071
OBSAH // O KNIZE ... 10 // ÚVOD... 11 // 1. VZTAHY ... 15 // 2. DEMENCE: DEFINICE A DŮSLEDKY ... 19 // 2.1 Jak rozumíme definici?... 19 // 2.2 Důsledky kognitivní poruchy ... 22 // 2.2.1 Ztráta paměti... 23 // 2.2.2 Poruchy jazyka ... 27 // 2.2.3 Deficity pozornosti ... 28 // 2.2.4 Poruchy vhledu, úsudku a abstrakce ... 30 // 2.2.5 Poruchy ve vnímání a prostorové orientaci... 37 // 2.2.6 Poruchy v oblasti motoriky ... 40 // 3. ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACI O ČLOVĚKU: // MINULOST A OSOBNI DATA... 43 // 3.1 Jak vás poznáváme: Zvyšování vědomostí personálu o klientech ... . 44 // 3.1.1 Část první: Co můžeme udělat?... 45 // 3.1.2 Část druhá: Vzájemné poznávání personálu... 45 // 3.1.3 Část třetí: Nácvik shromažďování informací... 48 // 3.1.4 Část čtvrtá: Shromažďování informací... 48 // 3.1.5 Část pátá: Zpětná vazba... 49 // 3.2 Informace získávejte ze skutečně seriózních zdrojů... 50 // 4. SOUSTAVNÉ HODNOCENI KOGNITIVNÍCH SCHOPNOSTÍ // POSTIŽENÉ OSOBY ... 51 // 4.1 Paměť... 53 // 4.2 Expresívni jazyk... 53 // 4.3 Receptivní jazyk... 54 // 4.4 Psaný jazyk ... 54 // 4.5 Pozornost... 54 // 4.6 Abstrakce... 54 // 4.7 Úsudek... 55 // 4.8 Vhled... 55 // 4.9 Vizuálně-prostorové vnímání a vizuálně-motorická koordinace ... 55 // 4.10 Výkonové funkce... 56 // 5. FUNKČNÍ HODNOCENI... 57 // 5.1 Měřítko funkčního výkonu... 58 // 5.1.1 Konceptuálni model... 58 // 5.1.2 Kvalita výkonu ... 59 // 5.1.3
Prostředí... 60 // 5.1.4 Chování... 60 // 5.1.5 Proces hodnocení ... 61 // 5.2 Kanadský test pracovního výkonu ... 61 // 5.3 Hodnocení osob s vážnou poruchou... 64 // 5.4 Je to realistické?... 65 // 6. PREVENCE PROBLEMATICKÉHO CHOVÁNÍ ... 66 // 6.1 Proč prevence... 67 // 6.2 Fakta ... 68 // 6.3 Několik zásadních otázek... 69 // 6.3.1 Jak vnímáme chování?... 69 // 6.3.2 V čem vidíme svou roli při práci s osobou s narušenou poznávací schopností?... 69 // 6.3.3 Jak chápeme manifestaci demence v chování a funkcích? ... 69 // 6.3.4 Jak reagujeme na potřeby jedince?... 69 // 6.4 Identifikace základních potřeb a zaměření péče ... 70 // 6.4.1 Bezpečí... 70 // 6.4.2 Náklonnost a intimita... 70 // 6.4.3 Sociální začlenění ... 71 // 6.4.4 Kontrola a moc ... 71 // 6.5 Vyrovnávání ztrát poznávacích schopností nejčastěji spojených // s Alzheimerovou nemocí... 72 // 6.5.1 Jak se člověk vyrovnává s problémem paměti? ... 72 // 6.5.2 Podpůrný jazyk... 74 // 6.5.3 Podporování pozornosti... 75 // 6.5.4 Jak nakládat s nesprávným úsudkem a náhledem... 77 // 6.5.5 Pomocné techniky podporující vnímání... 79 // 6.5.6 Techniky pomoci při organizaci pohybu... 81 // 6.6 Oblasti intervence... 83 // 6.6.1 Mezilidské kontakty... 83 // 6.6.2 Prostředí ... 85 // 6.6.3 Rutina... 89 // 6.6.4 Specializovaný program a aktivity ... 90 // 6.7 Je to realistické?... 91 // 7. UŽÍVAT DOBŘE TOHO, CO ZŮSTALO UCHOVÁNO: „ALE JÁ
// MYSLELA, ŽE JSTE ŘÍKALI, ŽE SI NIC NEPAMATUJE?“ 92 // 7.1 Zachované schopnosti ... 92 // 7.1.1 Staré vzpomínky... 93 // 7.1.2 Vyjadřování názoru a poskytování rady... 94 // 7.1.3 Navyklé dovednosti... 94 // 7.1.4 Nové učení ... 95 // 7.1.5 Smyslové vnímání jako zdroj slasti ... 101 // 7.1.6 Prožívání a vyjadřování emocí... 101 // 7.1.7 Sledování logického chodu myšlenek... 102 // 7.2 Jiné důležité osobní vlastnosti... 105 // 8. JAK REAGOVAT NA PROBLEMATICKÉ CHOVÁNI: POSTUP .. 109 // 8.1 Neexistují žádná rychlá řešení... 113 // 8.2 Postup ... 113 // 8.2.1 Shromažďování informací vede k dosažení správné perspektivy . . 113 // 8.2.2 Stanovení cíle ... 118 // 8.2.3 Vytvoření plánu... 119 // 8.2.4 Stanovení plánu... 119 // 8.2.5 Realizace plánu... 120 // 8.2.6 Hodnocení výsledků je neustálý proces... 121 // 8.3 Individuální reakce na problematická chování... 122 // 9. KOMUNIKACE: JÁDRO VZTAHU... 123 // 9.1 Principy efektivní komunikace ... 124 // 9.1.1 Zvláštnosti v komunikačních potřebách osob postižených Alzheimerovou chorobou... 124 // 9.1.2 Cílem je vytvořit a udržet partnerství... 129 // 9.1.3 Komunikační deficity a jejich uvědomění... 132 // 9.2 Technické aspekty vyrovnávání se s poruchou jazyka... 133 // 9.2.1 Řeč a jazyk... 133 // 9.2.2 Expresívni jazyk - jazyk, kterým se vyjadřujeme... 133 // 9.2.3 Receptivní jazyk-jazyk, který vnímáme... 136 // 9.2.4 Psaný jazyk...
137 // 9.3 Několik obecných a praktických podnětů ke komunikaci ... 138 // 10. ALZHEIMEROVA CHOROBA A PROSTŘEDÍ DOMOVA... 140 // 10.1 Uchování funkčních schopností ... 140 // 10.2 Bezpečí ... 141 // 10.3 Emocionální zdraví... 144 // 10.4 Potřeby pečovatele... 146 // 10.5 Závěr... 146 // 11. PROGRAMY AKTIVIT... 148 // 11.1 Proč je aktivita důležitá?... 148 // 11.2 Zvláštní odpovědnost... 150 // 11.3 Charakteristika programování... 151 // 11.4 Podstata smysluplné činnosti ... 153 // 11.4.1 Každá činnost musí mít jasný účel ... 153 // 11.4.2 Každá činnost musí být dobrovolná ... 153 // 11.4.3 Každá činnost musí být příjemná... 154 // 11.4.4 Každá činnosti musí být společensky přijatelná ... 154 // 11.4.5 Činnost nesmí vést k neúspěchu... 155 // 11.5 Rozsah smysluplné činnosti ... 155 // 11.5.1 Sféry činnosti... 156 // 11.5.2 Činnosti stimulované prostředím... 159 // 11.5.3 Aktivity šité na míru pro jednotlivce a skupiny... 162 // 11.5.4 Programy aktivit... 163 // 11.6 Aktivity musí být plánovány na individuální bázi ... 163 // 11.6.1 Záměr aktivity ... 163 // 11.6.2 Přizpůsobme program silným stránkám, omezením a potřebám každého účastníka ... 164 // 11.7 Pravidla pro výběr a nabízení aktivit... 165 // 11.8 Čeho je zapotřebí... 166 // 12. PROČ SKUPINY?... 168 // 12.1 Účel skupiny... 168 // 12.2 Členství ve skupině... 169 // 12.3 Kdo vede skupinu... 169 // 12.4 Založení
skupiny ... 169 // 12.5 Péče o skupinu... 170 // 12.6 Výsledek ... 170 // 12.7 Čajový dýchánek: Zvláštní program pro „problematické“ obyvatele ... 171 // 12.7.1 Odůvodnění programu ... 172 // 12.7.2 Identifikace potřeb... 173 // 12.7.3 Návrh programu... 173 // 12.7.4 Protokol... 174 // 12.7.5 Role... 176 // 12.7.6 Výsledky ... 177 // 12.7.7 Diskuse ... 178 // 13. KDY BUDE SNÍDANĚ? - AŽ BUDETE CHTÍT. ... 181 // Deborah A. Macdonald Connolly, R. N.. B. N. a Jitka M. Zgola, O.T. (C) // 13.1 Nebylo by to hezké?... 181 // 13.2 Jak to bývalo? ... 181 // 13.3 Plánování změny ... 182 // 13.4 Podporujte zavedení zkušebního programu... 183 // 13.5 Okamžité změny... 184 // 13.6 Hodnocení programu: Některé námitky... 185 // 13.7 Výsledky ... 185 // 13.8 Náklady ... 187 // 13.9 Co přispěje k úspěchu... 187 // 13.10 Závěr... 188 // 14. JE OBLEČEN, CO DÁL? NĚKOLIK NÁPADŮ, JAK ORGANIZOVAT DEN PRO LIDI S DEMENCÍ ... 189 // 14.1 Proč je plánování důležité?... 189 // 14.2 Hodnota činnosti a důsledky nečinnosti... 190 // 14.3 Rozbití spirály nadbytečné neschopnosti... 190 // 14.4 Některé z důvodů, proč lidé přestanou být aktivními, a jak pomoci ... 191 // 14.5 Proces přemýšlení ... 193 // 14.5.1 Plánujte s ohledem na své vlastní potřeby ... 193 // 14.5.2 Co může člověk činností získat?... 194 // 14.5.3 Važte si malých věcí... 194 // 14.5.4 Různé úrovně zapojení do činnosti... 195 // 14.5.5 Cíl
činnosti je jediný - eliminovat neúspěch ... 196 // 14.6 Riskování... 198 // 14.7 Kdy ho prostě nechat být? ... 199 // 14.8 Odhadněte schopnost osoby plánovat a rozhodovat se... 199 // 14.9 Pravidelná rutina a rytmus... 200 // 14.10 Činnost musí být smysluplná ... 200 // 14.11 Využívejte zvyklostí z minulosti... 202 // 14.12 Překonání rezistence a netečnosti ... 203 // 14.13 Co tedy dělat? ... 203 // 14.14 Podělte se o své břemeno... 205 // 15. DOBRÝ PRŮBĚH NÁVŠTĚVY ... 206 // 15.1 Plánujte návštěvu ... 206 // 15.2 Zaveďte rutinní průběh návštěvy... 207 // 15.3 Rozhovor... 208 // 15.4 Naplánujte nějakou činnost... 212 // 15.5 Ukončení návštěvy... 213 // 15.6 Návštěva osoby s vážnou poruchou... 214 // 15.7 Udržte kontakt s dalšími návštěvníky ... 215 // 15.8 Učiňte prostředí navštívené osoby příjemným pro návštěvníky ... 216 // 15.9 Návštěvy s dětmi ... 217 // 15.10 Zůstávejte v kontaktu s personálem ... 218 // 15.11 Rozhodnutí nenavštívit nemocného... 219 // 15.12 Péče o vlastní pocity... 220 // 16. CEMU VÁS PEČOVÁNI MŮŽE NAUČIT... 221 // LITERATURA ...224

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC