Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.08.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:24x 
BK
2., doplněné vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988
263 s. ; 25 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografii na s. 251-256, bibliografické odkazy a rejstřík
000113126
Obsah // 1 // 1.1 // 1.2 // 1.3 // 1.4 // 2 // 2.1 // 2.2 // 2.3 // 2.4 // 3. // 3.1 // 3.2 // 3.3 // 3.3.1 // 3.3.2 // 3.3.3 // 3.4 // 4 // 4.1 // 4.2 // 4.3 // 4.4 // 5 // 5.1 // 5.1.1 // 5.1.2 // 5.1.3 // 5.1.4 // 5.2 // 5.2.1 // 5.2.2 // 5.2.3 // 5.2.4 // Předmluva // Proces výchovy dítěte a jeho teorie... // Vztah teorie a praxe ve výchově...• • • • • • ••.•.. • // Vzájemný vztah vědní a studijní disciplíny předškolní pedagogika, jejich // shodné a odlišné znaky... // Vztah předškolní pedagogiky ? cíh komunistické výchovy .. . . . ; // Předškolní pedagogika a systém vzdělávání učitelek mateřských škol . . // Pracovní náměty ? 1. kapitole... // Vybraná literatura ? 1. kapitole... // 9 // 9 // 13 // -4$ // 22 // 24 // 25 // Dějinné proměny pedagogického myšlení a vývoj teorie předškolní výcho- // Vývoj hlavních směrů pedagogického myšlení o výchově dítěte předškolního věku do vzniku veřejných předškolních zařízení . . • • • • • • // Vznik veřejných výchovných institucí a jeho odraz v pedagogické teorii . . Vliv psychologických koncepcí minulosti na teorii a praxi výchovy dítěte // předškolního věku...•••••••• // Teorie a praxe předškolní výchovy v pojetí marxistické pedagogiky . . . // Pracovní náměty ? 2. kapitole... // Vybraná literatura ? 2. kapitole... // 26 // 29 // 38 // 46 // 50 // 52 // 52 // Vztah předškolní pedagogiky
? obecné pedagogice... // Systém a vnitřní struktura pedagogiky jako vědy... // Cíl a obsah komunistické výchovy... // Prostředky ? dosažení cíle komunistické výchovy... // Pedagogické (didaktické) zásady ... // Moderní pojetí výchovně vzdělávacích metod ... // Funkce organizačních forem výchovně vzdělávací činnosti . . . . . Význam vnitřních a vnějších podmínek pro výchovu a vzdělávání děti // předškolního věku . ... // Pracovní náměty ? 3. kapitole... // Vybraná literatura ? 3. kapitole... // 54 // 55 57 66 69 76 80 // 84 // 86 // 87 // Základní problémy teorie předškolní výchovy...0» // Vymezení teorie předškolní výchovy ... // Podstata výchovného působení v raném dětství .•••••••••  // Koncepční a metodologické otázky cíle a obsahu předškolní výchovy . . . 99 // Konkretizace cílů předškolní výchovy v obsahu práce mateřské školy . . .107 // Pracovní náměty ? 4. kapitole... // Vybraná literatura ? 4. kapitole...1 // Struktura činností dítěte předškolního věku v mateřské škole . // Hra jako vedoucí činnost předškolního dítěte... // Co je hra a proč si děti hrají... // Podstata hrové činnosti ... // Teoretické problémy hrové činnosti . ... // Základní principy rozvíjení hrové činnosti ... // Pracovní náměty ke kapitole 5.1... // Specifické rysy učení dítěte v mateřské škole... // Podstata učební činnosti... // Základní
principy rozvíjení učební činnosti dítěte... // Rozbor procesu učení... // Vytváření optimálních podmínek pro učební činnost . . . . // . 132 . 132 . 132 . 135 . 139 . 143 . 151 . 152 . 154 . 156 . 158 . 164 // 5 // 5.2.5 Motivace a struktura učební činnosti ... // Pracovní náměty ke kapitole 5.2... // 5.3 Pedagogický význam pracovní činnosti předškolního dítěte // Pracovní náměty ke kapitole 5.3... // 5.4 Úskalí pedagogického působení na dítě předškolního věku // Pracovní náměty ke kapitole 5.4... // Vybraná literatura ? 5. kapitole... // ...165 // ...169 // ...169 // ...175 // • • • • .175 // ...179 // ...180 // 6 // 6.1 // 6.2 // 6.3 // 6.4 // 6.5 // Prostředí jako výchovný faktor... // Příroda a lidé...’ ’ ’ ’ ’ // Prostor a věcné vybavení ... ...* [ // Úloha hraček a pomůcek ve výchovi . působení na dítě předškolního věku... // Slovesné umění a výchova dítěte... // Otázky výchovného vlivu televize... // Pracovní náměty ? 6. kapitole...’ // Vybraná literatura ? 6. kapitole... // . 182 . 187 . 193 // . 198 . 213 . 227 . 231 . 233 // 7 Osobnost učitelky mateřské školy a charakter výchovného dialogu v předškolním období... // 7.1 Role učitelky mateřské školy...!.. // 7.2 Činnosti učitelky mateřské školy... // 7.3 Časová stniktura činností učitelky mateřské školy ... . . // 7.4 ? typologii učitelky mateřské školy... // Pracovní náměty ? 7.
kapitole... // Vybraná literatura ? 7. kapitole...!.. ! ! // 235 // 238 // 240 // 241 243 248 248 // Závěrem // 250 // Použitá literatura... 251 // Jmenný rejstřík... 257 // Věcný rejstřík...!!.!!! 260
(OCoLC)39425140
cnb000040518

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC