Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.02.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Encyklopedie středověku (@@20120508-19:18:10@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(8.5) Půjčeno:34x 
BK
Vyd. 1.
Jinočany : H & H, 2001
409 s. : il.

objednat
ISBN 80-86022-69-2 (váz.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje ilustrace, úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 377-398
Smrt - středověk - pojednání
000113153
OBSAH // ÚVODEM / 7 // Úvahy při procházce hřbitovem / 11 // Rámec: ? dějinám obyvatelstva / 17 A peste, fame et bello, libera nos, Domine / 21 // Opatření učiněná v rozkvětu mládí / 32 Stále v patách: Memento mori! / 33 // Péče o spásu duše / 35 Zbožné fundace / 37 Boj proti zapomnění / 39 Péče o hrobky / 42 // up dat mi God barmhertich sy - (aby mi byl Bůh // milostiv) Církev a dědické právo / 44 Závěť měšťana a „kšeftaření“ / 51 Společenství živých a mrtvých / 54 Život není člověku odnímán, jenom se mění / 56 // Tváří v tvář smrti / 58 Vědomí blízké smrti / 60 Smrt v cizině / 61 Připravenost, vzdor, radost: pocity tváří v tvář smrti / 62 // (405) // Pozorování příznaků / 63 Umírání v kruhu blízkých / 64 Poslední rozloučení / 65 Výjevy při umírání / 66 Kajícné skutky: umrtvování a obrácení / 67 // Smrt na holé zemi... / 69 Vyznání hříchů a rozhřešení / 70 // Zrušení klatby / 73 Přijímání a poslední pomazání / 74 // De profundis / 78 Agónie a „dobrá smrt“ / 80 Pokušení na prahu smrti / 81 // Poslední slova / 82 Smrt krále / 86 // Bratr spánku / 91 Smrt / 93 // Péče o mrtvého / 95 Bdění u mrtvého / 97 Utajovaná úmrtí / 99 Pohřební průvod / 99 V kostele / 101 Den hněvu / 102 Pohřeb / 105 Pohřební hostina / 107 Dělení pozůstalosti / 108 Nejlepší kus dobytka a nejlepší kus oděvu / 109 // Známky svatosti /110 Spor o tělesnou schránku
/ 112 // Zázraky u már /116 Odebírání ostatků / 116 Smrt v cizině: vyjmutí srdce a vnitřností / 120 // (406) // Rozebírání a vaření mrtvol / 122 Mrtvý král přinášející spásu / 124 Von kaiser Karls tod und von seiner begrebnus (O smrti císaře Karla a o jeho pohřbu) / 128 // Říšská města vzpomínají na svého zemřelého pána / 129 Náhrobní desky jako forma paměti / 131 // Panovnické hrobky / 134 Okázalé pohřby církevních hodnostářů / 136 Sic transit gloria mundi: zneuctění mrtvých tél papežů / 138 Mrtvého krále opouštějí jeho stoupenci / 141 // Pohřební řečníci a životopisci / 145 // Právo na kořist? / 146 Po smrti krále říše nezaniká / 147 // Smutek a útěcha / 149 Soustrastné dopisy / 153 // Místo mrtvých / 157 // Hřbitov a cimetiěre, pohřebiště a camposanto / 157 V předkřesťanské době: pohřbívání za městem / 158 Pohřbívání mrtvých v křesťanském pojetí / 159 // Pohřeb „u svátých“ / 160 Pohřbívání v kostele / 162 Pohřebiště z doby stěhování národů / 163 Hroby - jedinečné prameny / 164 // Hrobová výbava / 165 Vyloupení hrobu / 169 Středověké hřbitovy / 171 // Církevní pohřeb - prostředek ? vymáhání kázně / 172 // Plánovité zakládání kostelů a hřbitovů / 173 // Vysvěcení hřbitova / 174 // (407) // Hřbitov: jen pro pokřtěné... / 175 ... a pro opravdové křesťany / 176 Důstojný pohřeb, klid pro mrtvé? / 178 Hřbitov jako víceúčelový
prostor / 185 // Židovské hřbitovy / 187 // Smrt - ne cíl, nýbrž průchod / 190 Credo (...) indicare vivos et mortuos / 191 // Vidění prostého mnicha / 193 Jak to vypadá na onom světě / 196 // Očišťování duše / 199 // Peklo / 203 // Věčný trest za časné viny? / 205 Vzkříšení mrtvých /211 Vstanou ženy z mrtvých jako muži? / 212 Zmrtvýchvstání a jeho výtvarná zpodobení / 213 // Poslední soud / 214 „Přijď království tvé“ /215 // Nebe / 218 // Předčasná smrt / 221 Neštěstí a katastrofy / 222 Smrt z lásky / 227 Smrt jako oběť / 229 Lidské oběti / 231 Potrat a zabíjení dětí / 235 Zabíjení starých lidí / 236 Kanibalismus / 237 // Násilná smrt: útrpné právo / 241 // Poprava / 258 Smrt mečem... / 258 // (408) // ... vodou / 260 ... provazem / 261 Pohřbení zaživa / 263 Nabodávání na kůl / 265 Vplétání do kola / 266 // Vaření / 267 Upálení / 267 Čtvrcení / 275 // Vykonání více trestů smrti najednou / 276 Odsouzen ? smrti, ale nakonec pouze oslepen / 277 Podívaná, při které se baví mladí i staří / 278 Kat - nástroj ve službách Božích / 280 Milost v poslední minutě / 281 // Záští a válka / 283 // Raději zemřít než se nechat porazit / 284 // Boží a zemský mír / 285 Důvody ? boji / 286 Oběti: bezbranný lid / 288 Rozloučení / 290 Smrt na bitevním poli / 291 Křížové výpravy / 293 Masakr na cestě do Svaté země / 293 Padnete-li, stanete se svátými mučedníky / 295
Pronásledování kacířů: Pán zná své věrné / 296 // Černá smrt / 300 Správná preventivní opatření, a přece naprostá bezmoc / 302 Unik do rozkoší - nebo do askeze / 304 Zrušení společenského řádu / 305 Odstup místo smutku - anonymní pohřeb / 307 // (409) // Mor a zdravý svět na venkově / 308 Obětní beránci: masové vraždění Židů / // Procesí flagelantů / 315 // Rozkoš z hrůzy - tance smrti v pozdním středověku /318 // Ir tot, euch sei verfluchet! (smrti, buďte prokleta!) / 326 // Výhled do budoucnosti / 332 // POZNÁMKY ! 341 LITERATURA / 376 SEKUNDÁRNÍ LITERATURA / 385 POUŽITÉ ČESKÉ PŘEKLADY / 397 // REJSTŘÍK / 399

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC