Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.03.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Praha : Grada, 1992

objednat
ISBN 80-85424-50-9
000113224
Rekat.
Obsah // Předmluva // 1. Efektívni práce ... // 1.1 Využitý čas je naplněný život ... // 1.2 Návrhy, jak efektivněji hospodařit s časem . . // 1.2.1 Jasné stanovení cíle ... // 1.2.2 Plánujte své činnosti ... // 1.2.3 Kontrolujte své cíle a činnosti.. // 1.2.4 Cílená, koncentrovaná práce... // 1.2.5 Braňte se nepořádku... // 1.2.6 Vyvarujte se perfekcionismu... // 1.2.7 Nenechte se vyrušovat ... // 1.2.8 Využívejte dobu, kdy cestujete či // čekáte... // 1.2.9 Stres může pomoci... // 1.2.10 Odpočinek a volný čas ... // 1.2.11 Správná výživa, dostatek spánku, // pohybu a zájmů... // 1.3 Několik příkladů účelného zacházení s časem // 1.3.1 Racionální telefonování ... // 1.3.2 Účelné využití moderní komunikační // techniky... // 1.3.3 Úspora času a nákladů zřeknutím se // papíru... // 1.3.4 Jak nejlépe hospodařit s časem // v průběhu dne... // 1.4 Tipy, jak být úspěšný v jednání... // 1.5 Jak vést efektivně poradu... // 1.6 Nejdůležitější zásady při plánování času ... // 11 // 11 // 12 // 12 // 14 // 19 // 20 21 22 22 // 24 // 25 // 25 // 26 27 // 27 // 28 // 31 // 32 34 38 42 // 2. Efektivní rozhodovaní... 49 // 2.1 Smysl a fáze systematického hledání rozhodnutí ... 49 // 2.2 Techniky a standardní formy hledání nápadu ... 50 // 2.2.1 Brainstorming ... 51 // 2.2.2 "Dotazy z karet"... 52 // 2.2.3 Gordonova metoda... 57 // 2.2.4 Metoda 635 ... 57 // 2.2.5 Morfologická metoda...
59 // 2.2.6 "Checklist" metoda... 59 // 2.2.7 Synektika... 60 // 2.2.8 Bionikova metoda ... 60 // 2.2.9 Dialektická metoda ... 60 // 2.2.10 Kroužek kvality... 62 // 2.3 Rozhodovací techniky... 63 // 2.3.1 Analýza užitné hodnoty... 63 // 2.3.2 Technika rozhodovacích tabulek ... 68 // 3. Efektivní vzdělávání ... 71 // 3.1 Předpoklady optimálního zprostředkování // znalostí ... 71 // 3.2 Jak zvýšit úroveň vzdělávacích programů... 75 // 3.3 Příprava přednášky... 77 // 3.4 Praktické rady, jak přesvědčivě přednášet...\ 80 // 3.5 Pomůcky, jejich přednosti a nedostatky ... 85 // 3.6 Vizuální pomůcky... 89 // 3.7 Dotazníky ? vyučovacím metodám ... 92 // 3.8 Moderní techniky vzdělávání... 99 // 4. Efektivní učení ...105 // 4.1 Můžeme se naučit racionálně se učit ...105 // 4.2 Stavba a funkční systém mozku...106 // 4.2.1 Rozdílný podíl mozkových hemisfér // na zpracování informací...106 // 4.2.2 "Mind Map" ...108 // 4.2.3 Mnemotechnika jako učební pomůcka ... 110 // 4.2.4 Správné "učení se" pomocí síťového // myšlení...112 // 4.3 Úspěch v učení u dětí, mladistvých a dospělých ... 114 // 4.4 Základní předpoklady úspěšného učení ...119 // 4.4.1 Učení aktivní spoluprací . ...119 // 4.4.2 Průběh vyučovacího procesu...122 // 4.4.3 Fyziologická připravenost ? výkonu ...123 // 4.4.4 Učer látky // 125 // 4.4.5 Diferenciace učební látky...126 // 4.4.6 Účelně rozdělené opakování
...127 // 4.4.7 Správné rozdělení času při učení...128 // 4.5 Vybrané metody učení a čtecí techniky...131 // 4.5.1 Efektivní učební metody...131 // 4.5.2 Racionální čtecí techniky...135 // 4.6 Podmínky úspěšného studia...137 // 4.6.1 Motivace...137 // 4.6.2 Koncentrace ...139 // 4.6.3 Organizace času...141 // 4.6.4 Organizace pracovního místa...142 // 4.7 Učení se na zkoušky ...144 // 5. Strategie úspěchu...147 // 5.1 Popis různých strategií úspěchu...147 // 5.2 Vybrané strategie úspěchu...147 // 5.2.1 Denis Waitley: Psychologie úspěchu ... 148 // 5.2.2 Wolfgang Mewes: Energo-kybernetická // strategie (EKS) ...152 // 5.2.3 Grossmannova metoda...156 // 5.2.4 Hirtova metoda ...160 // 5.2.5 Kurt Nagel: Systém ERFOLG (úspěch) ... 162 // 5.3 Přehled nejznámějších osobních strategií // úspěchu...167 // 6. Souvislostí mezi osobním a orofesním úspěchem ...169 // 7. Testy úspěšného rozvoje osobnosti...175 // Literatura ...223 // Rejstřík // 227

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC