Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Oikoymenh, 2006
281 s.

ISBN 80-7298-147-1 (váz.)
Knihovna novověké tradice a současnosti ; sv. 52
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografické odkazy, poznámky pod čarou, rejstřík
Estetika literární - úvahy
Jazyk (mluva) - vznik - úvahy
Poetika - úvahy
000113288
Obsah // і // O jazyce // K původu řeči...11 // První díl // Je možné, že lidé vynalezli řeč sami, jen na základě svých // schopností?...11 // První oddíl...11 // Druhý oddíl...26 // Třetí oddíl...40 // Druhý díl // Jakým způsobem si člověk nejspíše mohl, ba musil vynalézt řeč . . 67 // První přírodní zákon...67 // Druhý přírodní zákon...77 // Třetí přírodní zákon...83 // Čtvrtý přírodní zákon...90 // II // O literatuře // William Shakespeare...101 // Závěr...120 // O obraze, básnictví a bajce...125 // I. O obraze...126 // K. O básnictví...131 // III. O ezopské bajce...136 // 1. Proč vystupují v bajce zvířata? Snad kvůli zázračnú, // nebo kvůli stálosti svých charakterů? ...136 // 2. Jak musí zvířata v bajce jednat? Jako zvířata, // nebo jako lidé? ...138 // 3. Sahá oblast bajky také mimo zvířecí říši a kam až z té // či oné strany?...139 // 4. Co nám vlastně bajka názorně předvádí? // Pouhý kousek zkušenosti, anebo mravní naučení? ...141 // 5. Jak musí být děj bajky uzpůsoben? // Stačí, když je vyprávěný celek pouze sledem změn, z nichž každá přispívá k tomu, že se nám mravní naučení bajky názorně zjeví? Anebo musí být děj v bajce také skutečným jednáním, tj. změnou, k níž duše dojde z vlastní volby a záměrně? ...146 // 6. Jak jsou navzájem rozlišeny exemplum, podobenství // a bajka? A v čem spočívá, na rozdíl od obou ostatních,
jedinečná síla bajky?...148 // Pohádky a romány... 152 // Drama... 164 // Co vedlo u různých národů k úpadku kdysi vytříbeného vkusu . 176 // A. Zásady pro zkoumání otázky na podkladě dušesloví...177 // B. Co vedlo u různých národů k úpadku kdysi vytříbeného // vkusu...184 // C. Důsledky ...202 // O vlivu básnictví na mravy národů ve starověku a v novověku . 207 // O vlivu básnictví na mravy národů ve starověku a v novověku . 207 První oddíl // Co je poezie, působivé básnické umění, a jak působí na mravy // lidí a celé národy? Špatně, nebo dobře? ...210 // Jen jediná obecná kapitola...210 // Druhý oddíl // Jak působilo básnictví u nám lépe známých, vynikajících národů starého světa, u Hebrejů, Řeků, Římanů a severských národů . . 213 První kapitola // Působení básnictví u Hebrejů...213 // Druhá kapitola // Působení básnictví u Řeků 222 // Třetí kapitola // Působení básnictví u Římanů ...228 // Čtvrtá kapitola // Působení básnictví u severských národů ...234 // Třetí oddíl // Jaká změna se s poezií udála ve středověku a v novověku? // A jak poezie působí nyní? ...238 // První kapitola // Působení básnictví mezi Araby, kteří zaplavili část Evropy 238 Druhá kapitola // Působení křesťanské poezie na mravy národů...242 // Třetí kapitola // Působení básnictví na mravy nové doby ...244 // Závěr...257 // Co vyplývá ze srovnání básnictví
rozmanitých národů starého i nového věku...258 // O vlivu krásných věd na vědy vyšší...263 // Jaký vliv mají krásné vědy na vědy vyšší?...263 // Jmenný rejstřík...275 // Ediění poznámka...281

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC