Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
České Budějovice : Kopp, 1994

ISBN 80-85828-21-9
000113371
Rekat.
Obsah // Předmluva ... 12 // 1 Úvod ... 14 // 1.1 K — vznik, vývoj, charakteristika ... 14 // 1.2 Typografické a syntaktické konvence... 16 // 1.3 Styl psaní programů ... 16 // 2 Základní pojmy ... 17 // 2.1 Způsob zpracování programu ... 17 // 2.2 Základní pojmy v jazyce K ... 18 // 2.2.1 Zdrojové a hlavičkové soubory ... 19 // 2.2.2 Bílé znaky ... 19 // 2.2.3 ASCII tabulka ... 19 // 2.2.4 Identifikátory ... 20 // 2.2.5 Komentáře ... 21 // 3 První začátky s K ...23 // 3.1 Jednoduché datové typy a přiřazení ... 23 // 3.1.1 Definice proměnných ... 24 // 3.1.2 Přiřazení...25 // 3.2 Hlavní program ... 25 // 3.3 Konstanty ... 27 // 3.3.1 Celočíselné konstanty...27 // 3.3.2 Reálné konstanty...28 // 3.3.3 Znakové konstanty ... 28 // 3.3.4 Řetězcové konstanty (literály) ...’.. 29 // 3.4 Aritmetické výrazy...29 // 3.4.1 Unární operátory...30 // 3.4.2 Binární operátory ... 30 // 3.4.3 Speciální unární operátory ... 30 // 3.4.4 Přiřazovací operátory ... 31 // 4 Terminálový vstup a výstup ... 33 // 4.1 Hlavičkový soubor stdio. h ... 33 // 4.2 Vstup a výstup znaku ...33 // 4.3 Formátovaný vstup a výstup ... 34 // 4.3.1 Řídící řetězec formátu ... 35 // 5 Řídící struktury ...40 // 5.1 Booleovské výrazy ... 42 // 5.1.1 Zkrácené vyhodnocování logických výrazů ... 42 // 5.1.2 Priority vyhodnocování logických výrazů ... 43 // 5.2 Podmíněný výraz — ternární operátor...44 // 5.3 Operátor
čárky ... 45 // 5.4 Příkaz if a příkaz if-else...46 // 5.5 Iterační příkazy — cykly ... 49 // 5.5.1 Příkazy break a continue ... 49 // 5.5.2 Příkaz while...50 // 5.5.3 Příkaz do-while...51 // 5.5.4 Příkaz for...52 // 5.6 Příkaz switch ... 54 // 5.7 Příkaz goto...59 // 5.8 Příkaz return ... 59 // 6 Vstup ze souboru a výstup do souboru ... 63 // 6.1 Začátek práce se souborem ... 65 // 6.1.1 Otevření souboru pro čtení ... 66 // 6.1.2 Otevření souboru pro zápis ... 66 // 6.2 Základní operace s otevřeným souborem ... 66 // 6.3 Ukončení práce se souborem ... 67 // 6.4 Příklady základní práce se soubory ... 67 // 6.5 Testování konce řádky ... 69 // 6.6 Testování konce souboru ... 71 // 6.6.1 Pomocí symbolické konstanty EOF ... 71 // 6.6.2 Pomocí standardního makra ťeof () ... 72 // 6.7 Testování správnosti otevření a uzavření souboru ... 73 // 6.8 Standardní vstup a výstup ... 75 // 6.9 Vrácení přečteného znaku zpět do vstupního bufferu ... 78 // 6.10 Různé možnosti otvírání souborů ...79 // 6.11 Rozdíl při zpracovávání textových a bin. souborů v MS-DOSu 80 // 6.12 Práce s binárními soubory ... 82 // 6.12.1 Čtení a zápis do binárního souboru ... 82 // 6.12.2 Pohyb v binárním souboru ... 83 // 6.12.3 Příklad použití binárního souboru ... 83 // 7 Typová konverze... 86 // 7.1 Implicitní typová konverze ...86 // 7.2 Explicitní typová konverze ...87 // 8 Preprocesor jazyka K ...
89 // 8.1 Makra bez parametrů—příkaz define... 90 // 8.2 Makra s parametry ... 93 // 8.2.1 Předdefinovaná makra...94 // 8.3 Vkládání souborů — příkaz include ... 95 // 8.3.1 Vkládané soubory ... 96 // 8.3.2 Standardní hlavičkové soubory...97 // 8.3.3 Soubor time.h — měření času ... 98 // 8.4 Oddělený překlad souborů — 1... 99 // 8.5 Podmíněný překlad ... 100 // 8.5.1 Řízení překladu hodnotou konstantního výrazu ... 102 // 8.5.2 Řízení překladu definicí makra ... 103 // 8.5.3 Operátor defined... 104 // 8.5.4 Direktivy #elif a #error ... 104 // 9 Funkce a práce s pamětí... 107 // 9.1 Alokace paměti ... 108 // 9.1.1 Statická alokace ... 108 // 9.1.2 Dynamická alokace ... 109 // 9.1.3 Vymezení paměti v zásobníku ... 109 // 9.2 Funkce ... 109 // 9.2.1 Definice funkce... 110 // 9.2.2 Procedury a datový typ void... 112 // 9.2.3 Rekurzivní funkce ... 113 // 9.2.4 Funkce nevracející int... 113 // 9.2.5 Problémy s umístěním definice funkcí ... 114 // 9.2.6 Konverze návratové hodnoty funkce ... 117 // 9.2.7 Parametry funkcí ... 117 // Konverze skutečných parametrů ... 118 // 9.3 Oblast platnosti identifikátorů ... 118 // 9.3.1 Globální a lokální proměnné... 118 // 9.3.2 Paměťové třídy ... 122 // Třída auto ... 123 // Třída extern... 123 // Třída static... 123 // Třída register ... 125 // 9.3.3 Typové modifikátory ... 126 // Modifikátor const ... 126 // Modifikátor volatile ... 127 // 9.3.4 Bloky
... 127 // 9.4 Oddělený překlad souborů — II... 129 // 9.4.1 Rozšíření platnosti globální proměnné ... 129 // 9.4.2 Statické globální proměnné a funkce ... 130 // 9.4.3 Jak udržet pořádek ve velkém programu ... 132 // Doporučený obsah . K souboru ... 133 // Doporučený obsah . H souboru ... 135 // 9.5 Inicializace jednoduchých proměnných... 142 // 10 Pointery ... 146 // 10.1 Základy práce s pointery ... 147 // 10.1.1 Definice dat typu pointer na typ... 147 // 10.1.2 Práce s adresovými operátory ... 148 // 10.1.3 Přiřazení hodnoty pointerům a pomocí pointerů ... 148 // 10.1.4 Použití pointerů v přiřazovacích příkazech ... 149 // 10.1.5 Nulový pointer NULL ... 151 // 10.1.6 Konverze pointerů ... 152 // 10.1.7 Zarovnávání v paměti ... 152 // 10.2 Pointery a funkce ... 152 // 10.2.1 Volání odkazem ... 152 // 10.2.2 Pointer na typ void... 156 // Pointer na typ void jako pointer na několik různých typů 156 Pointer na typ void jako formální parametr funkce 157 // 10.2.3 Pointery na funkce a funkce jako parametry funkcí ... 157 // 10.3 Jak číst komplikované definice —1... 160 // 10.4 Definice s využitím operátoru typedef... 161 // 10.5 Pointerová aritmetika ... 162 // 10.5.1 Operátor sizeof... 163 // 10.5.2 Součet pointeru a celého čísla ... 163 // 10.5.3 Odečítání celého čísla od pointeru... 164 // 10.5.4 Porovnávání pointerů ... 165 // 10.5.5 Odečítání pointerů ... 166 // 10.6 Dynamické přidělování
a navracení paměti ... 166 // 10.6.1 Přidělení paměti ... 167 // 10.6.2 Uvolňování paměti ... 169 // 10.6.3 Příklady přidělování paměti ... 169 // 10.6.4 Funkce callocO ... 170 // 10.7 Pointer jako skutečný parametr funkce ... 171 // 11 Jednorozměrná pole ... 175 // 11.1 Základní dovednosti... 175 // 11.2 Pole a pointery ... 178 // 11.2.1 Dynamická pole... 179 // 11.2.2 Podobnost statických a dynamických polí... 180 // 11.2.3 Další zvláštnosti a dovednosti při práci s poli ... 181 // Práce s celým polem najednou ... 181 // Přístup do pole pomocí pointerů ... 181 // Jak zjistit velikost pole ... 183 // 11.3 Pole měnící svoji velikost ... 183 // 11.4 Pole jako parametry funkcí... 185 // 11.5 Pole pointerů na funkce ... 189 // 11.6 Jak číst komplikované definice — II... 190 // 12 Řetězce ... 194 // 12.1 Základní informace a definování řetězců ... 194 // 12.2 Práce s řetězcem... 197 // 12.2.1 Čtení řetězce z klávesnice ... 198 // Čtení řetězce v daném formátu ... 198 // 12.2.2 Tisk řetězce na obrazovku ... 200 // 12.2.3 Přístup k jednotlivým znakům řetězce ... 201 // 12.2.4 Standardní funkce pro práci s řetězci ... 202 // Délka řetězce ... 202 // Kopírování řetězce... 202 // Spojení řetězců...202 // Nalezení znaku v řetězci ... 202 // Porovnání dvou řetězců ... 202 // Nalezení podřetězce v řetězci ... 203 // Práce s omezenou částí řetězce ... 203 // Práce s řetězcem
pozpátku ... 203 // Převody řetězců na čísla ... 203 // 12.3 Formátované čtení a zápis z a do řetězce ... 204 // 12.4 Řádkově orientovaný vstup a výstup z terminálu ... 206 // 12.4.1 Čtení řádky z klávesnice...206 // 12.4.2 Výpis řádky na obrazovku ... 207 // 12.5 Řádkově orientovaný vstup a výstup ze souboru ... 207 // 12.5.1 Čtení řádky ze souboru ... 207 // 12.5.2 Zápis řádky do souboru ... 208 // 12.6 Řídící řetězec formátu pro tisk ... 209 // 12.6.1 konverze ... 209 // 12.6.2 modifikátor...210 // 12.6.3 šířka... 210 // 12.6.4 přesnost... 211 // 12.6.5 příznak ... 211 // 12.6.6 Příklady různých formátů tisku... 212 // 13 Vícerozměrná pole ... 215 // 13.1 Základní definice a přístup k prvkům... 215 // 13.2 Uložení vícerozměrných polí v paměti ... 215 // 13.3 Různé způsoby definice dvourozměrných polí ... 217 // 13.3.1 Statické dvourozměrné pole ... 218 // 13.3.2 Pole pointerů ... 218 // 13.3.3 Pointer na pole ... 219 // 13.3.4 Pointer na pointer ... 219 // 13.3.5 Výhody a nevýhody předchozích čtyř způsobů ... 220 // 13.3.6 Dvourozměrné pole jako parametr funkce ... 222 // 13.4 Inicializace polí všech rozměrů ... 223 // 13.5 Pole řetězců ... 224 // 13.6 Parametry funkce main() ... 226 // 13.7 Externí pole všech rozměrů ... 228 // 14 Struktury, uniony a výčtové typy ... 231 // 14.1 Struktury... 231 // 14.1.1 Definice a základní dovednosti... 231 // 14.1.2 Struktury
a pointery ... 234 // 14.1.3 Struktury odkazující samy na sebe ... 235 // 14.1.4 Struktura v jiné struktuře ... 237 // 14.1.5 Alokace paměti pro jednotlivé položky struktury ... 239 // 14.1.6 Struktury a funkce ... 240 // 14.1.7 Shrnutí poznatků o práci se strukturami... 243 // 14.1.8 Inicializace struktur ... 244 // 14.2 Výčtový typ ... 245 // 14.3 Uniony ... 247 // 14.3.1 Rozdíl mezi variantním záznamem v Pascalu a unionem 251 // 15 Bitové operace a bitové pole ... 255 // 15.1 Operace s jednotlivými bity ... 255 // 15.1.1 Bitový součin ... 256 // 15.1.2 Bitový součet ... 256 // 15.1.3 Bitový exkluzivní součet ... 257 // 15.1.4 Operace bitového posunu doleva... 257 // 15.1.5 Operace bitového posunu doprava ... 257 // 15.1.6 Negace bit po bitu ... 258 // 15.1.7 Způsoby práce se skupinou bitů ... 258 // 15.2 Bitové pole ... 259 // 16 Tabulka preferencí ... 262 // Literatura...265 // Rejstřík // 266

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC