Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17.7) Půjčeno:53x 
BK
Brno : Paido, 2004
s. 301-502 : il., grafy ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7315-083-2 (brož.)
Anglické resumé
Vzdělanost - školy - vlivy - studie
000113519
7 VNITŘNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ŠKOLU 303 // 7.1 Inovační procesy ve škole 304 // 7.2 Rozvoj školy jako autonomní organizace 316 // 7.3 Školní řády a jejich tvorba 328 // 7.4 Nebezpečí šikany ve škole 342 // 8 SPRAVEDLIVÝ PŘÍSTUP KE VZDĚLÁNÍ: // INKLUZE NEBO EXKLUZE 361 // 8.1 Koncept spravedlivosti a diferenciace žáků 362 // 8.2 Možnosti a limity integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 371 // 8.3 Domácí vzdělávání 378 // 8.4 Inkluzivní vzdělávání: od globální vize ? realitě školy 386 // 9 EVALUACE V PRÁCI ŠKOLY 403 // 9.1 Úloha a místo evaluace 404 // 9.2 Hodnocení žáka 414 // 9.3 Hodnocení školy 419 // 9.4 Hodnocení a monitorování vzdělávací soustavy 426 // 10 BUDOUCNOST ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ 441 // 10.1 Konstituování futurologie jako vědeckého studia budoucnosti 442 // 10.2 Reflexe budoucnosti vzdělávacího systému s perspektivou závěru století 443 // 10.3 Česká prognostika společnosti a vzdělávání do roku 1989 448 // 10.4 Nová vlna studia budoucnosti vzdělávání jako součásti společnosti vědění 431 // 10.5 Německá studie o budoucím rozvoji vědění a vzdělávacího systému 453 // 10.6 Alternativy budoucího vývoje školství a modely školy podle OECD 460 // 10.7 Ověřování a posuzování scénářů budoucnosti školy 469 // 10.8 Srovnávací analýza domácích a zahraničních šetření 478 // 10.9 Závěry vyplývající z ověřování scénářů budoucnosti školy 481 // ZÁVĚREČNÁ ROZVAHA 485 // SUMMARY 493

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC