Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19.9) Půjčeno:219x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2003
305 s. : il.

ISBN 80-7042-272-6 (brož.)
Nad názvem: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
Obsahuje tabulky, poznámky, úvod, úvod a doslov anglicky, přílohy, autorčinu biografii a fotografii
Bibliografie na s. 253-289
Učitelé - příprava - vzdělávání profesní - studie
000113645
OBSAH: // ÚVOD...5 // INTRODUCTION...? // I. POJETÍ UČITELSTVÍ JAKO EXPERTNÍ PROFESE...15 // L1 Filozofické inspirace změny myšlení o učitelství...15 // 1.2 Jak probíhala krystalizace pojetí učitelství jako profese?...20 // 1.3 Zahraniční modely profesionalizace učitelství a vzdělávání učitelů...32 // 1.4 Investice do učitelství a učitelského vzdělávání...38 // II. UČITELSTVÍ A POJETÍ DÍTĚTE V ROLI ŽÁKA...45 // ?. 1 Reflexe pojetí dítěte a dětství v mladším školním věku...45 // ?.2 Reflexe pojetí žáka z hlediska kvalit přirozeného života...54 // ?.? Reflexe postupů při poznávání a hodnocení dítěte v roli žáka...81 // ?. UČITELSTVÍ A SEBE POJETÍ UČITELE...93 // III. 1 Složky sebepojetí učitele a jejich význam jako klíčových znaků profese...93 // III. 2 Reflexní postupy ? sebepoznávání v učitelské profesi...95 // IV. UČITELSTVÍ Z HLEDISKA POJETÍ PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ...117 // IV .1 UČITELOVA REFLEXE KONCEPCE PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ...117 // IV. 2 Prvky profesní reflexe primárního vzdělávání z hlediska vztahu učitel - žáci.118 // V. UČITELSTVÍ JAKO ROZHODOVÁNÍ O PROCESU VÝUKY...133 // V. l Rozhodování o cílech výuky...134 // V.2 Rozhodování o obsahu výuky...137 // V.3 Rozhodování o metodách a formách výuky...141 // V.4 Rozhodování o materiálních didaktických prostředcích ve výuce...145 // V.5 Rozhodování o výsledkcích výuky a jejich hodnocení...146
// V. 6 Rozhodování o fázích výuky...150 // VI. POJETÍ UČITELSKÉ PŘÍPRAVY PRO PRIMÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ...153 // VI. 1 VÝCHODISKA POJETÍ UČITELSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V SOUČASNÉ VĚDĚ A VÝZKUMU...153 // VI.2 POJETÍ STANDARDU UČITELSKÉ PŘÍPRAVY PRO PRIMÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ...160 // VI.3 TRADIČNÍ VERZUS INOVATIVNÍ POJETÍ UČITELSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ...164 // VI.4 Rozhodování o cílech, hodnotách, kompetencích a smyslu učitelské přípravy...165 // VI.5 Fáze reflexe a učební operace pro rozvoj vlastních pedagogických kompetencí...171 // VI.6 Rozhodování o kurikulu výuky a jeho složkách...174 // VI.7 Rozhodování o pojetí procesu vysokoškolské výuky a o strategii výuky...182 // VI.8 ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ VSTUPNÍCH A VÝSTUPNÍCH POŽADAVKŮ...186 // VI. 9 Vývoj pracovišť pro pimární pedagogiku v České republice...192 // VIL UČITELSKÁ PROFESE A VZDĚLÁVÁNÍ VE VÝZKUMU (ČAPV)...195 // VILI Problém výzkumu...195 // VII. 2 Cíle výzkumu...195 // VII.3 Zkoumaný soubor statí ve sbornících ČAPV...196 // VII.4 Skupina osob - autorů statí ve vzorku výzkumu... 196 // VII.5 Metodologie výzkumu...196 // VII.6 Výsledky výzkumu...204 // VII. 7 Závěry...210 // VIII. VÝZKUM PEDAGOGICKÉ SLOŽKY UČITELSKÉ PŘÍPRAVY...213 // VIII. l Program pedagogické složky studia učitelství primárního vzdělávání...214 // VIII.2 Pedagogická praxe v programu souvislých pedagogických praxí...222 // VIII.3 Vybrané
výsledky pedagogického výzkumu inovované pedagogické složky studia ...226 // IX. ZÁVĚRY... 241 // Obsah // CONCLUSIONS...243 // SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...253 // PŘÍLOHY ...291 // PŘÍLOHA Č. 1 : POSUZOVACÍ ŠKÁLA ? ZJIŠŤOVÁNÍ VSTUPNÍCH PŘEDPOKLADŮ KE STUDIU.291 // PŘÍLOHA Č. 2: INOVOVANÝ TEMATICKÝ PLÁN VÝUKY...293 // Příloha č. 3: Otázky ? posuzování podmínek pedagogické tvořivosti...297 // Příloha č. 4: Dotazník ? zjišťování subjektivní míry odpovědnosti za žáka...298 // Příloha č. 5: Dotazník studentského hodnocení studia a pedagogické praxe...300 // Příloha č. 6: Students survey of studies...303 // Příloha č. 7: Jmenný seznam autorů statí sbornících ČAPV...304

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC