Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Praha : C.H. Beck, 1998
xix,382 s. : il. + 1 disketa

objednat
ISBN 80-7179-132-6 (váz.)
Obsahuje předmluvu, přílohu, rejstřík
Bibliografie: s. 337 - 343
Sítě neuronové umělé - učebnice vysokošk.
000113887
Předmluva v // Vzpomenutí // Symboly a zkratky XIX // Část I. Základní východiska problematiky neuronových sítí 1 // 1. Historie vývoje problematiky umělých neuronových sítí 1 // 2. Současný význam umělých neuronových sítí 6 // 3. Přístupy ? výzkumu neuronových sítí 7 // Část II. Informační systémy živých organismů 13 // Oddíl 1. Fyziologický předobraz umělých neuronových sítí 13 // 4. Mozek 14 // 5. Struktura mozku 24 // 6. Biologický neuron 32 // 7. Synapse 35 // 8. Vývoj lidského mozku 59 // 9. Vrstevnaté neuronové struktury 64 // Oddíl 2. Vnitřní informační systém buněk 74 // 10. Cytoskelet 75 // 11. Mikrotubuly 76 // 12. Vnitřní informační mechanismy 79 // Oddíl 3. Informační funkce mozku 83 // 13. Typické neuronové sítě v lidském mozku 83 // 14. Principy funkce motorického a smyslových traktů (vizuální, // čichový, sluchový, hmatový) 85 // 15. Vnitřní informační systémy organismu (nervový, endokrinní // a imunitní) a interakce mezi nimi 105 // 16. Paměťové mechanismy 108 // 17. Spánek 113 // 18. Vyšší mozkové funkce, vnimání a vědomi 121 // Část III. Základy obecné teorie neuronových sítí 135 // Oddíl 1. Modely neuronu a paradigmata neuronových sítí 135 // 19. Základní model neuronu 135 // 20. Další modely neuronu 140 // 21. Struktury neuronových sítí 144 // 22. Věta o aproximačních možnostech vrstevnatých neuronových sítí 150 // 23. Metody a postupy učení neuronových sítí 153 // Oddíl 2. Umělé neuronové sítě s reflexním nastavením vah 164 // 24. Asociativní paměti 164 // XVI // Obsi // 25. Hopfieldovy sítě // 26. Kognitivní mapy a celulámí šitě // Oddíl 3. Sítě s učením pod dohledem (supervised learning) // 27. Perceptronové sítě // 28. Sítě typu Adaline a Madaline // 29. Dopředně sítě se zpětným šířením při učení (back-propagation) //
Oddíl 4. Sítě se soutěžním učením // 30. Základní kompetiční modely // 31. Sítě typu ART // 32. Sítě se vstřícným šířením při učení (counter-propagation) // 33. Skupinové zpracování dat // 34. Obecnější sítě a sítě typu Cognitron a Neocognitron // Oddíl 5. Neuronové a fuzzy informační technologie // 35. Fuzzy-neuronové sítě // Část IV. Realizace umělých neuronových sítí a související // problémy // Oddíl 1. Citlivosti a tolerance umělých neuronových sítí // 36. Obecné problémy citlivosti, tolerancí parametrů a // funkční spolehlivosti soustav // 37. Redundance neuronových sítí // 38. Citlivosti synaptických vah, prahů a přenosových funkcí // 39. Klestění sítí a optimalizace struktur neuronových sítí // Oddíl 2. Principy realizace umělých neuronových sítí // 40. Simulace v počítačích // 41. Neuropočítače a neurokoprocesory // 42. Neuročipy // 43. Optoelektronické a optické neuronové sítě // 44. Molekulární realizace umělých neuronových sítí // Část V. Aplikace umělých neuronových sítí // Oddíl 1. Základní oblasti využití umělých neuronových sítí // 45. Analýza a zpracování jednorozměrných signálů // 46. Predikce časových řad // 47. Komprese signálů // 48. Zpracování obrazů // 49. Filtrace šumu // Oddíl 2. Aplikace umělých neuronových sítí v praxi // 50. Řízení // 51. Analýza dat a znalostní systémy // 52. Optimalizace // 53. Aplikace v robotíce // Část VI. Otevřené otázky a výhledové trendy 333 // 54. Problémy gnoseologického charakteru: věda o mozku 333 // Literatura 337 // 1. Významné knihy o neuronových sítích 337 // 2. Významné časopisy o neuronových sítích 344 // 3. Přehled vybraných citací 352 // Příloha - program NESP 361 // Věcný rejstřík 379

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC