Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Československý spisovatel, 1963
283 s. ; 21 cm

objednat
Dílna ; sv. 10
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Obsáhlá studie, vyvolaná stále rostoucími nároky na překladatelskou práci - stupňovaným uznáváním jejího významu a důležité kulturní funkce, chce podat soustavnější poznámky k teorii realistického překladu. Soustřeďuje sepředevším na technické otázky překladatelovy práce a usiluje o osvětlení jejích problematických stránek.
000113940
Rekat.
Obsah // PRVNÍ ČÁST // I Stav teoretického myšlení // o otázkách překladu 9 // II Překladatelský proces 17 // A Vznik literárního díla a překladu 17 // ? Tři fáze překladatelovy práce 25 // 1 Pochopeni předlohy 25 // 2 Interpretace předlohy 3 0 // 3 Přestylizováni předlohy 3 8 // lil Realismus v překladatelství 49 // A Tvůrčí reprodukce 49 // 1 Překladatelství jako typ umění 49 // 2 Dvojí norma v překladu 52 // 3 Podvojnost přeloženého díla 58 // 4 Dvojznačný vztah ? původní literatuře 60 // ? Překladatel jako literární // a jazykový tvůrce 64 // 1 „Klasický“ překlad 64 // 2 Překladatelská tradice 65 // 3 Jazyková tvořivost 69 // C Reprodukční věrnost 72 // 1 Překladatelovy pracovní postupy 72 // 2 Národní a dobová specifičnost 77 // 3 Celek a část 85 // IV Dvě kapitoly z překladatelské // poetiky 91 // A Styl uměl ecký a styl „překladatel skýM 91 // 1 Výběr slov 92 // 2 Vztah myšlenky a výrazu 98 // ? Překládání knižního názvu 105 // V Překládání divadelního dialogu I I I // 1 Princip nerovnoměrné stylizace I I I // 2 Mluvnost a jevištní stylizace I I 6 // 3 Významové kontexty a slovní jednání 126 // 4 Dialog a postavy I 3 5 // VI Překlad jako problém // I iterárněhistorický 141 // 1 Stav práce v dějinách překladatelství I 4 I // 2 Analýza překladu I 4 3 // 3 Překlad v národní kultuře I 5 I // DRUHÁ ČÁST // I Verš původní a verš přeložený 157 // 1 Verš
a próza I 57 // 2 Rýmovaný a nerýmovaný verš I 5 8 // 3 Významová hustota I 62 // 4 Verš předlohy a verš překladatele I 66 // 5 Rozměr originálu I 68 // II Překládání z nepříbuzných // veršových systémů 170 // 1 Časoměrný verš // 2 Sylabický verš // 3 Tónický verš // 170 // 173 // 175 // Ill Překládání z příbuzných // veršových systémů 178 // Á Rytmus 178 // 1 D voj í typ rytmu I 7 8 // 2 Uvolněný verš I 8 I // 3 Tempo daktylu I 85 // 4 Lidový a modernistický verš I 87 // 5 Sylabotónické verzifikace I 9 I // ? Rým 193 // 1 Rýmový slovník I 94 // 2 Jednoslabičný a dvojslabičný rým I 98 // 3 Bohatý rým 203 // 4 Nedokonalý a dekanonizovaný rým 209 // a) Rýmové konvence a jazyk 209 // b) Useknutý rým 2 I I // c) Asonance a konsonance 224 // C Eufonie 227 IV Hlavní překladové formy 235 // 1 Blankvers 235 // 2 Alexandriu 247 // 3 Volný verš 254 // V Jednota stylu a myšlenky 263 // Poznámky 265 Bibliografie 270 // Rejstřík 281
(OCoLC)4818412
cnb000476299

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC