Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23) Půjčeno:115x 
BK
2., dopl. vyd., V nakl. Panorama 1.
Praha : Panorama, 1983
396 s. ; 19 cm

objednat
Pyramida
němčina
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000113941
OBSAH // Úvodem k druhému vydání 5 // PRVNÍ ČÁST // I/ STAV TEORETICKÉHO MYŠLENÍ O OTÁZKÁCH PŘEKLADU // 1. Všeobecná situace 15 // 2. Obecná a speciální teorie 20 // 3. Lingvistické metody 24 // 4. Literárněvědné metody 30 // II/ PŘEKLADATELSKÝ PROCES ?/ Vznik literárního díla a překladu 42 ?/ Tři fáze překladatelovy práce 51 // 1. Pochopení předlohy 52 // 2. Interpretace předlohy 57 // 3. Přestylizování předlohy 67 // III/ ESTETICKÉ PROBLÉMY PŘEKLADU // ?/ Tvůrčí produkce 82 // 1. Překladatelství jako typ umění 82 // 2. Dvojí norma v překladu 86 // 3. Podvojnost přeloženého díla 93 // 4. Dvojznačný vztah ? původní literatuře 96 ?/ Překladatel jako literární a jazykový tvůrce 100 // 1. „Klasický překlad“ 100 // 2. Překladatelská tradice 103 // 3. Jazyková tvořivost 108 ?/ Reprodukční věrnost 111 // 1. Překladatelovy pracovní postupy 111 // 2. Národní a dobová specifičnost 118 // 3. Celek a část 127 // IV/ DVĚ KAPITOLY Z PŘEKLADATELSKÉ POETIKY // A/ Styl umělecký a styl „překladatelský“ 136 // 1. Výběr slov 137 . // 2. Vztah myšlenky a výrazu 144 B/ Překládání knižního názvu 133 // V/ PŘEKLÁDÁNÍ DIVADELNÍCH HER 161 // 1. Mluvnost a srozumitelnost 161 // 2. Stylizace divadelní řeči 165 // 3. Významové kontexty 174 // 4. Slovní jednání 180 // 5. Dialog a postavy 186 // 6. Princip nerovnoměrné stylizace 193 // VI/ PŘEKLAD JAKO PROBLÉM LITERÁRNÉHISTORICKÝ
// 1. Stav práce v dějinách překladatelství 198 // 2. Analýza překladu 200 // 3. Překlad v národní kultuře a ve světové literatuře 215 // DRUHÁ ČÁST // I/ VERŠ PŮVODNÍ A VERŠ PŘELOŽENÝ // 1. Verš a próza 225 // 2. Rýmovaný a nerýmovaný verš 227 // 3. Významová hustota 232 // 4. Verš předlohy a verš překladatele 237 // 5. Rozměr originálu 239 // II/ PŘEKLÁDÁNÍ Z NEPŘÍBUZNÝCH VERŠOVÝCH SYSTÉMŮ // 1. Časoměrný verš 242 // 2. Sylabický verš 249 // 3. Tónický verš 255 // III/ PŘEKLÁDÁNÍ Z PŘÍBUZNÝCH VERŠOVÝCH SYSTÉMŮ A/ Rytmus 259 // 1. Dvojí typ rytmu rytmu 259 // 2. Uvolněný verš 264 // 3. Tempo daktylu 274 // 4. Sylabotónické verzifikace 280 B/ Rým 281 // 1. Rýmový slovník 283 // 2. Jednoslabičný a dvojslabičný rým 289 // 3. Bohatý rým 295 // 4. Nedokonalý a dekanonizovaný rým 304 - a) Rýmové konvence a jazyk - 304 // b) Konsonance a asonance 30 // c) Dekanonizovaný rým 314 // C/ Eufonie 329 // % // IV/ KAPITOLA ZE SROVNÁVACÍ MORFOLOGIE VERŠE // 1. Blankvers 339 // 2. Alexandrín 356 // 3. Volný verš 367 // V/ JEDNOTA STYLU A MYŠLENKY 383 // Poznámky 385 Rejstřík 392
(OCoLC)11123318
cnb000851087

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC