Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:18x 
BK
1. vyd.
Praha : Academia, 1993
264 s. : obr.

ISBN 80-200-0496-3 (váz.)
Dotisk 2001
Bibliogr. na konci kapitol.
Česko-angl. a angl.český slovníček a rejstř.
Inteligence umělá - učebnice vysokošk.
000113957
OBSAH // Předmluva... 11 // 1 Úvod... 15 // Vladimír Mařík // 1.1 Některé charakteristiky umělé inteligence... 17 // 1.2 Stručná historie umělé inteligence... 19 // 1.3 Japonský projekt a nová generace expertních systémů ... 22 // 1.4 Robotika a další aplikační oblasti... 26 // 1.5 Závěrečné poznámky k úvodu... 29 // 2 Řešení úloh a využívání znalostí ... 33 // Vladimír Mařík // 2.1 Stavový prostor ...33 // 2.2 Prohledávání stavového prostoru ... 38 // 2.2.1 Neinformované metody prohledávám... 38 // 2.2.2 Informované metody prohledávání... 42 // 2.3 Systémy GPS, STRIPS a PLANNER ... 57 // 2.4 Hry...58 // 2.4.1 Metoda minimaxu... 59 // 2.4.2 Prořezávám alfa-beta... 61 // 2.5 Závěrečné poznámky ... 64 // 3 Řešení úloh a dokazování vět... 67 // Olga Štěpánková, Petr Štěpánek // 3.1 Reprezentace znalostí a logika... 67 // 3.2 Jazyk predikátové logiky... 68 // 3.3 Formální systém...73 // 3.3.1 Důkazové prostředky... 74 // 3.3.2 Příklad důkazu v predikátové logice... 76 // 3.3.3 Normální tvar formulí... 80 // 3.4 Rezoluční metoda ... 83 // 3.4.1 Pravidlo základní rezoluce ... 84 // 3.4.2 Unifikace... 87 // 3.4.3 Rezoluční zamítnutí... 89 // 3.4.4 Strategie rezolučního zamítnutí... 92 // 8 OBSAH // 3.4.5 Omezování množiny rezolvent... 95 // 3.5 Umělá inteligence a logika... 97 // 4 Reprezentace znalostí... 99 // Zdeněk Zdráhal // 4.1 Úvod...99 // 4.2 Sémantika predikátové
logiky a reprezentace znalostí...101 // 4.3 Produkční systémy...106 // 4.4 Sémantické sítě...110 // 4.5 Rámce ...113 // 4.6 Nemonotónní odvozování...118 // 4.7 Správa poznatků ...121 // 5 Kvalitativní modelování...123 // Olga Štěpánková // 5.1 Metody přirozeného usuzování a vysvětlování...123 // 5.1.1 Co je zvláštního na lidském uvažování? ...123 // 5.1.2 Příklad kvalitativního vysvětlování...125 // 5.2 Formální systémy pro kvalitativní uvažování...131 // 5.2.1 Otázky pro kvalitativní systémy ...131 // 5.2.2 Přístup založený na logice...132 // 5.2.3 Stavový přístup ...133 // 5.2.4 Teorie kvalitativních procesů...140 // 5.2.5 Kauzální a událostmi řízené přístupy ...140 // 5.3 Otevřené problémy a další perspektivy...141 // 5.4 Náměty pro samostatné studium...141 // 6 Rozpoznávání...145 // Vladimír Mařík // 6.1 Úvod...145 // 6.2 Příznakové metody rozpoznávání...146 // 6.2.1 Diskriminační funkce...146 // 6.2.2 Kritérium minimální vzdálenosti...148 // 6.2.3 Kritérium minimální chyby...148 // 6.2.4 Výběr a uspořádání příznaků...150 // 6.2.5 Některé úvahy o nastavování klasifikátoru učením...151 // 6.2.6 Shluková analýza...152 // 6.3 Strukturální metody rozpoznávání...153 // 6.3.1 Základní úvahy ...153 // OBSAH 9 // 6.3.2 Strukturální popis...155 // 6.3.3 Jazyk, gramatika, syntaktická analýza...159 // 6.3.4 Inference strukturálního popisu...162 // 6.3.5
Specifika použití gramatik v úlohách rozpoznávání...163 // 6.4 Závěrečné poznámky ...165 // 7 Strojové učení...168 // Miroslav Kubát // 7.1 Úvod - co je strojové učení?...168 // 7.2 Základní pojmy strojového učení...169 // 7.3 Induktivní tvorba rozhodovacích stromů...171 // 7.4 Učení z klasifikovaných příkladů...175 // 7.5 Učení z neklasifikovaných příkladů...177 // 7.6 Jiné metody...180 // 7.7 Závěr... 181 // 7.8 Bibliografické poznámky...182 // 8 Plánování...184 // Jiří Lažanský // 8.1 Úvod...184 // 8.2 Svět kostek ...187 // 8.3 Složky plánovacího systému...188 // 8.3.1 Výběr vhodného pravidla...191 // 8.3.2 Aplikace pravidla k výpočtu nového stavu úlohy...191 // 8.3.3 Detekce cílového řešení...195 // 8.3.4 Detekce slepých cest...195 // 8.3.5 Oprava skoro správného řešení...196 // 8.4 Plánování se zásobníkem cílů - STRIPS...197 // 8.5 Nelineární plánování s využitím omezení...205 // 8.6 Hierarchické plánování...212 // 8.7 Reakční systémy...213 // 8.8 Jiné plánovací techniky...215 // 9 Neuronové sítě...217 // Jiří Hořejš // 9.1 Perceptron...217 // 9.2 Vrstvené sítě ...219 // 9.2.1 Použití vrstvených sítí...222 // 9.2.2 Metody adaptace vrstvených sítí...225 // 10 // OBSAH // 9.3 Hopfieldův model ...229 // 9.3.1 Hopfieldova sň jako asociatívni pamět ...229 // 9.3.2 Hopfieldova sít s předem stanovenými vahami ...231 // 9.3.3 Hopfieldovy sítě pro optimalizaci
...231 // 9.4 Samoorganizace ...232 // 9.4.1 Kohonenova adaptace ...232 // 9.4.2 Kompetice ...236 // 9.4.3 Grossbergova adaptace, vstřícné šírení...236 // 9.5 Další modely ...238 // 9.6 Neuronové sítě a tradiční umělá inteligence...239 // Česko-anglický slovník...242 // Anglicko-český slovník...250 // Summary ...258 // Rejstřík ...260

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC