Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:14x 
BK
1. vyd.
Praha : Academia, 1997
373 s. : obr.

ISBN 80-200-0504-8 (váz.)
Bibliogr. na konci kapitol.
Angl.-český slovníček a rejstř.
Inteligence umělá - učebnice vysokošk.
000113958
OBSAH // Předmluva ... 11 // 1 Expertní systémy... 15 // V. Marík, Z. ZdráhaI // 1.1 Úvod... 15 // 1.1.1 Charakteristické vlastnosti expertních systémů...15 // 1.1.2 Typy úloh a základní architektury expertních systémů... 17 // 1.1.3 Pohled do historie rozvoje expertních systémů ...21 // 1.1.4 Úlohy vhodné pro expertní systémy...24 // 1.2 Teoretické zdroje expertních systémů ...25 // 1.2.1 Reprezentace znalostí, konceptualizace a ontologie...25 // 1.2.2 Řídicí mechanismy ...28 // 1.2.3 Zpracování neurčité informace...29 // 1.3 Diagnostické expertní systémy...32 // 1.3.1 Diagnostické expertní systémy využívající heuristických // znalostí bez neurčitostí ...32 // 1.3.2 Diagnostické expertní systémy využívající heuristických // znalostí s neurčitostí ...48 // 1.3.3 Diagnostické expertní systémy využívající model...63 // 1.4 Expertní systémy plánovacího charakteru ...68 // 1.5 Expertní systémy jako uživatelský software...72 // 1.5.1 Úloha komunikačního modulu v průběhu konzultace ...72 // 1.6 Perspektivy expertních systémů...73 // 1.6.1 Soudobé expertní systémy a jejich nedostatky...73 // 1.6.2 Aktuální teoretické problémy...74 // 2 Neurčitost v expertních systémech ...78 // R. Jiroušek, J. Vejnarová // 2.1 Různé typy neurčitosti...78 // 2.2 Fuzzy míry...79 // 2.3 Dempsterova - Shaferova teorie ...80 // 2.4 Teorie možnosti (Possibility Theory)...87 // 2.5 Teorie pravděpodobnosti ...91
// 2.6 Integrace znalostí v pravděpodobnostních modelech...93 // 2.7 Bayesovské sítě ...98 // 3 Znalostní inženýrství ...102 // P. Berka, V. Marík, V Svátek // 3.1 Úvod...102 // 3.2 "Tradiční" metodologie znalostního inženýrství...103 // 3.3 Data a znalosti...105 // 3.4 Proces získávání znalostí ...107 // 3.4.1 Úvodní kroky ... 108 // 3.4.2 Ruční získávání znalostí...112 // 3.4.3 Interaktivní získávání znalostí...114 // 3.4.4 Automatizované získávání znalostí...116 // 3.4.5 Některé systémy automatizovaného získávání znalostí ...121 // 3.5 Verifikace a validace báze znalostí...124 // 3.6 Současné trendy ve znalostním inženýrství ...126 // 3.6.1 Modelování znalostí v metodologii KADS...126 // 3.6.2 Sdílení doménových znalostí prostřednictvím onlologií ...130 // 3.7 Softwarové a znalostní inženýrství...133 // 3.8 Závěr...137 // 4 Distribuovaná umělá inteligence...142 // O. Štěpánková, V Marik, L. Lhotská // 4.1 Úvod...142 // 4.1.1 Co je to distribuovaná umčlá inteligence? ...143 // 4.1.2 Významné charakteristiky agenta ...144 // 4.1.3 Charakteristiky společenství agentů...146 // 4.2 Metody komunikace...147 // 4.2.1 Architektura tabule ... 148 // 4.2.2 Tabule v multiagentových systémech...151 // 4.3 Základní principy koordinace a kooperace...151 // 4.3.1 Prostředky koordinace ...151 // 4.3.2 Prostředky kooperace... 157 // 4.4 Využití multiagentového přístupu ... 165 // 4.4.1
Dekompozice systémů ...165 // 4.4.2 Systémová integrace...165 // 4.4.3 Konstrukční systémy...171 // 4.5 Několik poznámek k organizaci komunity agentů...172 // 4.6 Závěr...174 // 5 Počítačové vidění...178 // V. Hlaváč // 5.1 Co je počítačové vidění ...178 // 5.1.1 Cíl počítačového vidění ...178 // 5.1.2 Vztah počítačového vidění, zpracování obrazu a počítačové grafiky...179 // 5.1.3 Úloha získání informace o 3D tvarech a strategie jejího řešení . 180 // 5.2 Zpracování 2D obrazů ...182 // 5.3 Radiometrie v analýze obrazu ...192 // 5.3.1 Radiometrické a fotometrické pojmy... 192 // 5.3.2 Tvar ze stínování...198 // 5.4 Strategie zdola-nahoru pro porozumční 3D scéně...199 // 5.4.1 Marrova teorie...\\ 99 // 5.4.2 Tvar z X ... 2OI // 5.5 Strategie shora-dolů pro porozumční 3D objektům...2O6 // 5.5.1 Modely ...206 // 5.5.2 Rozpoznávání na základě 3D modelu...207 // 5.5.3 Vizuální reprezentace scény...209 // 6 Analýza, syntéza a rozpoznávání mluvené řeči...215 // Psutka // 6.1 Úvodní poznámky...215 // 6.2 Analýza akustického řečového signálu...215 // 6.2.1 Model vytváření řeči...215 // 6.2.2 Akustická analýza řeči ...217 // 6.2.3 Fonetická analýza a další zpracování řečového signálu...220 // 6.3 Syntéza řečového signálu...224 // 6.3.1 Syntéza v časové oblasti...224 // 6.3.2 Syntéza ve frekvenční oblasti...225 // 6.3.3 Konverze textu na řeč...226 // 6.4 Metody
automatického rozpoznávání řeči ...228 // 6.4.1 Základní přístupy ...228 // 6.4.2 Metody rozpoznávání založené na porovnávání vzorů...228 // 6.4.3 Statistický přístup k rozpoznávání řeči...230 // 6.4.4 Uplatnění znalostního přístupu...236 // 6.5 Závěrečné poznámky ...242 // 7 Zpracování přirozeného jazyka ...244 // E. Hajičová // 7.1 Některé obtížné problémy ...244 // 7.1.1 Univerzálnost přirozeného jazyka...244 // 7.1.2 Nejednoznačnost a řešení odkazování (reference)...244 // 7.1.3 Strategie analýzy a "garden path" věty ...245 // 7.1.4 Vágnost přirozeného jazyka a textové korpusy ...247 // 7.2 Co může nabídnout lingvistická teorie?...248 // 7.2.1 Užitečnost hloubkové struktury ...248 // 7.2.2 Sdělovací funkce jazyka ...248 // 7.3 Aplikované systémy ...249 // 7.3.1 Přístup k databázím v přirozeném jazyce...249 // 7.3.2 Strojový překlad ...250 // 7.3.3 Porozumční přirozenému jazyku a jeho generování...251 // 7.3.4 Zpracování mluvené řeči ...252 // 7.4 Pohled vpřed...253 // 10 // OBSAH // 8 Programovací prostředky pro UI...257 // O. Štěpánková, J. Csontó // 8.1 UI a požadovaná programová podpora ...257 // 8.2 Řešení úloh v Prologu...259 // 8.2.1 Základní pojmy...259 // 8.2.2 Vztah rezoluce a Prologu ...262 // 8.2.3 Strategie Prologu při zpracování dotazu...266 // 8.2.4 Návrh logického programu...268 // 8.2.5 Vestavěné predikáty a operátory...275 // 8.2.6 Příklady
použití jazyka Prolog v UI ...285 // 8.3 Logické programování a omezující podmínky...286 // 8.3.1 Metoda "generuj a testuj" ...286 // 8.3.2 Zmrazování cílů ...289 // 8.3.3 Logické programování omezení - techniky CLP...290 // 8.3.4 Použití CLP při rozvrhování...298 // 8.3.5 Další aplikace CLP...302 // 8.3.6 Nové trendy ve vývoji CLP...303 // 8.4 Současnost a budoucnost Prologu ...303 // 8.4.1 Praktické využití...303 // 8.4.2 Induktivní logické programování...304 // 8.5 Závěr ...306 // 9 Aplikace metod umělé inteligence 310 // J. Lažanský, L. Přeučil, V Marík, T. Vlček, P. Berka, O. Štěpánková // 9.1 Úvod...310 // 9.2 Obecně použitelné expertní systémy ...310 // 9.2.1 Stav vývoje expertních systémů ve světě...310 // 9.2.2 Tuzemské expertní systémy ...312 // 9.3 Aplikačně orientované znalostní systémy...319 // 9.3.1 Aplikace v medicíně a lékařské diagnostice...320 // 9.3.2 Aplikace v molekulární biologii...324 // 9.3.3 Průmyslové aplikace umělé inteligence...328 // 9.3.4 Aplikace metod umělé inteligence v ekonomii...335 // 9.4 Robotika ...339 // 9.4.1 Úvod do problematiky ...339 // 9.4.2 Historická poznámka ...340 // 9.4.3 Základní struktura inteligentního robota...340 // 9.4.4 Senzorický systém a interpretace dat ...341 // 9.4.5 Formulace a řešení úloh ...344 // 9.4.6 Inteligentní roboti v praxi...347 // 9.4.7 Lze vytvořit univerzálního inteligentního robota? ...350 // Česko-anglický
slovník...357 // Anglicko-český slovník...361 // Summary ...365 // Rejstřík...367

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC