Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.11.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Praha : BEN, 1996
189 s. : il. ; 22 cm

objednat
ISBN 80-901984-4-9 (váz.)
Obsahuje ilustrace, předmluvu, úvod, přílohy, rejtřík
Bibliografie: s. 161-163
Inteligence umělá - modelování - učebnice vysokošk.
000113961
Obsah // PŘEDMLUVA...8 // POUŽITÁ SYMBOLIKA...10 // ÚVOD...15 // ČÁST A - MODELOVÁNÍ A UMĚLÁ INTELIGENCE...18 // A.1 Z OBECNÉ TEORIE MODELOVÁNÍ...18 // A.2 MODELY KONVENČNÍ...20 // A.3 MEZE APLIKACE KONVENČNÍCH MODELŮ ...20 // A.4 PROBLEMATIKA MODELOVÁNÍ SLOŽITÝCH SOUSTAV...21 // A.5 VYUŽITÍ ZNALOSTÍ V PROCESU MODELOVÁNÍ...22 // A.6 INFORMAČNÍ ZTRÁTY PŘI MODELOVÁNÍ...24 // Kontrolní otázky к části A...25 // ČÁST В - KVALITATIVNÍ MODELY...26 // B.1 PRINCIP KVALITATIVNÍHO POPISU...26 // B.2 KVALITATIVNÍ PROMĚNNÁ...26 // B.3 KVALITATIVNÍ ALGEBRA...27 // B.4 KVALITATIVNÍ SIMULACE...29 // Kontrolní otázky к části В...33 // ČÁST С - SEMIKVALITATIVNÍ MODELY...34 // C.1 PRINCIP SEMI KVALITATIVNÍHO POPISU...34 // C.2 SEMIKVALITATIVNÍ PROMĚNNÁ...34 // C.3 SEMIKVALITATIVNÍ ALGEBRA...36 // C.4 SEMIKVALITATIVNÍ SIMULACE...38 // Kontrolní otázky к části С...39 // ČÁST D - FUZZY MODELY...40 // D.1 FUZZY MNOŽINOVÁ TEORIE...40 // D.2 JAZYKOVÁ PROMĚNNÁ...43 // D.3 VÍCEHODNOTOVÁ LOGIKA A JAZYKOVÉ MODELY...45 // D.4 PROHLÁŠENÍ A TYPY MODELŮ...49 // D.5 APROXIMACE JAZYKOVÉHO MODELU...50 // Kontrolní otázky к části D...53 // ČÁST E - EXPERTNÍ SYSTÉMY...54 // E.1 DEFINICE EXPERTNÍHO SYSTÉMU...54 // E.2 ARCHITEKTURA EXPERTNÍHO SYSTÉMU...55 // E.3 UŽIVATELSKÉ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ...57 // E.4 AKTIVIZACE FUZZY MODELU...58 // E.5 INTERPRETACE ODPOVĚDÍ EXPERTNÍCH SYSTÉMŮ...59 // Kontrolní otázky к
části E...61 // ČÁST F - FUZZY REGULÁTORY FLC ...62 // F.1 EXPERTNÍ SYSTÉMY A ŘÍZENÍ...62 // F 2 KLASICKÝ POPIS ŘÍZENÍ SYSTÉMŮ...63 // F.3 JAZYKOVÝ POPIS ŘÍZENÍ SYSTÉMŮ...64 // F.4 ZÁKLADNÍ STRUKTURA A PARAMETRY SYSTÉMU FLC...69 // F.5 STRATEGIE FUZZIFIKACE...70 // F.6 ZNALOSTNÍ BÁZE...70 // F.7 ROZHODOVACÍ LOGIKA...79 // F.8 STRATEGIE DEFUZZIFIKACE...84 // F.9 TYPY FUZZY REGULÁTORŮ...86 // F. 10 FUZZY SYSTÉMY FLC...87 // Kontrolní otázky к části F...88 // ČÁST G - INTELIGENTNÍ REGULÁTORY...89 // G.1 VLASTNOSTI EXPERTNÍHO REGULÁTORU...89 // G.2 EXPERTNÍ SYSTÉMY V REÁLNÉM ČASE...91 // G 3 ARCHITEKTURA VÝPOČETNÍCH ALGORITMŮ...93 // G.4 ARCHITEKTURA ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU...93 // G.5 SYSTÉMY INTELIGENTNÍHO ŘÍZENÍ...94 // Kontrolní otázky к části G...98 // ČÁST H - KOGNITIVNÍ MODELOVÁNÍ...99 // H.1 FORMULACE PROBLÉMU ...99 // H.2 DEFINICE INŽENÝRSKÉHO EKVIVALENTU EXPERTA... 103 // H.3 KOGNITIVNÍ ANALÝZA...103 // H.4 TERNÁRNÍ DIAGRAM...106 // Kontrolní otázky к části H...108 // ČÁST I - NEURONOVÉ SÍTĚ...109 // I.1 STRUKTURA A FUNKCE BIOLOGICKÉHO NEURONU...109 // 1.2 MATEMATICKÝ MODEL NEURONU - PERCEPTRON... 110 // 1.3 ARCHITEKTURA NEURONOVÉ SÍTĚ... 112 // 1.4 STRATEGIE ADAPTAČNÍ METODY... 113 // Kontrolní otázky к části I...116 // ČÁST J - FUZZY-NEURONOVÉ SYSTÉMY... 117 // J.1 NEURONOVÉ SÍTĚ A FUZZY LOGIKA... 117 // J.2 NÁVRH FUZZY-NEURONOVÉ SÍTĚ... 118 // J.3 ADAPTAČNÍ PROCEDURA...120
// J.4 FUZZY - NEURO MODELOVÁNÍ...122 // Kontrolní otázky к části J...123 // ČÁST К - FUZZY-GENETICKÉ SYSTÉMY...124 // K.1 GENETICKÝ ALGORITMUS... 124 // K.2 FUZZY-GENETICKÉ SYSTÉMY...127 // K.3 FUZZY-NEURO-GENETICKÉ SYSTÉMY...128 // К 4 NEURONOVÉ SÍTĚ V OBVODECH ŘÍZENÍ...132 // Kontrolní otázky k části К...135 // ČÁST L - PRAKTICKÉ REALIZACE...136 // L.1 KVALITATIVNÍ MODEL VYLUČOVÁNÍ TOXINŮ...136 // L.2 SEMIKVALITATIVNÍ MODEL VYLUČOVÁNÍ TOXINŮ... 140 // L.3 FUZZY MODEL AKTIVITY KATALYZÁTORU (LMPS)...142 // L.4 EXPERTNÍ ODHAD EFEKTIVITY NEKONVENČNÍCH MODELŮ 145 // L.5 REGULACE INVERZNÍHO KYVADLA (LFLC)...147 // L.6 KOGNITIVNÍ ANALÝZA MODELU ŽIVOTNOSTI PECE... 151 // L.7 FUZZY-NEURONOVÝ MODEL NELINEÁRNÍ SOUSTAVY... 153 // L.8 OPTIMALIZACE FUZZY REGULÁTORU POMOCÍ GA... 156 // ZÁVĚR... 159 // LITERATURA... 161 // SEZNAM PŘÍLOH... 164 // PŘÍL.1 Přehled typů a formalizací neurčitostí...165 // PŘÍL.2 Množina řešení kvalitativního modelu reaktoru...166 // PŘÍL.3 Matice semikvalitativního součtu...166 // PŘÍL.4 Matice semikvalitativního součinu...167 // PŘÍL.5 Matice semikvalitativního podílu...167 // PŘÍL.6 Množina kvalitativních řešení modelu vylučování toxinů...168 // PŘÍL.7 Semikvalitativní model vylučování toxinů z organizmu...168 // PŘÍL.8 Semikvalitativní simulace vylučování toxinů - dotaz...169 // PŘÍL.9 Množina semikvalitativních řešení simulace toxinů...170
// PŘÍL.10 Systém LMPS - odpovědi simulace Příklad 1 ...171 // PŘÍL.11 Systém LMPS - odpovědi simulace Příklad 2...172 // PŘÍL.12 Systém LMPS - odpovědi simulace Příklad 3...173 // PŘÍL.13 Vstup/výstupní proměnné báze znalostí pro odhad životnosti // pece pro pyrolýzu...174 // PŘÍL.14 Pravidla fuzzy modelu životnosti pece pro pyrolýzu...175 // REJSTŘÍK...176 // Program, kterým byly kresleny obrázky v této knize (VISIO 4.0)...179 // Knihy nakladatelství BEN - technická literatura...182 // Prodejny technické literatury...187
(OCoLC)37250087
cnb000182661

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC