Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

nová cesta k léčbě šikany (@@20121001-15:54:14@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(26.6) Půjčeno:319x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 1995
245 s., [8] s. barev. il. : il. ; 24 cm

ISBN 80-7169-192-5 (váz.)
Bibliogr. s. 239-245
Děti - týrání, zanedbávání a zneužívání - politika rodinná - výklady populární
000114033
Předmluva ... 11 // Místo úvodu ... 13 // 1 Co je to syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte ... 15 // (J. Dunovský) // Vývoj pojmu ... 15 // Příčiny... 19 // Interdisciplinární problém ... 20 // Zjišťování ... 21 // Názvosloví... 22 // Kulturní spojitosti... 23 // Definice... 23 // 2 Pohledy do minulosti... 25 // (Z. Matějček) // Z dnešního hlediska... 25 // Ohrožení rodičů a rodiny... 26 // Výběr pohlaví ... 27 // Pomsta ... 28 // Obětované děti... 29 // Hanba a společenský odsudek ... 31 // Znetvoření... 31 // Posledních dva tisíce let ... 32 // 3 Postavení dítěte ve společnosti a jeho právní aspekty ...35 // (J. Dunovský) // 4 Tělesné týrání dítěte aktivní povahy... 41 // (J. Spilková, J. Dunovský) // Tělesná poranění a postižení orgánu a funkcí... 42 // 1. Zavřená poranění... 42 // 2. Otevřená poranění ...46 // 3. Mnohočetná zranění... 50 // Miinchhausenův syndrom v zastoupení (by proxy) ... 51 // Úloha pediatra ... 52 // Sexuální zneužívání z pohledu dětského lékaře... 53 // Zanedbávání péče... 54 // Poúrazové stresové obtíže ... 55 // 5 Tělesné týrání pasivního charakteru ... 59 // (J. Dunovský) // Porucha v prospívání dítěte neorganického původu... 59 // Nedostatek zdravotní péče... 61 // Nedostatky ve vzdělání a výchově ... 62 // Nedostatek přístřeší, ošacení a ochrany... 63 // Děti vykořisťované ... 63 // 6
Psychické týrání... 65 // (J. Procházková, J. Spilková) // Šikana... 69 // 7 Sexuálně zneužité děti... 71 // (H. Halfarová) // Vývoj pojmu ... 71 // Syndrom přizpůsobení... 72 // Formy sexuálního zneužívání... 74 // Příčiny... 77 // Jaké děti se stávají snadnějším cílem sexuálního zneužívání?... 78 // Příznaky a projevy sexuálně zneužitých dětí... 80 // Diagnostika sexuálně zneužitých dětí... 82 // 8 Zanedbanost a zanedbávání... 87 // (Z. Matějček) // Zanedbanost a psychická deprivace... 87 // Krajní případy zanedbanosti... 88 // Zanedbávání dětí v rodině ... 89 // 9 Zvláštní formy CAN ... 97 // (J. Dunovský) // Systémové týrání (druhotné zneužívání a ponižování) ... 97 // Organizované zneužívání dětí... 98 // Rituální zneužívání... 101 // Sexuální turismus... 102 // Münchhausenův syndrom by proxy (v zastoupení) ... 102 // 10 Předcházet je lépe než léčit ... 103 // (Z. Matějcek) // Primární prevence... 103 // 1. Zaměřené působení na širokou veřejnost... 104 // 2. Zaměřené působení na rodiče (a jiné vychovatele) nynější // i budoucí... 105 // 3. Zaměřené působení na odborné pracovníky a veřejné činitele ... 107 Sekundární prevence... 107 // Rizikoví dospělí, rizikové děti, rizikové situace... 107 // 11 Duševní poruchy dospělých a dítě ... 113 // (Z. Dytrych) // Psychózy... 114 // Psychické poruchy spojené s porodem a šestinedělím ... 119 //
Neurózy... 120 // Poruchy osobnosti - psychopatie... 125 // Psychické poruchy spojené se zneužíváním alkoholu a jiných látek // vzbuzujících závislost... 131 // 12 Děti v ohrožení ... 135 // (Z. Matějček) // Děti, které přitahují násilí ... 135 // 1. Efeti, které dospělého vyčerpávají... 135 // 2. Děti s málo pochopitelným chováním... 138 // 3. Děti, které nesplňují očekávání rodičů ... 139 // 13 Rizikové životní situace a psychické strádání dítěte... 141 // (Z. Dytrych) // "Když děti mají děti" ... 142 // Narození poškozeného dítěte ... 145 // Nechtěné děti... 147 // Děti narozené mimo manželství ... 149 // Dítě a rozvod rodičů...,... 151 // 1. Zanedbávání ... 153 // 2. Týrání... 154 // 3. Zneužívání - manipulování ... 154 // Dítě a nevlastní rodič ... 156 // Rodina v mimořádných situacích ... 161 // 14 Výskyt syndromu CAN ... 163 // (J. Dunovský) // Výskyt syndromu CAN... 163 // Šetření u nás ... 167 // Registrace CAN policií... 167 // Orientační studie... 169 // 15 Zjišťování (detekce) syndromu CAN a jeho registrace ... 177 // (J. Dunovský) // Ohlášení ... 178 // Diagnostika ... 180 // Potvrzení nebo vyloučení diagnózy... 181 // Vyhledávání... 181 // Registrace syndromu CAN... 183 // 16 Právní zajištění dítěte s CAN... 185 // (Z. Sovák) // 17 Problematika soudně-znaleckého posuzování týraného dítěte... 199 //
(I. Bouška) // Problematika letálních případů týraného dítěte ... 200 // 1. Usmrcení novorozence matkou - neonaticidium... 202 // 2. Infanticidium... 202 // 3. Syndrom týraného dítěte... 202 // 4. Zanedbávání péče o dítě... 204 // 5. Euthanazie... 205 // 6. Vražda (dítěte) - sebevražda (rodiče) ... 205 // 7. Vražda ... 205 // 18 Dítě jako svědek ... 207 // (J. Procházková) // 19 Úloha sociálního pracovníka při řešení syndromu CAN ... 211 // (H. Karabelová) // 20 Léčba dětí postižených syndromem CAN ... 215 // (J. Dunovský) // 21 Psychoterapeutická intervence... 219 // (V. Mašát) // Psychoterapie zaměřená na dítě postižené CAN ... 219 // Interdisciplinární spolupráce... 220 // Formy terapeutických intervencí... 220 // Psychoterapeutický postup... 222 // Vstupní rozhovor . ... 223 // Znalost rodinné anamnézy ... 225 // Plán krizové intervence... 226 // 22 Péče o dítě postižené syndromem CAN ... 227 // (J. Dunovský) // Systémové uspořádání a zajištění péče o děti se syndromem CAN ... 232 // Místo závěru ... 237 // Literatura ... 239
(OCoLC)36083912
cnb000116703

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC