Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
1. vyd.
Praha : Fortuna, 2007
111 s. : il.

objednat
ISBN 978-80-7168-943-0 (brož.)
Bibliografie na s. 110-111
Péče zdravotní - Česko - učebnice středoškolské
Výchova zdravotní - učebnice středoškolské
Zdravotnictví veřejné - Česko - učebnice středoškolské
000114137
• V BSAH // 1 VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ ...5 // 1.1 Systém zdravotní péče...5 // 2.1 Financování zdravotní péče ...8 // 2 PRÁVNÍ ÚPRAVA ZDRAVOTNÍ PÉČE... 11 // 2.1 Eticko-právní aspekty zdravotní péče...13 // 2.2 Zdravotní péče o cizince ...14 // 2.3 Postavení občana v systému léčebně-preventivní péče a jeho práva ..18 // 3 ZABEZPEČENÍ V PŘÍPADĚ NEMOCI A V JINÝCH // TÍŽIVÝCH SOCIÁLNÍCH UDÁLOSTECH ... 19 // 3.1 Zdravotní pojištění ...19 // 3.2 Dobrovolné pojištění ...23 // 3.3 Nemocenské pojištění ...25 // 3.4 Důchody ...27 // 3.5 Sociálně-zdravotní péče o vybrané skupiny osob ...30 // 4 PRACOVNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ ...35 // 4.1 Sesterské profesní organizace...40 // 4.2 Světová zdravotnická organizace - SZO ...47 // 5 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ZDRAVOTNICTVÍ...48 // 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ...49 // 6.1 Zdraví a nemoc...50 // 6.2 Faktory ovlivňující zdraví...53 // 6.3 Zdravotní stav obyvatelstva...57 // 7 PROGRAMY NA PODPORU ZDRAVÍ ...66 // 8 METODY A PROSTŘEDKY VÝCHOVY KE ZDRAVÍ...73 // 9 ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ...76 // 10 VÝZNAM SPRÁVNÉ VÝŽIVY ...78 // 10.1 Druhy stravy a alternativní výživové směry ...80 // 10.2 Poruchy výživy - nadváha, obezita...83 // 10.3 Poruchy příjmu potravy-mentální anorexie a bulimie...85 // Test 1 ...87 // 11 ZÁVISLOST A RIZIKA NÁVYKOVÝCH LÁTEK ...89 // 11.1 Příčiny zneužívání drog ...91 // 11.2 Vývoj a vznik závislosti ...92 // 11.3 Prevence
a možnosti pomoci při zneužívání drog ...94 // Test 2 ...96 // 11.4 Rizika legálních drog ...96 // 11.5 Nelegální drogy ... 100 // Test 3 ... 102 // 12 STRES A MENTÁLNÍ HYGIENA ...104 // Klíč ? testu 1 ... 106 // Klíč ? testu 2, 3 ... 108 // Literatura... 110 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC