Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

diagnostika předškoláka (@@20120906-16:40:50@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2001
158 s., [8] s. obr. příl. : barev. il. ; 20 cm

ISBN 80-7254-192-7 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, předmluvu, resumé anglicky, jmenný a věcný rejstřík
Bibliografie: s. 147-151
Děti - obrna mozková dětská - rehabilitace - příručky
Děti postižené tělesně - rehabilitace - příručky
000114370
Seznam použitých zkratek...9 // 1 Předmluva...11 // 2 Celistvost člověka...14 // 3 Ucelená rehabilitace...16 // 3.1 Pojem ucelené rehabilitace...16 // 3.1.1 Léčebné prostředky rehabilitace...17 // 3.1.2 Sociální prostředky rehabilitace...23 // 3.1.3 Pedagogické prostředky rehabilitace...25 // 3.1.4 Pracovní prostředky rehabilitace...27 // 4 Dítě se zdravotním postižením...30 // 4.1 Postižení jako kategorie a dimenze...30 // 4.2 Impairment, disability, handicap...31 // 4.3 Dítě s tělesným postižením...31 // 4.3.1 Dětská mozková obrna (DMO)...33 // 4.3.1.1 Poruchy sdružené s DMO...36 // 4.3.2 Neuromuskulární a svalová onemocnění...38 // 4.3.3 Další somatická postižení včetně postižení nervové soustavy...40 // 4.3.4 Ortopedická a jiná postižení...44 // 4.4 Dítě s kombinovaným postižením...47 // 4.5 Léčba dětí se somatickým postižením // 5 Psychologická hlediska v péči o děti se zdravotním postižením...50/ // 5.1 Vyrovnání se s narozením postiženého dítěte a jeho přijetí...50 // 5.2 Reakce rodiny na sdělení o závažném postižení jejich dítěte...51 // 5.3 Míra informací poskytnutých rodičům...54/ // 5.4 Vztah dítěte ke svému postižení // 6 Zvláštnosti psychodiagnostiky K dětí s DMO // a speciálně pedagogická diagnostika...59 // 6.1 Specifika psychodiagnostiky u dětí s DMO...60 // 6.2 Základy speciálně pedagogické diagnostiky...62 // 6.3 Úloha speciálně pedagogických center v rámci speciálně pedagogické diagnostiky...63 //
7 Výchova a vzdělávání dětí s postižením...67 // 7.1 Význam rané péče při edukaci dětí s DMO...67 // 7.2 Edukace dětí s DMO v mateřské škole...68 // 7.3 Plnění povinné školní docházky dětmi s DMO...71 // 8 Integrace - inkluze...75 // 8.1 Pedagogická integrace...76 // 9 Postavení nestátních neziskových organizací v péči o děti s postižením...80 // 9.1 Financování nestátních neziskových organizací...81 // 9.2 Organizace občanů se zdravotním postižením...81 // 9.3 Organizace rodičů dětí se zdravotním postižením...82 // 9.4 Přínos nestátních neziskových organizací v péči o osoby // se zdravotním postižením...84 // 10 Dětské centrum ARPIDA v Českých Budějovicích...86 // 10.1 Základní cíle, principy a koncepce činnosti dětského centra...87 // 10.2 Sociální péče...88 // 10.2.1 Denní rehabilitační stacionář pro děti // s těžkým kombinovaným postižením...89 // 10.2.2 Chráněná pracovní místa...90 // 10.2.3 Čtrnáctidenní rehabilitační pobyty pro děti s postižením // a jejich rodiče...91 // 10.2.4 Sociálně právní poradenství a respitní péče...93 // 10.3 Zdravotní péče...93 // 10.3.1 Nestátní zdravotnické zařízení...93 //
10.4 Výchovně vzdělávací péče...98 // 10.4.1 Soukromé speciální školy a školská zařízení pro děti a žáky s tělesným postižením a více vadami při DC ARPIDA, o.p.s 98 // 10.4.1.1 Speciální mateřská škola pro tělesně postižené...98 // 10.4.1.2 Speciální základní škola pro tělesně postižené...99 // 10.4.1.3 Zvláštní škola pro tělesně postižené...100 // 10.4.1.4 Pomocná škola pro tělesně postižené...101 // 10.4.1.5 Přípravný stupeň pomocné školy...101 // 10.4.1.6 Speciálně pedagogické centrum pro tělesně postižené...103 // 10.4.1.7 Školní družina ...106 // 10.4.1.8 Středisko pro volný čas dětí a mládeže...106 // 10.4.1.9 Školní jídelna...107 // 10.5 Hospodářsko technické zázemí dětského centra...108 // 10.5.1 Ekonomika...108 // 10.5.2 Technický úsek...110 // 10.6 Výběr pracovníků...110 // 10.7 Spolupráce s partnery a prezentace odborné činnosti...113 // 10.8 Organizace a řízení dětského centra...114 // 11 Klienti dětského centra a jejich rodina...116 // 11.1 Denní klientela dětského centra...116 // 11.1.1 Vybrané kazuistiky...119 // 11.2 Rodiny dětí s denní docházkou do dětského centra...135 // 11.3 Postavení a úloha rodičů dítěte s postižením // a jejich spokojenost s poskytovanou péčí...136 // 12 Závěr...140 // Shrnutí...143 // Summary...145 // Literatura...147 // Jmenný rejstřík...152 // Věcný rejstřík... 154
(OCoLC)51191657
cnb001032161

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC