Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.6) Půjčeno:85x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2003
207 s.

objednat
ISBN 80-246-0708-5 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
1. dotisk r. 2005
Učební text pro posluchače 1. lékařské fakulty UK
Bibliografie na s. 205
Postižení zdravotně - rehabilitace - učebnice vysokošk.
000114371
PŘEDMLUVA (JV) ...7 // I. ÚVOD ...9 // e 1. Vysvětlení základních pojmů (JV, OŠ) ...9 // a 2. Osoba se zdravotním postižením (JV) ...11 // 3. Ucelená rehabilitace a její složky (JV) ...14 // 4. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (JP) .. 16 // ?. LÉČEBNÁ REHABILITACE ...24 // 1. Výmezem pojmů (JV, OŠ) ...24 // 2. Cíle rehabilitace vertikální a horizontální (JV) ...26 // 3. Rehabilitační tým (JV) ...27 // 4. Rehabilitační lékař (JV, YA) ...27 // 5. Fyzioterapeut (VPi, VM, JV) ...29 // 6. Ergoterapeut (MR) ...36 // 7. Psycholog - neuropsycholog (JŠ) // 8. Klinický logopéd (IŠ) ...// 9. Další členové týmu (JV) ...51 // 10. Diagnostické prostředky léčebné rehabilitace (JV, KP) ...53 // II. Terapeutické prostředky léčebné rehabilitace (JV) ...56 // 12. Návaznost na další složky ucelené rehabilitace (JV) ...58 // 13. Instituce, které léčebnou rehabilitaci provádějí (JV, OŠ) ...59 // 14. Vzdělávání rehabilitačních odborníků (JV) ...67 // 15. Výzkum v rehabilitaci (JV) ...68 // III. SOCIÁLNÍ REHABILITACE ...70 // « L Vymezení pojmu a rozsah služeb (JV)...70 //  2. Cíle sociální rehabilitace (JV) ...74 // 3. Odborníci, podílející se na sociální rehabilitaci (JV) ...76 // 4. Organizace zdravotně postižených - jejich úlohy v sociální rehabilitaci (JV) ...78 // 5. Mezinárodní úmluvy a prohlášení (OŠ) ...82 // 6. Bezbariérové prostředí pro zdravotně postižené (JP. JV) ...83 // 7. Chráněné bydlení (JV) ...87 // 8. Osobní asistence (JV) ...87 // 9. Sport zdravotně postižených (DŽ, JV) ...89 // 10. Využívání volného času. (JV) ...97 // 11. Partnerské vztahy, sexualita a zakládání rodiny (JV) ...98 //
IV. PRACOVNÍ REHABILITACE ...105 // 1. Historie pracovní rehabilitace (JP) ...105 // 2. Právní podklady pracovní rehabilitace (VPo) ...106 // 3. Odborníci, podílející se na pracovní rehabilitaci (JV, VPo) ...109 // 4. Zkušenosti z dosavadní praxe (JV, VPo) ...112 // 5. Předpracovní hodnocení a předpracovní rehabilitace (LH.JV) ...114 // 6. Chráněná pracoviště (JV) ...116 // 7. Podporované zaměstnání (JV) ...117 // 8. Postižená osoba jako zaměstnanec, jako podnikatel (JV) ...118 // 9. Abilympiáda (JV) ...119 // V. PEDAGOGICKÁ REHABILITACE ...123 // 1. Vysvětlení základních pojmů (JV, ZK) ...123 // 2. Cíle a prostředky pedagogické rehabilitace (JV, ZK) ...126 // 3. Personální zajištění pedagogické rehabilitace ((ZK, JV) ...126 // 4. Formy vzdělávám (ZK) ...129 // 5. Předpoklady pro studium osob se zdravotním postižením // na vysokých školách (JV, ZK) ...131 // 6. Mimoškolní aktivita pro postižené děti a mládež (JV, ZK)...132 // 7. Program letních táborů (JV) ...133 // VI. TECHNICKÁ HLEDISKA (POMÁHAJÍCÍ TECHNOLOGIE) V UCELENÉ REHABILITACI ...136 // 1. Kompenzační pomůcky (JV, MF) ...137 // 2. Vozíky (JV, MF) ...140 // 3. Dopravní prostředky, používané pro cestování zdravotně postižených (JV) .142 // 4. Vybavení bezbariérových bytů (JV) ...145 // 5. Používání počítačů (JV) ...145 // 6. Pravidla získávání (předepisování) pomůcek (JV) ...146 // VII. OSOBNOST ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉHO A MOŽNOST JEJÍHO OVLIVNĚNÍ ...148 // 1. Psychologická hlediska a důsledky zdravotního postižení (JV) ...148 // 2. Kvalita života (JV, MK) ...151 // 3. Prostředky, které působí na emoce a rozvoj osobnosti (JV) ...153 // 4. Muzikoterapie (MG) ...155 // [4] // 5. Animoterapie (IŠ) ...161 // 6. Hipoterapie (IŠ) ...162 //
VIII. PŘÍKLADY UCELENÉ REHABILITACE U ZÁKLADNÍCH TYPŮ POSTIŽENí ...164 // 1. Postižení nervové soustavy a pohybového systému (JV. YA) ...164 // 2. Děti se zdravotním postižením (JV) ...172 // 3. Chronické vnitřní choroby (KP) ...179 // 4. Psychiatrická onemocnění (JP) ...183 // 5. Mentální postižení (JV) ...184 // 6. Smyslová postižení. (JV) ...185 // 7. Zdravotní postižení u seniorů (JV) ...189 // IX. SOUHRNNÉ INFORMACE O OSOBÁCH SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ...191 // 1. Mezinárodní organizace (JV) ...191 // 2. Mezinárodní akce. týkají se zdravotně postižených (JV)...197 // 3. Změny v postavení zdravotně postižených v posledních desetiletích ve světě (JV) , 198 // 4. Situace v České republice (JV) ...199 // 5. Zobrazení osob se zdravotním postižením v uměleckých dílech a v mediích (JV) . 201 // 6. Informace o zdravotně postižených na internetu (JV) ...203 // Seznam literatury ...205 // Seznam používaných zkratek ...206

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC