Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.09.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2003
110 s.

objednat
ISBN 80-247-0551-6 (brož.)
Obsahuje předmluvu, úvod
Bibliografie: s. 109-110
Jakost - řízení - zdravotnictví - pojednání
Zdravotnictví - jakost - řízení - pojednání
000114422
OBSAH // Seznam použitých zkratek 7 // Předmluva 9 // Úvod 13 // 1 Co je to jakost 17 // 1.1 Zásady pro řízení jakosti 18 // 2 Odlišnost pojetí jakosti ve zdravotnictví 19 // 2.1 Co je to proces 23 // 3 Slovník vybraných termínů 27 // 3.1 Slovník vybraných termínů z oblasti jakosti 27 // 3.2 Slovník vybraných termínů z oblasti metrologie 33 // 4 Co jsou normy ISO? 36 // 5 Přístupy к řízení jakosti 43 // 6 Požadavky na systém jakosti 46 // 6.1 Odpovědnost vedení 47 // 6.1.1 Potřeby a požadavky pacienta 48 // 6.1.2 Stížnosti a spokojenost pacientů 48 // 6.1.3 Politika jakosti 48 // 6.1.4 Cíle jakosti 49 // 6.1.5 Pravomoci 49 // 6.1.6 Plánování 49 // 6.2 Management systému jakosti 51 // 6.3 Řízení dokumentů a údajů 55 // 6.3.1 Psané dokumenty 56 // 6.3.2 Údaje (data) v rámci softwaru na elektronických či jiných // nosičích 59 // 6.3.3 Přezkoumání vedením 60 // 6.3.4 Interní audity 60 // 6.3.5 Neustálé zlepšování 63 // 6.3.6 Sebehodnocení 64 // 6.4 Opatření к nápravě a prevenci 64 // 6.5 Management zdrojů 65 // 6.5.1 Lidské zdroje 67 // 6.6 Management procesu 69 // 6.7 Komunikace s pacientem 72 // 6.8 Nakupování 72 // 6.9 Přezkoumání smlouvy 75 // 6.10 Řízení neshod 77 // 6.11 Manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání 77 // 6.12 Záznamy o jakosti 79 // 6.13 Kontrola a zkoušení 79 // 6.14 Řízení kontrolního, měřicího a zkušebního zařízení 82 // 6.15 Stav po kontrole a zkouškách 83 // 6.16 Řízení monitorovacích a měřicích zařízení 85 // 6.17 Analýza dat 85 // 6.18 Statistické metody 86 // 7 Proč, kdy a s kým zavádět systém jakosti 88 // 8 Koncepce a cíle jakosti 90 // 8.1 Koncepce jakosti 90 // 8.2 Cíle jakosti 90 // 8.3 Začlenění systému jakosti 90 // 8.4 Odpovědnost za jakost a pravomoci 91 // 8.4.1 Představitel vedení 91 // 8.4.2 Přezkoumání vedením organizace 91 //
j8.4.3 Útvar řízení jakosti 92 // 8.4.4 Dokumentační systém 92 // 8.4.5 Operativní řízení dokumentace 92 // 8.4.6 Interní prověrky jakosti 93 // 9 Postup certifikačního procesu 94 // 10 Certifikace v Iékárenství 99 // 10.1 Procesní mapa lékárny 101 // 10.2 Členění dokumentace systému jakosti v lékárně 101 // 10.3 Příklad harmonogramu zavádění systému jakosti v lékárně 103 // 11 Závěr 105 // Literatura 109

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC