Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.1) Půjčeno:15x 
BK
3., upravené a rozšířené vyd.
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002
95 s.

objednat
ISBN 80-7182-135-7 (brož.)
Obsahuje předmluvu, rejstřík
Bibliografie: s. 85-87
Čeština - morfologie - učebnice vysokošk.
000114457
PŘEDMLUVA ...5 // 0 TVOŘENÍ NOVÝCH POJMENOVÁNÍ ...7 // 1 ZÁKLADNÍ POJMY A TERMÍNY ...9 // 1-1 Kořen ...9 // 1-2 Předpona ...11 // 1-21 Předpona slovotvorná ...12 // 1-22 Předpona gramatická ...12 // 1-3 Přípona ...13 // 1-31 Přípona slovotvorná ...14 // 1-32 Přípona gramatická ...14 // 1-321 Přípona slovnědruhová ...14 // 1-322 Přípona tvarotvorná (tvarová) ...15 // 1-323 Přípona kmenotvorná (kmenová) ...15 // 1-4 Koncovka ...17 // 1-5 Kmen ...18 // 1 -51 Kmen přítomný ...19 // 1-52 Kmen minulý ...19 // 2 TVOŘENÍ SLOV ...21 // 2-1 Obecné pojmy ...21 // 2-11 Onomaziologická báze a onomaziologický příznak 21 // 2-12 Onomaziologické a slovotvorné kategorie ...22 // 2-13 Slovotvorný typ ...22 // 2-14 Významové vztahy ve vztahu fundace (mutace, modifikace, transpozice) ...23 // 2-2 Slovotvorný proces ...24 // 2-21 Slova nemotivovaná, motivovaná; slovo základové, slovo utvořené ...24 // 2-22 Odvozovací základ, slovotvorný zaklad // 2-23 Slovotvorný formant // 2-24 Hranice mezi základem a formantem // 2-3 Tvoření slov odvozováním // 2-31 Odvozování příponové // 2-311 Tvoření podstatných jmen // 2-312 Tvoření přídavných jmen // 2-313 Tvoření příslovcí // 2-314 Tvoření sloves // 2-32 Odvozování předponová // 2-321 Tvoření podstatných a přídavných jmen // 2-322 Tvoření sloves // 2-33 Odvozování předponová příponové // 2-34 Konverze //
2-4 Tvoření slov skládáním // 2-41 Členění podle těsnosti Vztahu // 2-411 Složeniny nevlastní. . // 2-412 Složeniny vlastní // 2-42 Členění podle slovnědrtJhové příslušnosti ...5b // 2-43 Členění podle syntaktického vztahu komponentů ...57 // 2-44 Členění podle způsobu vyjádření onomaziologicke // báze ...II // 2-441 Složeniny vnitřní // 2-442 Složeniny vnější // 2-45 Složeniny hybridní // 61 // 2-5 Tvoření slov zkracováním // 2-51 Skupinové zkratky // 2-52 Iniciálové zkratky // 2-3 Ostatní způsoby tvoření // 3 STAVBA SLOV ...65 // 3-1 Morfematická analýza // TVORENÍ A STAVBA SLOV // NA ZÁKLADNÍ A STREDNÍ ŠKOLE ...70 // 4-1 Pojetí základních termínu ...70 // 4-11 Konfrontace vědeckého pojetí a školské praxe ...71 // 4-2 Druhy rozborů ...72 // 4-21 Rozbor tvarotvorný ...72 // 4-22 Rozbor slovotvorný ...73 // 4-221 Algoritmus slovotvorného rozboru ...78 // 4-23 Rozbor stavby slova (morfematický) ...79 // 4-24 Rozbor etymologický ...83 // LITERATURA ...85 // REJSTŘÍK ...89

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC