Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2005
200 s. : il.

ISBN 80-247-0918-X (váz.)
Řemesla, tradice, technika
Obsahuje fotografie a ilustrace
Bibliografie na s. 196-197
Kovářství umělecké - stati a ilustrace
000114510
Obsah // Předmluva 7 Umělecká řemesla kolem nás 11 l vod do oboru 15 // Schopnosti zpracovávat materiály 18 Přínos kovů hmotné kultuře 20 Počátky zpracování kovů a vznik kovářství 21 Kovářství starověku a raného středověku 22 Kovářství doby halštatské 22 Kovářství doby laténské 23 Kovářství doby římské 24 Kovářství slovanské 25 Kovářství ve slohových proměnách od středověku do počátku 20. století 26 Románský sloh 26 Gotika 30 Renesance 33 Baroko 40 Rokoko 42 Klasicismus 44 Romantismus 45 Secese 46 // Y olné ruční kování 49 // Tváření kovů 52 Vnitřní stavba kovů 52 Technologické vlastnosti kovů 53 Technologie kování 56 Používané materiály 56 Zařízení kovárny 58 // Výheň 58 Kovadliny 59 Průbojní deska 61 Hřebovnice 6l Babky 62 Buchary 62 Kladiva 63 Kleště 63 // Oblíky a sedlíky 64 Sekáče, utínky 65 Rýhováky 66 Průbojníky 67 Zápustky 67 Vlček 68 Vidlice 69 Pracovní postupy kování 69 Prodlužování 71 Hrot čtvercového průřezu 72 Osazování 74 Pěchování 75 Sekání, rozsekávání 75 Sekaní plechu 77 // Prosekávání spár dělicím sekáčem 78 // Ostření sekáčů 79 // Sekání za tepla 81 // Rýhování 82 // Ohýbání 83 // Stáčení volut (závitnice) 84 Sponkování 86 Zkrucování (tordování) 87 Probíjení (děrování) 87 // 5 // Obsah // Šišky 90 // Kování listů a akantů 91 Modelování akantů 93 Svařování v ohni 93 Nýtování 95 Tepání 99
// Povrchové úpravy 105 // Očištění povrchu 107 // Chemická oxidace a zbarvení ocelí 108 // Pokovování 109 // Leptání 111 // Nielování 111 // Taušírování 111 // Konzervování uměleckých výrobků 112 // Současná uměleckokovářská tvorba 113 // Umělecké kovářství v architektuře 118 // Vybavení interiéru 131 // Kované plastiky 141 // Kované šperky 160 // Ukázka restaurátorské práce 1Ó2 // Obory příbuzné a související s uměleckým kovářstvím 1K5 // Umělecké zámečnictví l67 Pasířství 169 Kovotlačitelství 171 Kovolijectví 173 Odlévání kovů 174 Cizelování 177 // Provozování živnosti 179 // Výklad vybraných pojmů 183 // Železo 185 Chemicky čisté, tj. ryzí železo (Fe) 185 Technické železo 185 Ocel 185 // Původ a význam tradičního označení 186 Železo svářkové a plávkové 186 // Tepelné zpracování kovů 187 Strukturální složky technického železa 187 Žíhání 188 Kalení 188 Popouštění 189 Cementování 189 // Svařování a pájení materiálů 190 Svařování tlakem 190 Svařování tavné 191 Svařování v ochranné atmosféře 192 Speciální metody tavného svařování 193 Pájení 193 // Broušení, smirkování a leštění 194 Broušení 194 Smirkování 195 Leštění 195 // Použitá a doporučená literatura 196 // Odborné vzdělávání v oblasti uměleckého kovářství 198 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC