Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21.6) Půjčeno:108x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2005
398 s. ; 17 cm

objednat
ISBN 80-7254-624-4 (brož.)
První pomoc pro pedagogy ; 2
Obsahuje bibliografii na s. [292]-298
000114561
PŘEDMLUVA ... 11 // 1 ÚVOD ...19 // Otázky kázně v detské literatuře ...20 // Společenská a dobová podmíněnost kázně...28 // Učitelství a „žákovství“ jako riziková povolání .30 // Kázeň jako cíl výchovy...35 // 2 KÁZEŇ JAKO OCHRANA ŽÁKŮ A UČITELŮ ...38 // Kázeň jako ochrana dítěte ve škole...38 // Kázeň jako ochrana učitele ve škole ...43 // 3 VYMEZENÍ A REINTERPRETACE KÁZNĚ...48 // Definice kázně a školní kázně...48 // Soudobá interpretace kázně ...49 // 4 PROJEVY ŠKOLNÍ NEKÁZNĚ ...56 // 5 DIAGNOSTIKA (NE)KÁZNĚ ...58 // Pozorování ... 60 // Příklady a náměty pro pozorování // (ne)kázně ve škole ...62 // Škálování ...66 // Dotazník...70 // Analýza školní dokumentace ...76 // Projektivní techniky...77 // Rozhovor...84 // Akční vvzkum ...90 // Prvky a dle akčního výzkumu ...92 // Druhy akčního výzkumu ...93 // Možnosti aplikace akčního výzkumu ...96 // 6 PŘÍČINY (FAKTORY) NEKÁZNĚ ... 108 // Není žák jako žák aneb Princip svobodné vůle ...109 // Kombinované faktory ...110 // Metoda pokusu a omylu ...111 // Schéma kázeňských faktorů ... 112 // Teorie „příčin“ neukázněného chování ...114 // Obecná teorie nekázně ...115 // Dreikursova teorie rušivého chování...118 // Které faktory má učitel ve své moci?... 138 // Vývojový moment (ne)kázně - přehled věkových zvláštností dětí a mládeže ... 139 // 7 MODIFIKACE CHOVÁNÍ (TECHNIKY ZALOŽENÉ NA OPERANTNÍM PODMIŇOVÁNÍ) ... 152 // Principy operantního učení (behaviorální techniky) // pro výchovu ve škole...153 // Techniky modifikace chování ve škole ...155 // Pravidlo vyhasínání a jeho aplikace...157 // Pravidlo tvarování (formování) a jeho aplikace ...162 // Programy zpevňování (posilování) a jejich aplikace.170 // Pravidlo generalizace a jeho aplikace ...178 //
Pravidlo rozlišení (diskriminace) a jeho aplikace ...179 // Pravidlo modelování (napodobování) a jeho aplikace ...181 // Pravidlo přesycení (nasycení) a jeho aplikace.. 184 // Systematické posilování a jeho aplikace...188 // Počáteční obecný postup v oblasti modifikace // chování ve škole...194 // Shrnutí ? technikám modifikace chování...205 // 8 VÝCHODISKA ŠKOLNÍ KÁZNĚ ...207 // Portrét ukázněného žáka ...207 // Respektování potřeb dítěte a jejich harmonizace // s potřebami spolužáků, požadavky školy a společnosti .208 // Prospěšnost kázně ...209 // Naplňování práv dítěte ...210 // Dosažitelnost kázně...211 // Přirozenost nekázně ...212 // 9 OPATŘENÍ NA PODPORU KÁZNĚ VE ŠKOLE...214 // Co udělat předtím, než se rozhodneme přistoupit // ke kázeňskému zásahu...217 // Specifické kázeňské programy ...219 // Program na zlepšení kázně ve třídě ...222 // Vlastní návrh řešení kázně ve škole ...228 // Platforma „škola“ ...233 // Platforma „vedení školy“...239 // Platforma „učitelé“ ...242 // Platforma „žáci“ ...255 // Postup učitele ve věcech nekázně aneb // Učitel jako lékař...263 // Učitel jako lékař...265 // Postupy zaměřené na řešení konkrétních projevů // školní nekázně ...266 // Obecný postup zaměřený na řešení školní nekázně ... 276 // 10 ZÁVĚR ...282 // LITERATURA 292

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC