Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.10.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 2.
Praha : Advent-Orion, 2002
205 s. : il.

objednat
ISBN 80-7172-804-7 (váz.)
Harmonický život
New lifestyle
Život a zdraví
Další názvový údaj z tiráže: kniha o porozumění v partnerském vztahu
Obsahuje barevné fotografie, předmluvu, test, rejstřík jmenný a věcný
Bibliografie: s. 201-202
Partneři - komunikace řečová - pojednání
Vztahy partnerské - komunikace řečová - příručky
000114569
Obsah // Předmluva - Nejsme na světě sami...9 // 1. To nejdůležitější - dorozumět se...15 // příčiny neshod mezi manželi - příčiny nesprávné komunikace - co ovlivňuje náš způsob komunikace: sociální vliv, rozdíly mezi muži a ženami, genetické rozdíly, vliv temperamentu // 2. Klíčem je vztah...25 // jak se vztahy vytvářejí: novorozenecké pouto, intimní pouto mezi mužem a ženou, dvanáct kroků ? vytvoření důvěrného pouta - co ohrožuje zdravý vývoj vztahu: mimomanželský vztah - udržení trvalého vztahu // 3. Umění naslouchat ...43 // „slyšet“ není totéž jako „naslouchat“ - naslouchání „celým tělem " - špatné návyky a chyby při naslouchání — naslouchání a neverbální komunikace — empatie a naslouchání // 4. Umění vést dialog...65 // co nám brání v dialogu — pět úrovní komunikace - asertivita - řeč a pohlaví: důsledky rozdílnosti - cesta ? úspěšnému dialogu // 5. Umění řešit konflikty...87 // city a emoce - co je to hněv - jak naložit s hněvem - správná reakce na hněv - příčiny neshod mezi manželi - hněv a zlost: rozdíly mezi mužem a ženou - strategie pro efektivní řešení konfliktů // 6. Cesta k důvěrnému vztahu // 119 // co je důvěrný vztah - láska a přátelství - čtyři kroky ? intimitě -jak vytvořit důvěrný vztah: intimita emocionální, fyzická, sociální, duchovní - sebepoznání, sebeodhalení - ženská a mužská intimita: rozdíly
v jejím prožívání - překážky na cestě ? důvěrnému vztahu // 1. Tajemství sexuální intimity ...149 // klíč ? sexuální intimitě - sex a komunikace: mýty v komunikaci o sexu - komplexy a intimita: ženské a mužské komplexy a jejich překonání - jak řešit in timní problémy - jak mluvit otevřeně o sexu - zdravá a hravá sexualita // 8. Když se komunikace nedaří...177 // komunikace s introvertním partnerem: umění klást otázky, využít komunikační stimuly — komunikace s nespolupracujícím partnerem — nebezpečí negativního myšlení: bludný kruh deprese — zvládání nesnadných situací a svoboda volby // V // Závěr - Nyní je ta správná chvíle... 193 // Test - Schopnost naslouchat ...195 // Bibliografie...201 // Rejstřík jmenný...203 // Rejstřík věcný...203

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC