Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.02.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:18x 
BK
1. souborné vyd.
Praha : Svoboda, 1976
433 s. ; 21 cm

objednat
Antická knihovna ; sv. 32
Přeloženo z latiny
Část. latinský text
000114585
OBSAH // 431 // OBSAH // L. Svoboda: MYSLITEL CICERO // 7 // TUSKULSKÉ HOVORY KNIHA PRVNÍ — O POHRDANÍ SMRTÍ // 25 [Üvod. Římané stačí na filosofickou tvorbu, dcero chce položit základ k pěstování filosofie latinsky. Srovnání Řeků a Římanů I § 1—8/ — Vyvracení teze, že smrt je zlo /§ 9—17/ — Názory na smrt a duši / § 18—71/ — Vyvracení námitek proti nesmrtelnosti / § 72—94/ — Příklady lidí statečně přijímajících smrt I § 95—102/ — Mylné názory na pohřeb / § 103—109/ — // Ve smrti není nic zlého, strach ze smrti je zbytečný / § 110—119/] // KNIHA DRUHÁ — O SNÁŠENÍ BOLESTI // 87 [Úvod. Užitek z filosofie /§ 1—13/ — Teze: je bolest největší // zlo? / § 14/ — Názory kyrénské školy a epikúrovců / § 15—18/ — Bolest zkruší i největší hrdiny / § 19—27/ — Ctnost je silnější než každá bolest / § 28—33/ — Zvyk pomáhá bolest snášet / § 34—41/ — Nejúčinnější lék proti bolesti nabízí filosofie / § 42—46/ — Rozum a význam sebeovládání. Sebevražda / § 47—67/] // KNIHA TŘETÍ — O ZMÍRŇOVANÍ ZÁRMUTKU // 120 [Úvod. Filosofie je lékařství duše / § 1—6/ — Teze: Je moudrý postihován zármutkem? Každé hnuti mysli je šílenství /§ 7—13/ — Mudrc nepodléhá zármutku /§ 14—21/ — Závěry stoiků. Definice zármutku. Význam představy. Je nutno být připraven na vše / § 22—31/ — Vyvrácení Epikúrova názoru
/ § 32—51/ — Vyvrácení názoru kyrénské školy / § 52—61/ — Úloha vůle v zármutku /§ 62—76/ — Nejvhodnější způsoby utěšováni / § 77—84/] // 432 // OBSAH // KNIHA ČTVRTÁ — O OSTATNÍCH HNUTÍCH MYSLI // 162 [Üvod. Počátky kultury a filosofie v Římě /§ 1—7/ — Teze: // Nemůže být mudrc prost všech hnuti mysli? /§ 8—10/ — Stoická definice hnutí mysli a jejich třídění /§ 11—21/ — Zdrojem hnutí mysli je nedostatek sebeovládání. Podobnost mezi nemocemi duše a těla / § 22—33/ — Mudrc je prost zármutku i ostatních hnutí mysli / § 34—38/ — Odmítnutí peripatetické teze o středních hnutích mysli / § 39—57/ — Léky filosofie na nemoci duše / § 58—81/ — Závěr. Filosofie ukazuje, že nemoci duše jsou založeny na představě a na vůli / § 82—84/] // KNIHA PÁTÁ — CTNOST SAMA STAČÍ // ? BLAŽENÉMU ŽIVOTU // 202 [Úvod. Oslava filosofie. Sókratés-zakladatel morálky // j § 1—11/ — Teze: Stačí ctnost sama ? zajištěni blaženého života? / § 12—14/ — Důkazy o tom, že jediné dobro je ctnost / § 15—54/ — Příklady života blaženého a nešťastného / § 55—67/ — Jaké vlastnosti musí mít mudrc / § 68—81/ — Názory na blažený život lze uvést ve shodu s názory všech filosofických škol / § 82—87/ — Obhajoba Epikúra /§ 88—118/ — Závěr. Shoda různých filosofických směrů v názoru, že mudrc je blažený / § 119—121/]
CATO STARŠÍ O STAŘÍ // 255 [Předmluva. Věnování Titovi Pomponiovi Attikovi. Cíl // filosofické úvahy o stáří / § 1—3/ — Catonův moudrý postoj ke stáří: stárnutí je přirozený pochod / § 4—6/ — Nevrlost a nespokojenost některých starců jsou zaviněny povahou, ne věkem. Příklady mužů, jejichž stáří bylo šťastné / § 7—14/ — Čtyři hlavní výtky adresované stáří. Vyvráceni první výtky, že stáři odvádí od činnosti / § 15—26/ — Vyvrácení druhé výtky, že stáři oslabuje tělo. Nedostatek tělesných sil kompenzován silou ducha / § 27—38/ — Vyvrácení třetí výtky, že stáří připravuje skoro o všechny rozkoše / § 39—65/ — Vyvrácení čtvrté výtky, že stáří nemá daleko ? smrti. Smrt postihuje lidi všeho věku / § 66—84/ — Závěr. Stáří je poslední jednání životního dramatu / § 85/] // LAELIUS O PŘÁTELSTVÍ // 301 [Předmluva. Věnování Attikovi / § 1—5/ — Fannius a Scaevola ? Laelia krátce po Scipionově smrti. O přátelství mezi Laeliem // 433 // OBSAH // 0 Scipionem / § 6—15/ — 0 ceně přátelství. Přátelství existuje pouze mezi dobrými lidmi / § 16—21/ — Výhody přátelství // 1 § 22—25/ — Podstata přátelství / § 26—29/ — Prospěch ne příčinou přátelství, ale jeho plodem / § 30—32/ — Nebezpečí ohrožující přátelství / § 33—44/ — Vyvrácení chybných názorů některých filosofů / § 45—55/ —
Hranice přátelství / § 56—61/ — Volba přátel / § 62—68/ — Přátelství založeno na rovnosti // I § 69—74/ — Nesmírná náklonnost v přátelství / § 75/ — Přerušení přátelství / § 76—78/ — Jak volit přátele? / § 79—85/ Nepostradatelnost přátelství. Charakteristické znaky opravdového přátelství j § 86—99/ — Závěr, Přátelství je spojováno a udržováno ctností / § 100—104/] // 349 Poznámky // 395 Seznam vlastních jmen // 427 Seznam latinských ukázek // 428 Ediční poznámka
(OCoLC)85245896
cnb000123492

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC