Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.7) Půjčeno:11x 
BK
1. vyd. v jazyce českém
Praha : Úřad vlády České republiky, c2004
83 s. ; 23 cm

ISBN 80-86734-74-9 (brož.)
Monografie ; no. 7
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Pod názvem: Světová zdravotnická organizace, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Obsahuje úvod, glosář
Bibliografie na s. 69-80
AIDS - prevence - stříkačky injekční - studie
Drogy - užívání - stříkačky injekční - infekce - prevence - studie
000114625
PŘEDMLUVA // 1 ÚVOD // 1/1 Zadáni projektu // 2 METODIKA // 3 VÝSLEDKY // 3/1 Účinnost strategii dezinfekce pomoci chlorových dezinfekčních přípravků a dekontaminace 3/1/1 Sila asociace HIV // 3/1/2 Konzistence výsledků // 3/1/3 Specificita asociace // 3/1/4 Časová posloupnost // 3/1/5 Biologická opodstatnčnost // 3/1/6 Biologický gradient // 3/1/7 Soulad s prokázanými fakty 3/1/8 Důkazýzlskanč v experimentu 3/1/9 Usuzování na základé analogie 3/1/10 Nákladová efektivita 3/1/11 Nepřítomnost negativních důsledků 3/1/12 Praktická proveditelnost, zavádčnl a dostupnost 3/1/13 Nepředvídané přínosy 3/1/14 Speciální populace // 3/2 Efektivita programů výmény injekčních jehel a stříkaček 3/2/1 Sila asociace // 3/2/2 Konzistence výsledků // 3/2/3 Specificita asociace // 3/2/4 Časová posloupnost // 3/2/5 Biologická opodstatnčnost // 3/2/6 Biologický gradient // 3/2/7 Soulad s prokázanými fakty 3/2/8 Důkazy získané v experimentu 3/2/9 Usuzováni na základé analogie 3/2/10 Nákladová efektivita 3/2/11 Nepřítomnost negativních důsledků 3/2/12 Praktická proveditelnost, zavádčnl a dostupnost 3/2/13 Nepředvídané přínosy 3/2/14 Speciální populace // 3/3 Účinnost prodeje jehel a stříkaček v lékárnách a výdejních automatech z hlediska prevence Siřeni infekce HIV mezi injekčními uživateli drog 3/3/1 Sila asociace 3/3/2 Konzistence výsledků 3/3/3 Specificita // 3/3/4 Časová posloupnost // 3/3/5 Biologická opodstatnřnost // 3/3/6 Biologický gradient // 3/3/7 Soulad s prokázanými fakty // 3/3/8 Důkazy získaní v experimentu // 3/3/9 Usuzováni na základe analogie // 3/3/10 Nákladová efektivita // 3/3/11 Nepřítomnost negativních důsledků // 3/3/12 Praktická proveditelnost, zaváděni a dostupnost // 3/3/13 Nepředvídané přínosy // 3/3/14 Speciální populace //
3/4 Poznatky vztahujici se k likvidaci jehel a stříkaček // 3/4/1 Souhrn dokumentů o likvidaci jehel a stříkaček // 3/5 Zákony týkající se injekčního náčiní 3/5/1 Sila asociace 3/5/2 Konzistence výsledků 3/5/3 Specificita 3/5/4 Časová posloupnost 3/5/5 Biologická opodstatněnost 3/5/6 Biologický gradient 3/5/7 Soulad s prokázanými fakty 3/5/8 Důkazy ziskané v experimentu 3/5/9 Usuzováni na základe analogie 3/5/10 Nákladová efektivita 3/5/11 Nepřítomnost negativních důsledků 3/5/12 Praktická proveditelnost, zaváděni a dostupnost 3/5/13 Nepředvídaní přínosy 3/5/14 Speciální populace // 4 DISKUZE // 5 ZÁVÉRY // 5/1 Existuji přesvédčivé důkazy o tom, že zvýšeni dostupnosti a využíváni sterilního // injekčního náčiní injekčními uživateli drog výrazní přispívá ke sníženi rizika nákazy virem HIV. // 5/2 Nebyly předloženy žádné přesvédčivé důkazy o existenci významných nezamýšlených negativních důsledků. // 5/3 Programy výmíny jehel a stříkaček jsou nákladové efektivní. // 5/4 Programy výmény jehel a stříkaček přinášejí kromé sníženi nákazy HIV mezi IUD i další významná pozitiva. // 5/5 Účinky chlorových dezinfekčních prostředků ani jiných dezinfekčních prostředků na snižováni infekce HIV nebyly přesvédčivé prokázány. // 5/6 Lékárny a výdejní automaty zvyšuji dostupnost a pravděpodobné i využíváni sterilního injekčního náčiní injekčními uživateli drog
(OCoLC)85525141
cnb001634053

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC