Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
2. české vyd.
Praha : Karolinum, 2003
358 s. ; 22 cm

ISBN 80-246-0623-2 (váz.)
ISBN 978-80-246-0623-1 (dotisk ; váz.)
hebrejština, angličtina
Přeloženo z angličtiny
Dotisk r. 2008
Obsahuje rejstřík
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Hebrejština biblická - učebnice
000114629
A. Hebrejská abeceda ...17 // B. Výslovnost souhlásek ...18 // C. Znaménka samohlásek ...19 // D. Opsaní ...20 // 1. Samohlásková písmena ...22 // 2. Otevřené a zavřené slabiky ...22 // 3. Meteg ...23 // 4. Milra1 a mil el ...23 // 5. SW ...24 // 6. Maqqéf ...26 // 7. Qämec hätüf ...27 // 8. Dägéš ...28 // 9. Mappíq ...30 // 10. Rafeh ...31 // 11. Němé souhlásky ...31 // 12. Laryngály ...32 // 13. Akcenty ...33 // 14. Pauza ...34 // 15. K’\ív a q3ré ...34 // 16. Člen ...35 // cvičení 1 ...37 // 17. Neodlučitelné předložky Ь, 2, 2 ...38 // cvičení 2 ...41 // 18. Podstatné a přídavné jméno v singuláru ...42 // cvičení 3 ...44 // 19. Rod a číslo podstatných a přídavných jmen ...45 // 20. Duál ...47 // cvičení 4 ...48 // 21. Spojka 1 ...49 // 22. Tázací zájmena ...51 // cvičení 5 ...51 // 23. Samostatný a vázaný stav ...53 // 24. Tabulka slov ve stavu samostatném a vázaném ...55 // cvičení 6 ...56 // 25. Přivlastňovací zájmena ...58 // 26. Neodlučitelné předložky Ь, 3 s příponami ...60 // 27. Znak určitého předmětu ...60 // cvičení 7 ...61 // 28. Osobní zájmena ...63 // 29. Pravidelné sloveso (perfektum) ...63 // 30. Další podstatná jména v obou stavech ...65 // cvičení 8 ...65 // 31. Singulár feminin s příponami ...67 // 32. Ukazovací zájmena ...69 // 33. Částice Э a předložka s příponami ...69 // cvičení 9 ...70 // 34. Aktivní příčestí ...72 // 35. Stará akuzativní koncovka Л ...73 // T // cvičení 10 ...73 //
36. Plurál podstatných jmen s příponami ...75 // 37. Některá nepravidelná podstatná jména s příponami ...78 // 38. Vlastnictví ...79 // cvičení 11 ...79 // 39. Imperfektum pravidelných sloves ...81 // 40. Rozkazovací způsob ...82 // 41. Záporný rozkaz neboli zákaz ...82 // cvičení 12 ...83 // 42. Infinitivy ...85 // 43. Tázací Л ...85 // cvičení 13 ...86 // 44. Segolata ...88 // 45. nx-„s“ ...89 // 46. Trpné příčestí ...90 // cvičení 14 ...90 // 47. Předložky s příponami plurálu ...92 // 48. Kohortativ, jusiv ...93 // cvičení 15 ...93 // 49. Konsekutivní wäw ...95 // cvičení 16 ...97 // 50. Stavová slovesa ...100 // cvičení 17 ...101 // 51. Celkový popis pravidelného slovesa ...103 // 52. Nifal ...105 // cvičení 18 ...107 // 53. Piel ...109 // cvičení 19 ...110 // 54. Pual ...113 // cvičení 20 ...114 // 55. Hifil ...116 // 56. HoFal ...118 // cvičení 21 ...119 // 57. Hitpa‘ěl ...121 // cvičení 22 ...124 // 58. Zájmenné přípony perfekta ...126 // cvičení 23 ...129 // 59. Zájmenné přípony imperfekta ...131 // 60. Vázaný infinitiv s příponami ...133 // cvičení 24 ...134 // 61. Vztažné zájmeno ...136 // 62. Stupňování ...137 // 63. Malý počet přídavných jmen ...138 // 64. Změny vokalizace v pauze ...138 // cvičení 25 ...139 // 65. Slabé sloveso ...141 // 66. "Třídění slabých sloves ...142 // 67. Slovesa 1. nun ...142 // cvičení 26 ...148 // 68. Slovesa ]ПЗ a Пј?*ј> ...150 // cvičení 27 ...154 //
69. Slovesa 1. laryngály ...157 // cvičení 28 ...161 // 70. Slovesa 1. ’álef ...164 // cvičení 29 ...166 // 71. Slovesa 2. laryngály ...168 // cvičení 30 ...173 // 72. Slovesa 3. laryngály ...175 // cvičení 31 ...179 // 73. Slovesa 3. ’álef ...182 // cvičení 32 ...185 // 74. Některá dvojnásobně slabá slovesa ...188 // cvičení 33 ...191 // 75. Slovesa 1. jód a wáw ...193 // cvičení 34 ...199 // 76. Slovesa 2. wáw a jód ...203 // cvičení35 ...209 // 77. Stavová slovesa 2. wáw ...212 // cvičení 36 ...214 // 78. Další dvojnásobně slabá slovesa ...217 // cvičení37 ...222 // 79. Slovesa 3. hě\ tj. 3. wáw a jód ...225 // cvičení38 ...229 // 80. Další dvojásobně slabá slovesa ...233 // cvičení39 ...237 // 81. Slovesa druhé zdvojené ...241 // cvičení 40 ...244 // 82. Defektní slovesa ...247 // cvičení 41 ...249 // 83- Číslovky ...253 // cvičení 42 ... 255 // Dodatek ...259 // Tabulky // 1. Pravidelné sloveso ...262 // 2. Pravidelné sloveso se zájmennými příponami ...266 // 3. Slovesa 1. ním ...268 // 4. Slovesa 1. laryngály a 1. ’álef ...272 // 5. Slovesa 2. laryngály ...274 // 6. Slovesa 3. laryngály ...276 // 7. Slovesa 3. ’álef ...280 // 8. Slovesa 1. jód a wáw ...284 // 9. Slovesa 2. wáw a jód ...286 // 10. Slovesa 3. hě’ ...290 // 11. Slovesa druhé zdvojené ...294 // 12. Slovesa dvojnásobně slabá ...296 // 13. Maskulina ...298 // 14. Feminina ...302 // 15. Nepravidelná podstatná jména ...303 // Slovníky // Hebrejsko-český slovník ...305 // Česko-hebrejský slovník ...325 // Rejstřík ...347 // Označení a názvy knih hebrejské Bible ...358
(OCoLC)53272313
cnb001240309

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC