Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.7) Půjčeno:28x 
BK
Brno : Paido, 1997
133 s.

objednat
ISBN 80-85931-47-8 (brož.)
Tvořivost - učitelé a žáci - sborníky referátů
000114675
Úvodem ...7 // PODMÍNKY A FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ AKTIVITY, SAMOSTATNOSTI A TVOŘIVOSTI VE ŠKOLE - Vladimír Smékal ...9 // PROCES VÝCHOVY К TVOŘIVOSTI - Josef Maňák ...15 // KDE HLEDAT ZDROJE ROZVÍJENÍ AKTIVIT, SAMOSTATNOSTI A TVOŘIVOSTI BUDOUCÍCH UČITELŮ? - Vlastimil Švec ...19 // TVOŘIVÝ PŘÍSTUP К PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ - Břetislava Černá ...26 // SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEV ŽÁKA V CIZÍM JAZYCE (podmínky a faktory ovlivňující souvislý hovor) - Eva Doleželová ...28 // ROZVÍJENÍ AKTIVITY A TVOŘIVOSTI ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY - Bohumíra Fabiánková ...31 // STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST OČIMA STUDENTŮ - Jarmila Faltýsková ...34 // DVE FÁZY BRAINSTORMINGU: GENEROVANIE A HODNOTENIE NÁPADOV - ILUSTRÁCIA VO VYUČOVANÍ FYZIKY - Marta Jurčová ...36 // POJETÍ PEDAGOGICKÉ TVOŘIVOSTI V ALTERNATIVNÍM PROGRAMU UČITELSKÉ PŘÍPRAVY - Hana Kantorková ...42 // VÝCHOVA ŽIAKOV K TVORIVOSTI V TECHNICKOM VZDELÁVANÍ - Mária Kožuchová ...52 // VYUŽITIE DIDAKTICKEJ HRY V ELEMENTÁRNOM VZDELÁVANÍ - Mária Kožuchová - Eva Korčáková ...56 // JAZYKOVÁ HRA JAKO JEDEN Z PROSTŘEDKŮ ROZVÍJENÍ TVOŘIVOSTI ŽÁKŮ - Jarmila Krystýnková ...60 // KONCEPCIA „KREATMSTIKY“ AKO VOLITELNÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO PREDMETU - Jarmila Lazanová ...63 // ŠKOLA (NE)TVOŘIVOSTI -Alice Prokopová ...65 // PSYCHOLOGICKÝ PROSTOR PRO TVOŘIVOST (I) VE VLASTIVĚDĚ - Alice Prokopová - Miloslava Machalová ...70 //
UMĚLECKÁ A PEDAGOGICKÁ TVOŘIVOST -SROVNÁNÍ, SHODY A ROZDÍLY - Vladimír Spousta ...76 // OPTIMALIZACE DIDAKTICKÉHO SOFTWARU PRO SPECIFICKOU VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ OBLAST - Mojmír Stojan ...83 // SOCIÁLNĚ KOMUNIKATIVNÍ NÁCVIK - PROSTOR PRVOTNÍ TVOŘIVOSTI V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ - Tomáš Svatoš ...87 // VYTVÁŘENÍ PRODUKTIVNÍCH KOMUNIKATIVNÍCH DOVEDNOSTÍ U ŽÁKŮ 1. ŠKOLNÍHO STUPNĚ - Helena Šimíčková ...93 // ROZVÍJENÍ AKTIVITY ŽÁKŮ NA DRUHÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY - Oldřich Šimoník ...98 // LZE TVOŘIVOST NAUČIT? - Jan Šťáva ...102 // JAK STUDENTI UČITELSTVÍ HODNOTÍ PODMÍNKY PRO PODNĚCOVÁNÍ JEJICH AKTIVITY, SAMOSTATNOSTI A TVOŘIVOSTI? (Poznatky z průzkumu) - Vlastimil Švec - Jiří Havel - Dana Knotová ...107 // UMĚNÍ JAKO PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA JAKO UMĚNÍ - Michaela Terčová ...114 // ROZVOJ TVOŘIVOSTI V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ A MODERNÍ TANEČNÍ TECHNIKY - Marcela Vaňharová ...121 // MIESTO TVORIVOSTI V PRÍPRAVE UČITEĽOV - Milota Zelinová ...124 // Résumé: TVOŘIVOSTÍ UČITELE K TVOŘIVOSTI ŽÁKŮ ...130 // Summary: THROUGH TEACHER’S CREATIVITY TO CREATIVITY OF PUPILS 131 // Seznam autorů ...132

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC