Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Brno : ERA, 2004
xii,235 s. : il.

ISBN 80-86517-93-4 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje úvod, ilustrace, údaje o autorovi, rejstřík
Bibliografie: v. 225-229
Gestalt terapie - pojednání
Tvořivost - gestalt terapie - pojednání
000114718
OBSAH // Obsah // Úvod vii // Předmluva k českému vydání (Jan Roubal) vii // Poděkování xii // 1. Svolení k tvořivosti 1 // Aspekty tvořivé terapie 2 // Láskyplné setkání 3 // Proces růstu 5 // Řešení problému 6 // Učení se Tao 8 // Projekce 10 // Transcendentně-náboženský prožitek 12 // Gestalt jako tvořivá terapie 13 // 2. Tvůrčí skok j 17 // Základní předpoklady 18 // Ocenění procesu 18 // Systémy, které tvoří a přeměňují energii 19 // Převratné tvarování 23 // Kontext a metafora 25 // Nové integrace 27 // Odpor: stabilita versus změna 28 // 3. Tvůrčí postoj 31 // Terapeut jako umělec 32 // Podstata, hodnoty a postoje 32 // Zábrany tvořivosti 51 // Poslední slovo o bezúhonnosti a síle 63 // 4. Kořeny a předpoklady 65 // Živý okamžik. Fenomenologické tady a teď 65 // Vjemy 67 // Čas 67 // Prostor 70 // Proces 71 // Vlastnictví 72 // Opodstatněnost obsahu 72 // OBSAH // Terapie tady a teď 73 // Uspokojování potřeb: cyklus uvědomění - vzrušení - kontakt 77 // Figura-pozadí ’ 78 // Závěrečná integrace 80 // 5. Cíle a aspirace 81 // Přemosťování přerušeného cykluuvědomění - vzrušení - kontakt 82 // Přerušení mezi stažením a vjemem 82 // Přerušení mezi vjemem a uvědoměním 84 // Přerušení mezi uvědoměním a mobilizací energie 85 // Přerušení mezi mobilizací energie a akcí 88 // Přerušení mezi akcí a kontaktem 90 // Přerušení mezi kontaktem a stažením, stažením
a vjemem: narušení rytmu 92 // Případ Carol 95 // Objevování nových konceptů 98 // Rozšíření rozsahu prožitků 99 // Meta-potřeby a meta-terapeutické cíle 100 // 6. Experiment 103 // Vývoj experimentu 106 // Základy 108 // Konsenzus 109 // Odstupňování 110 // Uvědomění 114 // Energie 115 // Ohnisko 115 // Přípravná sebepodpora 116 // Rozvíjení tématu 117 // Výběr experimentu 117 // Experiment 118 // Vhled a dokončení 121 // Dva klasické experimenty 122 // Kolem světa 122 // Prázdná židle 124 // Elegance experimentů 127 // 7. Skupiny jako tvořivá společenství 131 // Modely skupinového procesu: jejich podoby a omezení 132 // Carl Rogers: Bezpodmínečná úcta a pokora vůdcovství 132 // Starý Gestalt: polámané kolo u vozu 133 // Psychodrama: převratný posun 135 // OBSAH // Principy procesu Gestalt skupiny 135 // Základní pravidla pro účastníky Gestalt skupin 138 // Skupinový experiment 140 // Skupinové experimenty vyplývající z individuálních zkušeností 143 // Objevování skupinových témat a rozvíjení experimentů 146 // „Mechanismus“ experimentování 151 // Techniky a výtvory 151 // Příprava a odstupňování 152 // Energie a načasování 153 // Skupinová soudržnost 154 // Existenciálni putování 155 // 8. Polarity a konflikty 163 // Polarity: základ porozumění konfliktům 164 // Intrapersonální konflikt 167 // Rozpínání sebepojetí 168 // Inter personální konflikt 171 // Práce s konfliktem
177 // Florencin problém s Josephovým velikášstvím 180 // 9. Umění v Gestalt terapii 197 // Pohyb, rytmus a uzemnění 197 // Každý člověk je umělcem: Gestalt umělecký workshop 200 // Prvotní výtvory: kresby křídou 200 // Prožitek hmoty: socha 206 // Proces: vývojové stupně 209 // První stupeň 209 // Druhý stupeň 209 // Třetí stupeň 210 // 10. Castanedovská vize 213 // Všechno je projekce a nic není projekce 214 // Dva způsoby, jak se dívat 217 // Pozorné sledování 217 // Laserové zaměření: castanedovský prožitek 220 // Dodatek 223 // Použitá literatura 225 // O autorovi 230 // Rejstřík // 231

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC