Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1999
247 s. + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 80-7169-501-7 (brož.)
Průvodce
Kniha obsahuje CD-ROM s prostředím CLIPS a FuzzyCLIPS a příkladem expertního systému.
Obsahuje rejstřík.
Clips (systémy) - příručky
Systémy expertní - příručky
000114775
Předmluva 9 // 1 Minulost a současnost expertních systémů 11 // 1.1 Konstrukce znalostních systémů 11 // 1.2 Prázdné expertní systémy a vývojová prostředí znalostních systémů 12 // 1.3 CUPS // 1.4 Neurčitost pozorování a nejistota poznatku 15 // 15 vyjádření a implementace nejistoty a neurčitosti 16 // 16 a proč máme o tom všem vědět? 16 // 2. Konstrukce expertního systému 17 // 2.1 Znalostní systémy a jejich architektura 17 // Expertní systém je: 17 // Báze poznatků 18 // Fakty 19 // Inferenční mechanizmus 19 // Komunikační modul 22 // Vysvětlovači modul 22 // Plánovací modul 22 // Akvizice poznatků 22 // // Modul externích programů Z.Z22 // 2.2 Specialisté a poznatky 23 // Deklarativní poznatky 25 // Procedurální poznatky 25 // Běžné poznatky 25 // Heuristické poznatky 25 // 2.3 Základy znalostního inženýrství 26 // Data (údaje) 26 // Informace 26 // Poznatky 26 // Které problémy jsou vhodné pro řešení znalostními systémy? 28 // Kdy je vhodné použít znalostní systém? 28 // Kdy je účelné vytvořit znalostní systém? 28 // 2.4 Etapy znalostního projektu 29 // Metody získávání poznatků 31 // 2.5 Znalostní projekty a jejich řízení 33 // 2.5.1 Životni cyklus 34 // Fáze 1 - Analýza příležitostí (nepovinná fáze) 34 // Fáze 2 - Studie vhodnosti (povinná fáze) 34 // Fáze 3 - Tvorba demonstrátoru (nepovinná fáze) 35 // Fáze 4 - Vývoj prototypu (povinná fáze) 35 // Fáze 5 - Implementace a instalace cílového systému (povinná fáze) 36 // Fáze 6 - Údržba a rozšíření (povinná fáze) 36 // rrojewovy rým Vedoucí projektu OD 38 // Znalostní inženýr 39 // Návrhář 39 // Vývojář 39 // Manažer projektu 40 // Manažer organizace 40 // Doménový expert 40 // Uživatel 40 // Specialista 40 // Poradce 41 // Analytik organizace 41 // 2.5.3 Příčiny selháváni znalostních projektů 41 // 2.6 Systém CLIPS //
3. Vývoj ES v prostředí CLIPS 46 // 3.1 Peníze až na prvním místě 46 // 3.1.1 a důvěryhodnou banku dej nám dnes 46 // 3.1.2 Majetek banky a zdroje jeho krytí 47 // 3.1.3 Rentabilita 49 // 3.1.4 Likvidita 49 // 3.1.5 Solventnost 50 // 3.1.6 Další ukazatele 50 // 3.2 Báze faktů 52 // 3.2.1 Šablona 53 // 3.2.2 Rubriky 53 // 3.2.3 Manipulace se šablonami 55 // 3.2.4 Explicitní určení hodnot rubriky 57 // 3.2.5 Fakty 58 // 3.2.6 Sekvenční fakty 62 // 3.3 Řešení problému expertem 62 // 3.3.1 Váha informací 63 // 3.3.2 Rozhodovací strom 65 // 3.4 Poznatky ve tvaru pravidel a inference 66 // 3.4.1 Pravidla 67 // 3.4.2 Porovnávání se vzorem 70 // 3.4.3 Práce s pravidly 73 // 3.4.4 Další pravidla 78 // 3.4.5 Budování postavení a důležitost informace 83 // 3.5 Procedurální reprezentace poznatků 88 // 3.6 Hodnocení rentability a likvidity 92 // 3.6.1 Hodnoceni bank podle jednotlivých ukazatelů rentability 92 // 3.6.2 Celkové hodnocení rentability 97 // 3.6.3 Hodnocení bank podle jednotlivých ukazatelů likvidity 100 // 3.6.4 Celkové hodnocení likvidity 105 // 3.7 Kč, Sk, DEM, USD 107 // 3.7.1 Celkové hodnocení bank na základě rentability, likvidity a kvalitativních // charakteristik 108 // 3.7.2 Kterou banku doporučujete? 110 // 3.7.3 domácí měnu a žádnou jinou 113 // 3.7.4 Hodnocení podle jednotlivých vkladových atributů 114 // 3.7.5 Celkové hodnocení bank podle vkladových atributů 118 // 3.7.6 Celkové hodnocení bank na základě rentability, likvidity, kvalitativních // charakteristik a vkladových atributů 119 // 3.7.7 Jak dál 124 // Propojení s externí bází dat 124 // Propojení s jinými aplikacemi 125 // Reprezentační schéma 125 // Směr inference 126 // Rozšíření a vylepšení modelu rozhodování 126 // Neurčitost faktů 126 //
4. Neurčitost a nejistota poznatků 127 // 4.1 Neurčitost vyjádřená pravděpodobností 127 // 4.2 Neurčitost vyjádřená více logickými hodnotami 130 // 4.3 Neurčitost vyjádřená fuzzy logikou 131 // 4.3.1 Základní principy fuzzy logiky 132 // 4.3.2 Operace s fuzzy množinami 136 // 4.3.3 Přibližné usuzování 137 // 4.3.4 Fuzzifikace 141 // 5. Neurčitost a nejistota v prostředí FuzzyCLIPS 144 // 5.1 Reprezentace jazykových proměnných a fuzzy faktů ve Fuzzy CLIPS-u 144 // 5.1.1 Reprezentace jazykové proměnné diskrétními hodnotami 145 // Přiklad 1 145 // 5.1.2 Reprezentace jazykové proměnné standardními funkcemi 146 // 5.1.3 Vkládání fuzzy proměnných do paměti 147 // Příklad 2 147 // 5.2 Nejistota 148 // Příklad 3 148 // Příklad 4 148 // 5.3 Techniky rozhodování 149 // 5.3.1 Jednoduchá pravidla 149 // Jednoduché pravidlo CRISP_ 149 // Příklad 5 149 // Jednoduché pravidlo FUZZY_CRISP 150 // Příklad 6 150 // Jednoduché pravidlo FUZZY_FUZZY 152 // Příklad 7 153 // 5.3.2 Složená pravidla 153 // Vícenásobný důsledek 154 // Vícenásobný předpoklad 154 // 5.3.3 Výsledné rozhodováni pro vícenásobně vložené fakty 155 // 5.3.4 Prahová hodnota míry jistoty 156 // 5.3.5 Činitel jistoty vkládaného faktu 156 // Příklad 8 157 // 5.4 Defuzzifikace 157 // 5.4.1 Metoda těžiště (COG) 157 // Příklad 9 158 // 5.4.2 Metoda středu maxima (MOM) 158 // Přikladlo 158 // 5.5 Další možnosti FuzzyCLIPSu pro práci s nejistotou a neurčitostí 159 // 5.5.1 Jazykové (lingvistické) operátory a výrazy 159 // Přikladli 160 // 5.5.2 Činitel jistoty v pravidlu 160 // 5.5.3 Další fuzzy rozšíření FuzzyCLIPSu 160 //
6. Implementace neurčitosti v prostředí FuzzyCLIPS 162 // 6.1 Fuzzy šablony 162 // 6.1.1 Fuzzy množiny v definici fuzzy šablony 164 // 6.1.2 Fuzzy proměnné 166 // 6.2 Tabulka pravidel 168 // 6.3 Neurčitost v preferencích klienta 169 // 6.4 Před psaním fuzzy pravidel 171 // 6.4.1 Vyjádření nejistoty fuzzy pravidly 173 // 6.4.2 Pravidla fuzzy hodnocení 174 // 6.4.3 Defuzzifikace metodou těžiště 179, // 6.5 Jak to funguje 180 // 6.5.1 Inkrementální tvorba fuzzy hodnoty 183І // 6.5.2 Problémy spojené s inferencí 185 // 6.5.3 Manipulace s prahem spouštění fuzzy pravidel 187 // 6.5.4 Defuzzifikace metodou maxima 189 // 6.5.5 Ještě jeden pokus 192 // 6.6 Další možnosti FuzzyCLIPSu 195 // 6.6.1 Fuzzy funkce 195 // 6.6.2 Poslední pravidlo 195 // 6.7 Jednotící přístup 199 // 7.0 budoucnosti znalostních systémů 203 // Literatura 205 // Dodatek 1: Slovník pojmů 208 // Dodatek 2: CLIPSu a FuzzyCLIPS na Internetu 225 // Dodatek 3: BNF CLIPSu a FuzzyCLIPSu 229 // Příkazy 229 // Příkazy prostředí 229 // Příkazy agendy 230 // Příkazy ladění programu 230 // Definice faktů deffacts 231 // Definice funkcí deffunction 231 // Definice pravidel defrule 231 // Definice šablon deftemplate 231 // Příkazy týkající se faktů 232 // Funkce 232 // Definice funkcí deffunction 232 // Definice pravidel defrule 232 // Definice šablon deftemplate 232 // Funkce týkající se faktů 232 // Funkce vstupu a výstupu 233 // Matematické funkce 233 // Různé funkce 234 // Funkce operující s vícepolovými výrazy 234 // Predikátové funkce 234 //
// Procedurální funkce 235 // Konstrukce 236 // Atributy omezení 236 // Definice skupiny faktů pomocí konstrukce deffacts 237 // Definice funkce pomocí konstrukce deffunction 237 // Definice pravidla pomocí konstrukce defrule 237 // Definice šablony pomocí konstrukce deftemplate 239 // Šablona deftemplate ve FuzzyCLIPSu 239 // Pravidla ve FuzzyCLIPSu 240 // Fakty ve FuzzyCLIPSu 240 // Defuzzifikace 241 // Příkazy a funkce FuzzyCLIPSu 241 // Rejstřík 244

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC