Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2006
221 s. : mapy

ISBN 80-7021-728-6 (váz.)
Kulturní historie
Obsahuje bibliografické odkazy, rejstřík
Bibliografie na s. 210-211
Kultura antická - Řím starověký - studie
Řím starověký - dějiny - studie
000114791
Obsah // ČÁST I. // Evropa a antika // Dějiny antiky jsou dějinami měst... 11 // Spojitost antických a evropských dějin... 14 // Věera a dnes... 18 // ČÁST li. // Jednota Středomoří a střední Evropy // Cíl: mír na zemi ... 23 // Cesta: teror, násilí a hledání porozumění... 27 // Trvání: impérium a věčnost... 34 // ČÁST III. // Svoboda a vláda, město a impérium // Zájem vítěze a pravidla imperiálni vlády... 39 // „Každé místo má svňj osud“: urbanizace západní a střední Evropy 46 // Blahobyt měst a jeho cena... 56 // Císařovy povinnosti... 61 // ČÁST IV. // Tvář měst // „Pole a stromy mě nic nenaučí“: město jako střed života ... 71 // Vidět, věřit a poslouchat: kamenné pomníky císařské moci ... 73 // Příbytky bohů: chrámy... 80 // Christianizace vzhledu města ... 83 // ftße mrtvých... 93 // ČÁST V. // Život ve městech // Vojsko opouští stredomorský prostor a mění svou sociální tvář ... 10} // Civis Romanus sum: Jsem občan římský ... 106 // Pravidla veřejného a soukromého života... 109 // Potřeba veřejného společenství... 116 // ČÁST VI. // Svět barbarů // „Cizinci, kdopak vy jste?“... 125 // Řím a severští barbaři ... 129 // „Ve všech je Kristus": křesťané a barbaři ... 137 // Evropské vnímání cizího za duchovní vlády antiky... 143 // ČÁST vil. // Proměna stredomorského světa // Noví vládci města ... 149 // Rozštěpení na Východ a Západ
... 159 // „Země se bortí" ... 164 // ČÁST vili. // Smrt a vzkříšení: vzpomínka na města impéria // Dlouhý život mezi svobodou a poddanstvím: město v antice 175 // Hodina poté aneb pád do dějin... 178 // Vzkříšení ... 186 // Římský kmotr opouští kolébky Evropy... 197 // Poznámky... 201 // Seznam literatury a zkratek... 210 // Časová tabulka... 212 // Jmenný rejstřík ... 215 // Rejstřík místních názvů ... 219

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC