Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Publikace z konference
Biografie
Vyd. 1.
Opava ; Opava : Slezské zemské muzeum, 2001
217 s. : il.

objednat
ISBN 80-86224-28-7 (brož.)
Obsahuje tabulky, úvody, poznámky, resumé anglicky a německy, seznam autorů příspěvků a účastníků konference
Vězeňství - Československo - r. 1945-1955 - sborníky referátů
Vězeňství - Evropa střední - r. 1945-1955 - sborníky referátů
000115488
Úvodní slovo - Introductory Word : Bohuslav BURKIEWICZ, první náměstek generální ředitelky Vězeňské služby ČR 3 First Deputy General Director of the Czech Prison Senice // Jaromír KALUS, ředitel Slezského zemského muzea v Opavě Director of the Silesian Regional Museum in Opava : k aktuálním problémům vyrovnávání se s minulostí 5 - On Current Problems Regarding Coming to Terms with the Past // Miloslav JŮZL, ředitel Institutu vzdělávání Vězeňské služby ČR 7 - Director of the Czech Prison Service Educational Institute : československé vězeňství v letech 1945 - 1955 - Czechoslovakian Penitentiary System in 1945 - 1955 // Dušan JANÁK : Retribuční vězni a československé vězeňství 1945-1955. Stav a výsledky výzkumu 10 - Retribution Prisoners and the Czechoslovakian Penitentiary System 1945-1955. State of the research and related tasks // Aleš KÝR : Některé sociologické aspekty zacházení s vězni v ČSR v letech 1945-1955 23 - Some Sociological Aspects of the Treatment of Prisoners in Czechoslovakia between 1945-1955 // Tomáš STANĚK : Vysídlení retribučních vězňů německé národnosti z Československa vletech 1950-1956 46 - Displacement of Retribution Prisoners of German Nationality from Czechoslovakia between 1950 and 1956 // Mečislav BORÁK : Materiály k perzekuci československých občanů v SSSR ve 30.-50. letech v ruských archivech 78 - Materials on the Persecution of Czechoslovakian Nationals in the Soviet Union in the 1930s - 1950s in the Russian Archives // Pavel ŠRÁMEK : Problematika vězeňství na Ostravsku a Opavsku v letech 1945-1950 v rámci existující archivní dokumentace - Prison Service in the Ostrava and Opava Regions between 1945 and 1950 in the Existing Archive Documentation //
Jiří MASATA : Výkon trestu retribučních vězňů odsouzených Mimořádným lidovým soudem v Novém Jičíně - Retribution Prisoners Sentenced by the Extraordinary People’s Court in Nový Jičín // Stanislav STRÁNSKÝ : Vztahy retribučních a politických vězňů - Relations among Retribution and Political Prisoners // Prokop TOMEK : Tajná operativní věznice StB v letech 1951-1955 - The State Security’s Secret Operational Prison in the Years 1951-1955 // Jiří MAJER : Pracovní a životní podmínky ve vězeňském táboře Vojna na Příbramsku v letech 1951-1955 - Working and Living Conditions in the Prison Camp Vojna in the Příbram Region from 1951 to 1955 // Lubor ZELENAY : História, postavenie a činnost archívu Zboru väzenskej a justičnej stráže - History, Position and Activities of the Prison and Judicial Guard Corps Archive // Jiří BÍLEK : Nástin vývoje vojenského vězeňství v letech 1945-1953 - An Outline of the Development of the Military Prison Sen/ice between 1945 and 1953 // Andrea LNĚNIČKOVA : Způsob výkonu trestu u osob odsouzených trestně nalézací komisí v Ostravě v letech 1945-1948 - Carrying Out Punishment for People Sentenced by the Investigation and Punishment Commission in Ostrava from 1945 till 1948 // Lucie JARKOVSKÁ : K poměrům ve věznici Okresního soudu v Náchodě v roce 1948 - On the Conditions in the District Court’s Prison in Náchod in 1948 // Vězeňství ve střední Evropě - Penitentiary System in Central Europe // Tobias WUNSCHIK : Die Gefängnisse der DDR. Zu den Strukturen des Strafvollzugapparates und den Haftbedigungen in den fünfziger Jahren 155 - Prisons in the GDR. On the Structure of the Penitentiary Apparat and Conditions in Prisons in 1950s // Kazimierz MIROSZEWSKI : Obozy odosobnienia w Polsce południowej 1945-1956 172 - Seclusion Camps in Southern Poland 1945-1956 //
Andrzej MALKIEWICZ : Obóz pracy przymusowej w Jaworznie 191 - The Forced Labour Camp in Jaworzno // Bernard LINEK : Obozy dla ludności niemieckiej na Górnym Śląsku 1945-1950 199 - Camps for Germans in the Upper Silesia 1945-1950 // Shrnutí diskuse 209 - Discussion Summary // Seznam autorů příspěvků a účastníků konference 212 - List of the Authors of Contributions and Conference Attendants // Ediční poznámka 214 - Editor’s Note 217
(OCoLC)51189359
cnb001093519

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC