Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:14x 
BK
1. vyd.
Praha : Úřad vlády České republiky, 2002
138 s.

ISBN 80-86734-03-X (brož.)
Monografie [Úřad vlády České republiky] ; [vol.] 2
Anglické abstrakty
"Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti"--Titulní list
Obsahuje rejstřík
Obsahuje bibliografické odkazy
Drogy - vězeňství - Česko - sborníky
Vězni - závislosti drogové - Česko - sborníky
000115489
Obsah // PŘEDMLUVA 10 // poděkování a několik základních tezí úvodem 14 // i. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU UŽÍVÁNÍ NELEGÁLNÍCH DROG VE VĚZNICÍCH 20 // i/i. Vývoj právní úpravy drogových trestných činů po II. světové válce 21 // 1/2. Drogové trestné činy 23 // 1/3. Nelegálni návykové látky ve věznicích ČR po roce 1989 27 // 1/4. Programy pro uživatele návykových látek ve věznicích 33 // 1/5. Implementace výsledků projektu PHARE 37 // 2. EVROPSKÉ SMĚRNICE PRO HIV/AIDS A HEPATITÍDY VE VĚZNICÍCH 40 // 2/1. Obecná doporučeni 41 // 2/2. Zdravotní výchova a informovanost vězňů 41 // 2/3. Dobrovolné testování na HIV a prevence 42 // 2/4. Léčba 42 // 2/5. „Harm reduction" a drogy 42 // 2/6. Dostupnost kondomů 43 // 2/7. HIV/AIDS, hepatitída a přistěhovalci 43 // 2/8. Monítorováni/screening hepatitíd a prevence 43 // 2/9. Zdravotní výchova zaměstnanců 44 // 2/10. Prevence před propušténim a návštěvami s opuštěním věznice 44 // 2/11 Epidemiologický dohled 44 // 3. KURIKULUM VZDĚLÁVACÍHO KURZU PRO PRACOVNÍKY VĚZEŇSKÉ 46 // SLUŽBY V OBLASTI UŽÍVÁNÍ NELEGÁLNÍCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK // 3/1. Zadaní projektu a jeho cil 47 // 3/2. Popis současného stavu 48 // 3/3. Základní rámec vzdělávacích kurzů pro školitele personálu 48 // 3/4. Návrh kurikula vstupního vzdělávacího kurzu 50 // 3/5. Personální požadavky na realizaci kurzu 55 // 3/6. Evaluace vzdělávacího kurzu 56 // 3/7.
Závěrečná doporučení pro realizaci programu 58 // 4. NÁVRH STANDARDŮ PRO LÉČEBNÉ PROGRAMY VE VĚZENÍ 60 // 4/1. Vztah mezi stupněm výkonu trestu a závislosti 61 // 4/2. Pojetí minimálních standardů 63 // 65 // 4/4. Specifická část standardů uživatele drog 71 // 4/5. Začleněni léčebných programů ve vězeni do systému péče o 75 77 // ľZD // 5. nestátní’ neziskové organizace v drogových službách VE VĚZNICÍCH 80 // A vazebních věznicích // 5/1. Krátký přehled situace v zahraničí 82 // 5/2. Situace v České republice 86 // 5/3. Spolupráce Vězeňské služby ČR a NNO 92 // 5/4. Cile spolupráce: plánování strateqie a politiky 92 // 5/5. Závěr 96 // 6. METADON A VĚZEŇSKÝ SYSTÉM 98 // 6/1. Substituční léčba: základní informace 99 // 6/2. Substituční léčba a její rozsah v Evropské unii 100 // 6/3. Substituce v ČR 100 // 6/4. Substituční léčba ve vězeňském systému EU 104 // 6/5. Kolik uživatelů opiátů je v českých věznicích? 106 // 6/6. Výhledy pro ČR 107 // 6/7. Substituce ve vězeňství: ano, či ne? 107 // 6/8. Kurz IPVZ „Substituční léčba" 108 // 6/9. Závěr 109 // PŘÍLOHY 112 // Příloha č.1 113 // Příloha č.2 113 // Příloha č.3 114 // Příloha č.4 116 // Příloha č.5 117 // Příloha č.6 118 // Příloha č.7 119 // Příloha č.8 120 // Příloha č.9 121 // ABSTRACTS 124 // 0 AUTORECH SBORNÍKU 132 // VĚCNÝ REJSTŘÍK 136

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC