Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.8) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Informatorium, 2005
255 s. : il.

ISBN 80-7333-039-3 (váz.)
Obsahuje tabulky, grafy
Bibliografie na s. 247-255
Modelování statistické vícerozměrné - učebnice vysokošk.
000115735
Úvodem // Kapitola 17: Kategoriální proměnné // 17.1 Dvourozměrné kontingenční tabulky // 17.2 Výběrové míry asociace // 17.3 Testy nezávislosti // 17.4 Logaritmickolineámí model // 17.4.1 Konstrukce modelu // 17.4.2 Odhad parametrů loglineámího modelu // 17.4.3 Volba vhodného loglineámího modelu // 17.4.4 Loglineámí a logitový model // 17.5 Logistická regrese // 17.5.1 Alternativní vysvětlovaná proměnná // 17.5.2 Vícekategoriální vysvětlovaná proměnná // Kapitola 18: Metoda hlavních komponent // 18.1 Cíle metody hlavních komponent // 18.2 Hlavní komponenty v populaci // 18.3 Hlavní komponenty ve výběru // 18.4 Geometrický význam hlavních komponent // 18.5 Shrnutí metody hlavních komponent // Kapitola 19: Faktorová analýza // 19.1 Historie a názory na faktorovou analýzu // 19.2 Model faktorové analýzy // 19.3 Nejednoznačnost faktorového modelu // 19.4 Odhad parametrů faktorového modelu // 19.5 Řešení faktorových rovnic a počet faktorů // 19.6 Jednoduchá struktura a rotace faktorů // 19.7 Odhad faktorového skóre // Kapitola 20: Kanonická korelace // 20.1 Kanonické veličiny // 20.2 Podstata kanonické korelace // 20.3 Kanonická korelační analýza // 20.4 Skupinový korelační koeficient a testy hypotéz // 20.5 Vztahy mezi původními a kanonickými veličinami // Kapitola 21: Shluková analýza // 21.1 Cíle shlukové analýzy // 21.2 Kritéria pro posouzení kvality rozkladu // 21.3 Míry vzdálenosti
a podobnosti // 21.3.1 Podobnost proměnných // 21.3.2 Míry pro alternativní data // 21.3.3 Postupy pro jiné typy dat // 21.4 Hierarchické shlukování // 21.4.1 Přehled aglomerativních postupů // 21.4.2 Dvourozměrná shluková analýza // 21.5 Optimalizační algoritmy // 11 // 12 // 14 // 21 // 25 // 27 // 33 // 34 // 37 // 38 // 39 48 // 53 // 53 // 56 // 62 // 69 // 70 // 81 // 81 // 83 // 85 // 87 // 93 // 96 // 101 // 110 // no // 113 // 113 // 115 // 117 // 120 // 120 // 121 // 122 // 127 // 127 // 128 130 134 138 140 // 21.5.1 Metoda k-průměrů a její varianty 140 // 21.5.2 Fuzzy shluková analýza 142 // 21.5.3 Určení optimálního počtu shluků 144 // Kapitola 22: Vícerozměrné škálování 145 // 22.1 Podstata metody 145 // 22.2 Data pro vícerozměrné škálování 145 // 22.2.1 Vzdálenost objektů 146 // 22.2.2 Podobnost objektů 147 // 22.3 Modely MDS 147 // 22.4 Metrické MDS 148 // 22.4.1 Klasické MDS 148 // 22.4.2 Odvození souřadnic z mér nepodobnosti 150 // 22.5 Nemetrické MDS 154 // 22.5.1 Ztrátová funkce 154 // 22.5.2 Výpočetní algoritmus 158 // 22.6 Modely individuálních diferencí 163 // 22.6.1 Vážený euklidovský model 164 // 22.6.2 Zobecněný euklidovský model 167 // Kapitola 23: Korespondenční analýza 169 // 23.1 Podstata korespondenční analýzy 169 // 23.2 Elementární analýza kontingenčních tabulek 170 // 23.3 Jednoduchá korespondenční analýza 171 // 23.4 Míry vzdálenosti 174 // 23.5 Výpočetní algoritmus 177
// 23.6 Korespondenční mapa 181 // 23.7 Hodnocení a interpretace modelu 184 // 23.8 Vícenásobná korespondenční analýza 188 // Kapitola 24: Vícerozměrné preference 194 // 24.1 Principy analýzy 194 // 24.2 Metoda plného profilu 203 // 24.3 Metoda výběru konceptu 207 // 24.4 Adaptivní metoda 209 // Kapitola 25: Velké datové soubory 210 // 25.1 Specifika velkých datových souborů 210 // 25.1.1 Přístupy ? redukci datového souboru 211 // 25.1.2. Indexování objektů 212 // 25.1.3 Požadavky kladené na metody shlukování 214 // 25.2 Nové přístupy ve shlukové analýze 215 // 25.2.1 Modifikace rozdělovačích metod 217 // 25.2.2 Modifikace hierarchických metod 217 // 25.2.3 Metody založené na hustotě, mřížce a modelu 223 // 25.2.4 Shlukování podprostorů 225 // 25.3 Použití dalších metod 226 // Kapitola 26: Vícerozměrné grafy 230 // Literatura 247

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC