Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Triton, 2006
366 s.

ISBN 80-7254-684-8 (váz.)
Psyché ; sv. 42
Obsahuje tabulky, rejstříky
Bibliografie na s. 223-225
Psychoterapie - vina - studie
Vina - aspekty psychologické - studie
000115794
OBSAH // Úvod 11 // TEORETICKÁ ČÁST 13 // 1. Vina a svědomí v oborech příbuzných psychologii 15 // 1.1. Nástin teologického pojetí viny a svědomí 15 // 1.1.1. Předběžné vymezení pojmů vina a hřích 15 // 1.1.2. Vina v morální teologii 18 // 1.1.3. Svědomí v bibli 21 // 1.1.4. Svědomí v morální teologii 23 // Shrnutí 26 // 1.2. Vina a norma - sociologické pojetí viny 27 // Shrnutí 30 // 2. Vina v psychologii 31 // 2.1. Vymezení prostoru pro psychologické zabývání se vinou 31 // 2.2. Předběžné vymezení pojmu viny 32 // 2.3. Teorie historické viny 33 // 2.3.1. Historizující model S. Freuda 33 // 2.3.2. Historizující model C. G. Junga 34 // Shrnutí 35 // 2.4. Teorie individuální viny 36 // 2.4.1. Vznik viny a oidipský komplex 36 // 2.4.2. Zdroje pocitů viny podle Stanislava Grofa 38 // 2.4.3. Zdroje pocitu viny podle Tourniera 40 // Shrnutí 42 // 2.5. Klasifikace viny 42 // 2.5.1. Vědomé a nevědomé pocity viny 43 // 2.5.2. Vina a úzkost 48 // 2.5.3. Klasifikace viny podle Tourniera 50 // Shrnutí 53 // 2.6. Způsoby odčinění viny 54 // 2.6.1. Náboženské formy 54 // 2.6.2. Profánní formy 55 // 2.6.3. Patologické formy 55 // 2.6.4. Obřadní jednání jako způsob splacení viny 56 // Shrnutí 58 // 3. Svědomí a morální vývoj 59 // 3.1. Svědomí a Nadjá 59 // Shrnutí 61 // 3.2. Svědomí v pojetí V. Frankla 61 // Shrnutí 63 // 3.3. Svědomí v pojetí C. G. Junga 63 // Shrnutí 66 // 3.4. Autoritářské a
humanistické svědomí v pojetí E. Fromma 66 // Shrnutí 71 // 3.5. Pravé a nepravé svědomí v pojetí G. Condraua 71 // Shrnutí 73 // 3.6. Morální vývoj 73 // 3.6.1. Morální vývoj podle Piageta 73 // 3.6.2. Morální vývoj podle Kohlberga 76 // 3.6.3. Morální vývoj podle Gilliganové 79 // Shrnutí 81 // VÝZKUMNÁ ČÁST 83 // 4. Cíl práce a formulace výzkumných otázek 85 // 5. Popis použitých metod 86 // 5.1. Výzkumná otázka a volba vzorku 87 // 5.2. Sběr dat 87 // 5.3. Vlastní analýza 88 // 5.4. Volná analýza textů 90 // 6. Charakteristiky zkoumaného výběru 91 // 6.1. Volba vzorku 91 // 6.2. Popis souboru 91 // 7. Sběr materiálu a jeho zpracování 97 // 7.1. Sběr materiálu 97 // 7.2. Osnova rozhovoru 97 // 7.3. Přepis rozhovorů a práce se záznamem 99 // 7.4. Zpracování za použití zvolených metod 99 // 7.5. Zdroje validity 100 // 8. Analýza přepisů rozhovorů 101 // 8.1. Analýza přepisů rozhovorů 1. skupiny 101 // 8.1.1. Společné tabulky témat pro respondenty A-G 102 // 8.1.2. Analýza rozhovoru A 110 // 8.1.3. Analýza rozhovoru K 123 // 8.1.4. Analýza rozhovoru D 132 // 8.1.5. Analýza rozhovoru F 141 // 8.1.6. Analýza rozhovoru G 149 // 8.2. Analýza rozhovorů 2. skupiny 157 // 8.2.1. Analýza rozhovoru I 157 // 8.2.2. Analýza rozhovoru K 164 // 8.2.3. Analýza rozhovoru L 172 // 8.2.4. Analýza rozhovoru M 182 // 8.2.5. Analýza rozhovoru N 191 // 8.3. Souhrnná analýzo 196 // 8.3.1. Kategorie 1. skupiny
a 2. skupiny 196 // 8.3.2. Souhrnná analýza 1. a 2. skupiny 199 // 9. Výsledky práce 207 // 10. Diskuse 210 // 10.1. Volba vzorku 210 // 10.2. Zpracování dat 211 // 10.3. Použité metody 211 // 10.4. Gender problematika 213 // 10.5. Vina reálná a domnělá 214 // 10.6. Vina a nemoc 215 // 10.7. Transpersonální rozměr viny 216 // 10.8. Svědomí 218 // 10.9. Vina z pohledu klienta 218 // 11. Souhrn 219 // Literatura 223 // Přílohy 226 // Jmenný rejstřík 363 // Věcný rejstřík 364

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC