Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

České biblické slovo jako vývojový faktor stylové stratifikace národního jazyka (@@20121017-09:56:45@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2004
455 s., [32] s. obr. příl. : il. ; 24 cm

ISBN 80-200-1183-8 (váz.)
Obsahuje bibliografii na straně 419-434, bibliografické odkazy a rejstříky
Bohemistika - Vídeň - stol. 18., pol. 2. - pojednání
Obrození národní české - dějiny - pojednání
Zlobický, Josef Valentin, 1741-1810 - činnost - Vídeň - pojednání
000115848
Obsah - Inhaltsverzeichnis // 1. Předmluva... 9 // Vorwort ... 11 // 2. Vedecké studie... 13 // 2.1 Josef Valentin Zlobický - zapomenutý český vlastenec z osvícenské Vídně // (Josef Vintr) ... 13 // 2.2 Josef Valentin Zlobický - první profesor českého jazyka a literatury: // život, působení a zásluhy na pozadí osvícenství (Walter Reichel)... 24 // 2.3 Josef Valentin Zlobický v kruhu svých předchůdců a současníků // (Stefan Michael Newerkla)... 42 // 2.4 Jazykovědné zájmy Josefa Valentina Zlobického (Jana Pleskalova)... 61 // 2.5 Lexikografické zájmy Josefa Valentina Zlobického (Jarmila Vojtova) ... 70 // 2.6 Příspěvek vídeňských a vídeňskonovoměstských bohemistů // k české literární historii, bibliografii a knihopisu v letech 1770-1810 // (Václav Petrbok)... 80 // 2. Wissenschaftliche Studien... 101 // 2.1 Josef Valentin Zlobický - ein vergessener tschechischer Patriot // aus dem Wien der Aufklärung (Josef Vintr)... 101 // 2.2 Josef Valentin Zlobický - erster Professor für böhmische Sprache und Literatur: Leben, Wirken und Verdienste vor dem Hintergrund // der Aufklärung (Walter Reichel) ... 115 // 2.3 Josef Valentin Zlobický im Kreise seiner Vorgänger und Zeitgenossen // (Stefan Michael Newerkla)... 137 // 2.4 Die sprachwissenschaftlichen Interessen Josef Valentin Zlobickýs // (Jana Pleskalova)... 159 // 2.5 Die lexikographischen Interessen Josef Valentin Zlobickýs // (Jarmila Vojtová) ... 171 // 2.6 Der Beitrag
der Bohemisten in Wien und Wiener Neustadt // zur tschechischen Literaturgeschichte, Bibliographie und Bücherkunde // in den Jahren 1770-1810 (Vaclav Petrbok) ... 183 // Edice - Editionsteil...208 // 3.1 Ediční poznámka - Hinweise zur Edition ... 208 // 3.2 Soupisy pozůstalosti - Nachlassverzeichnisse ...211 // 3.2.1 Brno (Brünn) ...211 // 3.2.2 Praha (Prag) ...222 // 3.2.3 Wien (Vídeň) ...230 // 3.3 Konkordance editované a needitované korespondence - Konkordanz // der edierten und nicht edierten Korrespondenz...231 // 3.4 Zlobického dílo - Werkschaffen Zlobickýs...238 // 3.4.1 Návrh Slovanského ústavu - Entwurf eines Slawischen Instituts // (1Valter Reichel) ...238 // 3.4.2 Slovník česko-německý s dodatky J. Dobrovského -Tschechisch-deutsches Wörterbuch mit Glossen von J. Dobrovský // (Jarmila Vojtova)...242 // 3.4.3 Rezension der Böhmischen Sprachlehre vonTomsa (Jarmila Vojtová) ... 245 // 3.4.4 Böhmischer Dialekt (Jarmila Vojtová)...247 // 3.4.5 Báseň na smrt Nelsona - Gedicht auf den Tod Nelsons // (Václav Petr bo k)...248 // 3.5 J. V Pohl: Překlad náboženské príručky - J. W. Pohl: Übersetzung einer // religiösen Fibel (Stefan Michael Newerkla)...249 // 3.6 Maximilián Václav Šimek: Entwurf einer Slawischen Sprachgeschichte // (Jarmila Vojtová) ...255 // 3.7 Korespondence - Korrespondenz (Editoři - Editoren cf. 3.3)...261 // 3.7.1 Zlobický und Wenzel Martin Christoph Bergner mit dem Plan // einer neuen tschechischen Grammatik als
Beilage ...261 // 3.7.2 Zlobický und Jan Petr Cerroni...267 // 3.7.3 Zlobický und Bohumír Jan Dlabač...272 // 3.7.4 Zlobický und Gelasius Dobner...275 // 3.7.5 Zlobický und Vaclav Fortunát Durych...283 // 3.7.6 Zlobický und Alexius Habrich...353 // 3.7.7 Zlobický und Franz Josef Graf Kinský von Wchynitz und Tettau...365 // 3.7.8 Zlobický und Jerzy Kožmiňski...366 // 3.7.9 Zlobický und Wenzel Meyer ...367 // 3.7.10 Zlobický und Josef Vratislav Monse...368 // 3.7.11 Zlobický und Adam Nechay ...387 // 3.7.12 Zlobický und František Martin Pelcl...388 // 3.7.13 Zlobický und Josef František Rautenkranc...396 // 3.7.14 Zlobický und Vaclav Stach ...397 // 3.7.15 Zlobický und Karel Rafael Ungar...403 // 3.7.16 Maximilián Václav Šimek und Václav Fortunát Durych...409 // 3.7.17 Maximilián Václav Šimek und Josef Dobrovský...413 // 3.7.18 Maximilián Václav Šimek und Rudolf Graf z Vrbna ...414 // 3.8 Soupis jazykově českých tisků vídeňské a vídeňskonovoměstské // provenience 1750-1810 - Verzeichnis der tschechischen Drucke Wiener // und Wiener Neustädter Provenienz 1750-1810 {Václav Petrbok) ...416 // 4. Literatura - Literatur ...419 // 4.1 Seznam pramenů - Quellenverzeichnis...419 // 4.2 Seznam literatury - Literaturverzeichnis...422 // 5. Obrazová část - Bildteil...435 // 6. Rejstříky - Indices ...438 // 6.1 Rejstřík jmenný-Namenindex ...438 // 6.2 Rejstřík místní - Ortsindex ...450
(OCoLC)85125993
cnb001283962

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC