Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:22x 
BK
Vyd. 1.
Praha : C.H. Beck, 2002
278 s.

ISBN 80-7179-748-0 (brož.)
Beckovy mezioborové učebníce
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 269.270
Správa veřejná - učebnice vysokošk.
000115894
Obsah // Předmluva...V // O autorech...VI1 // Přehled použitých zkratek...XI // Část první: Teoretici veřejné správy (obory - školy - osobnosti) // Kapitola 1. Prameny správní vědy...1 // Kapitola 2. Rozkvět a kritika administrativního státu...15 // Kapitola 3. Postmoderní situace...30 // Část druhá: Komparativní modely veřejné správy // Kapitola 4. Srovnávací veřejná správa...35 // Kapitola 5. Evropský správní prostor...46 // Část třetí: Institucionální struktury veřejné správy // □ // □ // Kapitola 6. Veřejná správa jako instituce...57 // Kapitola 7. Organizační struktury...62 // Kapitola 8. Úřad jako organizační jednotka...73 // Kapitola 9. Veřejná správa a veřejnost...77 // Část čtvrtá. Právní prostředí veřejné správy // Kapitola 10. Obecné správní právo...83 // Kapitola 11. Evropské správní správo...100 // Kapitola 12. Regulatorní reforma ...112 // Část pátá. Lidský faktor ve veřejné správě // Kapitola 13. Státní služba...125 // Kapitola 14. Personální management...133 // Kapitola 15. Profesní etika...141 // Kapitola 16. Antikorupční opatření...149 // Část šestá. Technologie veřejné správy // Kapitola 17. Správní politika...157 // Kapitola 18. Informační podpora...164 // Kapitola 19. Rozhodování...169 // Kapitola 20. Evaluace, audit a kontrola...176 // Obsah // □ // □ // Část sedmá. Reformy veřejné správy // Kapitola 21. Teorie reforem veřejné správy...187
// Kapitola 22. Řízení a hodnocení správních reforem...196 // Kapitola 23. Průvodce správními reformami...214 // Kapitola 24. Reforma veřejné správy v České republice...242 // Část osmá. Přílohy // Příloha 1. Britský kodex státní služby - 1996 (výňatky)...253 // Příloha 2. Doporučení výboru ministrů RE (2000) 6 // o postavení veřejných úředníků (výňatky)...255 // Příloha 3. Doporučení výboru ministrů RE (2000) 10 // - Modelový kodex chování úředníka (výňatky)...257 // Příloha 4. Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě // (Usnesení vlády ČR ze dne 21. března 2001 č. 270) ...262 // Příloha 5. Pravidla dobrého chování úředníků EU vypracovaná Evropským ombudsmanem (výňatky) // (Rezoluce Evropského parlamentu z 6. září 2001)...265 // Přehled vybrané literatury...269 // Věcný a jmenný rejstřík...271 // Summary... 277

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC